Dekanlık Özel Kalem

Dekanlık Özel Kalem


Dekanlık Makamının resmi kurum ve birimler arasındaki iletişimini sağlamak,       

Dekanlık telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek,   

Dekanlık Makamının bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajlarını hazırlamak,

Randevu taleplerini kaydederek, Dekana sunmak ve onaylananları ilgililere bildirmek,

Birimlerden imzaya sunulmak üzere gelen evrakların kontrolünü yapmak,

Toplantı öncesi Toplantı Salonunu hazırlamak,

Birimde düzenlenecek her türlü toplantı duyurusu için davetiye   hazırlık organizasyonunu yapmak,

Dekanlıktan çıkacak yazışma ve baskı işlerini yapmak,                   

Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak,                           

İmzaya açılan evrakları Dekanlık Makamına sunmak,                     

Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin telefon görüşmelerini sağlamak,          

İşlerin aksamadan sürdürülebilmesi için fakülte sekreteri ile koordineli bir biçimde çalışmak,     

Dekanlık Makamının tüm protokol işlerini takip etmek,               

Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak,

Dekanlık Makamı yazışma ve dosyalama işlemlerini yapmak,

Dekanlık Makamı’nın faks çekim işlerini yapmak,

Dekanlık faks ve telefon fatura hesaplarını düzenlemek,

Dekanlıkta düzenlenen etkinliklere davetiye ve faks göndermek,

Dekanlığın görev alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak,

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekan‘a ve Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur


Başa Dön