2017-2018

2017-2018


►Dönem-I

►Dönem-IV

►Dönem-V

►Dönem-VI

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V

- Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

Dahiliye

Genel Cerrahi 

Kardiyoloji

Göğüs Hastalıkları

Pediatri

Pediatrik Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Üroloji

- Acil Tıp

- Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

- Dermatoloji

Adli Tıp

- Kalp Damar Cerrahisi 

- Plastik Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

- KBB

- Radyoloji

- Nükleer Tıp

- Göz Hastalıkları

Beyin Sinir Cerrahisi 

- Nöroloji

- Psikiyatri

- Anestezi ve Reanimasyon

- Ortopedi

- Klinik Farmakoloji

- Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Psikiyatri

- Acil Tıp

- Halk Sağlığı

- Aile Hekimliği

- İç Hastalıkları

- Genel Cerrahi

- Kardiyoloji

- Göğüs Hastalıkları

- Seçmeli İntern Stajı

►Dönem-II

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V

►Dönem-III

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V


Başa Dön