Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejilk Amaç ve Hedeflerimiz


Toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen hekimler yetiştirmek, 

Yerel ve evrensel düzeyde sağlık sorunlarına hakim ve buna uygun çözümler üretebilen hekimler yetiştirmek, 

Verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmayı başarmak, 

Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de tıp eğitimi vermek, 

Tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak,

Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme isteği ve yeteneğine sahip hekimler yetiştirmek, 

Her düzeydeki sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek nitelikte hekimler yetiştirmek, 

Mesleksel değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşıyabilen hekimler yetiştirmek, 

Araştırıcı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek, 

Toplumun tüm katmanları (meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları, yöneticiler vb) ile iletişim becerisine sahip hekimler yetiştirmek, 

Meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, kanıta dayalı karar verebilme yeterlilik ve yetkinliğine sahip hekimler yetiştirmek, 

Ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip hekimler yetiştirmek, 

Eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan hasta hizmetlerinde de topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.


Başa Dön