Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Parazitoloji B.D

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Çocuk Endokrinolojisi B.D.

Çocuk Kardiyolojisi  B.D.

Çocuk Nefrolojisi B.D.

Neonatoloji  B.D.

Çocuk Nörolojisi B.D.

İmmünoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D.

Gastroenteroloji B.D.

Geriatri B.D.

Nefroloji  B.D.

Romatoloji B.D.

Onkoloji B.D.

Klinik Nörofizyoloji B.D.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Perinatoloji B.D.

El Cerrahisi B.D.

Çocuk Ürolojisi B.D.


Başa Dön