Fakültemizde Yürütülen Tıpta Uzmanlık Eğitim Programları

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Anatomi A.B.D

Fizyoloji A.B.D

Histoloji ve Embriyoloji A.B.D

Tıbbi Biyokimya A.B.D

Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D


Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Aile Hekimliği A.B.D.

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı A.B.D.

Çocuk Sağlığı ve Hastalığı A.B.D.

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.

Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D.

Göğüs Hastalıkları A.B.D.

Halk Sağlığı A.B.D.

İç Hastalıkları A.B.D.

Kardiyoloji A.B.D.

Nöroloji A.B.D.

Nükleer Tıp A.B.D.

Radyasyon Onkolojisi A.B.D.

Radyoloji A.B.D.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Spor Hekimliği A.B.D.

Sualtı Hekimliği Hiperbarik A.B.D.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji A.B.D.

Tıbbi Farmakoloji A.B.D.

Tıbbi Genetik A.B.D.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Acil Tıp A.B.D.

Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.

Çocuk Cerrahisi A.B.D.

Genel Cerrahi A.B.D.

Göğüs Cerrahisi A.B.D.

Göz Hastalıkları A.B.D.

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D.

Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahisi A.B.D.

Tıbbi Patoloji A.B.D.

Üroloji A.B.D.


Başa Dön