Dekan Yardımcıları

Dekan Yardımcıları


2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde Dekan yardımcısının görevleri belirtilmiştir. Ayrıca dekan tarafından verilen görevleri de yerine getirmek ile de yükümlüdür.

Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan' a birinci derecede yardımcı olurlar,

Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini organize etmek,

Öğrencilerle birebir görüşmeler sağlamak,

Dekan' ın görevi başında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler.

Dekan Yardımcıları, Dekan ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU VE ALT KOMİSYONLARINDAN SORUMLU DEKAN YARDIMCILARI

Prof.Dr. Tijen KAYA TEMİZ


KURUL ADI

Stratejik Planlama Kurulu

Tıp Eğitimi Akreditasyon ve Kalite Kurulu

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu

Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu

KOMİSYON ADI

Erasmus-Mevlana Komisyonu

Web Komisyonu

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

 

Doç.Dr. Mustafa ÖZMEN


KURUL ADI

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu

Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu

Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

KOMİSYON ADI

Farabi Komisyonu

Bologna Komisyonu


Başa Dön