2016-2017


►Dönem-I ►Dönem-IV ►Dönem-V ►Dönem-VI

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V

Öğrenci Grupları

- Dönem Tekrarı yapan Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

Dahiliye

Genel Cerrahi 

- Kardiyoloji

- Göğüs Hastalıkları

Pediatri

- Pediatrik Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Üroloji

- Acil Tıp

Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

- Dermatoloji

- Adli Tıp

Kalp Damar Cerrahisi 

- Plastik Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

- KBB

- Radyoloji

- Nükleer Tıp

Göz Hastalıkları

- Beyin Sinir Cerrahisi 

- Nöroloji

Psikiyatri

Anestezi ve Reanimasyon

- Ortopedi

- Klinik Farmakoloji

Öğrenci Grupları

Staj Rotasyonları Programı

- Staj Karnesi

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Psikiyatri

- Acil Tıp

- Halk Sağlığı

- Aile Hekimliği

- İç Hastalıkları

- Genel Cerrahi

- Kardiyoloji

- Göğüs Hastalıkları

- Seçmeli İntörn Stajı

►Dönem-II

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V

►Dönem-III

- Kurul-I

- Kurul II

- Kurul-III

- Kurul-IV

- Kurul-V


Başa Dön