Bölüm Başkanları

Bölüm Başkanları


Bölümün her düzeydeki eğitim–öğretim ve araştırmalarını yapma,

Bölüm ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamak,         

Bölümü temsilen Fakülte Kuruluna katılmak,                              

Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını denetlemek,

Her eğitim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim–öğretim ve araştırma faaliyeti  ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Dekanlık Makamına sunmak.


Başa Dön