TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ        Prof.Dr. Ahmet KOYU

Anatomi Anabilim Dalı       Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Biyofizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cemal KAHYA
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı         Doç. Dr. Ferhan ELMALI
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet KOYU
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Meltem KURUŞ 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Figen NARİN
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Tülay KILIÇASLAN AYNA 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül AKSOY GÖKMEN

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ                                  Prof.Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU

Acil Tıp Anabilim Dalı                                            Doç. Dr. Fatih Esad TOPAL
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali KARAKUZU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı                    Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Aliye TOSUN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Servet AKAR
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip AKHAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Gonca Gül BURAL
Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan OYAR
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ                         Prof. Dr. Mehmet HACİYANLI

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı   Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURĞUN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Nurullah YÜCEER
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet HACİYANLI
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Erdinç AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim ALADAĞ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Muhittin ŞENER
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı       Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURĞUN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK
Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yüksel YILMAZ

Başa Dön