Kurulun Görev ve Sorumlulukları

Kurulun Görev ve Sorumlulukları


Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasındaki sosyal iletişimi artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Tıp Fakültesi öğrencilerini sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek, tıp eğitimi dışında ortak paylaşımlarını arttırmak, sosyal becerilerini ortaya koymaları için zemin hazırlamak, sosyal hayata ilişkin özgüvenlerini arttırmak, okul-aile kaynaşmasını sağlamak.

Tıp Fakültesi’nin diğer çalışanlarının da öğretim üyesi ve öğrencilerle sosyal ve kültürel yakınlaşmasını sağlamak.

Tıp Fakültesi bünyesindeki sosyal ve kültürel alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmek.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin burs müracaatlarıyla ilgili olarak, kurula bir görevlendirme yapıldığında, ilgili faaliyetleri yürütmek.


Başa Dön