Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz


Misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçemeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir.

 •           Dürüstlük
 •           Şeffaflık
 •           Adalet
 •           Liderlik
 •           Akademik mükemmellik
 •           Sorumluluk bilinci
 •           Yenilikçilik
 •           Takım bilinci
 •           Katılımcılık
 •           Toplumsal sorumluluk
 •           Sürekli eğitim-öğretim
 •           Hesap verebilirlik
 •           Etik değerlere bağlı olmak
 •           Liyakat
 •           Kurum aidiyetine sahip olmak
 •           Hoşgörülü olmak
 •           İdealist olmak
 •           Estetik duyarlılık
 •           Çevre bilinci
 •           Veriye ve bilgiye dayalı karar almak.

Başa Dön