Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu


KURUL ADI

KURUL BAŞKANI

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu

Prof. Dr. Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu

Prof. Dr. Tülay KURT İNCESU

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

Prof. Dr. Erdinç AYDIN

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu

Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Ve Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. Ali KARAKUZU

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Tıp Eğitimi Akreditasyon ve Kalite Kurulu

Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Stratejik Planlama Kurulu

Prof.Dr. Selçuk KAYA

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Başa Dön