Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri


Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

Klinik dallarda eğitim ve öğretimde kullanmak üzere sağlık hizmeti sunumunda görev almak

2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.


Başa Dön