Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ        Prof.Dr. Ahmet KOYU

Anatomi Anabilim Dalı       Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS 
Biyofizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cemal KAHYA
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı         Doç. Dr. Ferhan ELMALI
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet KOYU
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Meltem KURUŞ 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Figen NARİN
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Selçuk KAYA
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Funda İfakat TENGİZ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ                                  Prof.Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU

Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR
Acil Tıp Anabilim Dalı                                            Doç. Dr. Fatih Esad TOPAL
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Kurtuluş ÖNGEL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gonca ÖZYURT
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali KARAKUZU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Aliye TOSUN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Servet AKAR
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip AKHAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Bülent TURGUT
Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan OYAR
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ      Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı   Prof. Dr. Erhan SÖNMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Nurullah YÜCEER
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet HACİYANLI
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan ERSÖZ
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Erdinç AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doç. Dr. Serpil AYDOĞMUŞ
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim ALADAĞ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Muhittin ŞENER
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı       Prof. Dr. Erhan SÖNMEZ
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK
Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yüksel YILMAZ

Başa Dön