Fakültemizde Yürütülen Yandal Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programları

Fakültemizde Yürütülen Yandal Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programları


Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları

Parazitoloji B.D

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları

Çocuk Endokrinolojisi B.D.

Çocuk Kardiyolojisi  B.D.

Çocuk Nefrolojisi B.D.

Neonatoloji  B.D.

Çocuk Nörolojisi B.D.

İmmünoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D.

Gastroenteroloji B.D.

Geriatri B.D.

Nefroloji  B.D.

Romatoloji B.D.

Onkoloji B.D.

Klinik Nörofizyoloji B.D.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları

Perinatoloji B.D.

El Cerrahisi B.D.

Çocuk Ürolojisi B.D.


Başa Dön