Tarihçe


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 221.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atandı. Daha sonra Yükseköğretim Genel Kurulutarafından 13.01.2011 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS kurucu dekan olarak atanmıştır.

Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız.


Başa Dön