Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


Tıp Fakültesinin görev ve sorumlulukları kabaca Eğitim-öğretim, Bilimsel araştırma ve Sağlık hizmeti olarak özetlenebilir. Bilim; kontrollü ve gözlem sonuçlarını, mantıksal düşünce yoluyla olguları, olayları açıklama niteliği olan hipotezler bulma ve bunları doğrulama yöntemidir. Bilimsel araştırma ise istenilen bilgiye ulaşabilmek için problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, sonuçlar üretmesinin yolu, çözümlenmesi ve analiz etme sürecidir. Fakültemizde oluşturacağımız araştırma laboratuvar imkânları ile ülkemiz ve dünya insanları için yararlı bilgiler üretmek, uluslararası standartlarda araştırmalar yapmak temel hedeflerimizdendir. Fakültemizin Bilimsel araştırmalar alanında hedefi problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistematik olarak çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulunun amacı; fakültemizdeki bilimsel çalışmaların yapılmasında akademisyenler arasındaki koordinasyonu ve yapılan bütün bilimsel etkinliklerin verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.


Başa Dön