1 - Yüksek Lisans Tezleri

2 - Doktora Tezleri

3 - Tıpta Uzmanlık Tezleri

 

TEZİN ADI

 

 

TEZ SAHİBİ 

 

 

TEZ DANIŞMANI

 

 

YILI

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

ÖZET/ ABSTRACT

 

Romatoid Artrit Hastalarında Adipomyokinlerin Değerlendirilmesi Dr.Ahmet Toygar KALKAN Prof.Dr.Servet AKAR 2016 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
''Nedeni bilinmeyen ateş olgularının irdelenmesi'' Dr.Mehmet Umut ÇAYIRÖZ Prof.Dr.Tuna DEMİRDAL 2016 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tıklayınız
Servikal Yetmezliğinde Mcdonalds ve Moddifiye Sırodkar Serklaj Yöntemlerinin Karşılaştırılması Dr.Gazanfar MAMMADOV Doç.Dr.Servet AKAR 2016 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Sigara Kullanımı ve Radyografik Progresyon Arasındaki İlişkinin Gözden Geçirilmesi; Tek Merkez Deneyimi  ile Yapılan Metaanaliz Dr.Sertaç ECEMİŞ Prof.Dr.Servet AKAR 2016 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarısızlığı Dr.Halime Seda KÜÇÜKERDEM Doç.Dr.Hüseyin CAN 2016 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız
Koroner Arter Cerrahisinde Sistemik İnflamatuvar Yanıt Gelişmesinin Postoperatip Sonuçlar Üzerine Etkisi Dr.Nihan  KARAKAŞ YEŞİLKAYA Prof.Dr.Ali GÜRBÜZ 2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Tıklayınız
Multiple Skleroz Olgularında Spontan Yutmanın Elektroensefelografi Cihazı kullanılarak Poligrafik Kayıtlama Yöntemi İle Değerlendirilmesi Dr.Hülya ULUĞUT ERKOYUN Prof.Dr.Tülay KURT İNCESU 2016 Nöroloji Anabilim Dalı Tıklayınız
Epitelyal Seröz Over Kanserinde Mezotelin ve LIM Kinaz 1'in İmmunohistokimyasal Ekspresyonunun Prognostik Önemi Dr.Gökhan KABADAYI Doç.Dr.Yüksel KÜÇÜKZEYBEK 2016 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
"Yoğun Bakıma Yatırılırken Hastanın Hiponatremik veya Hipernatremik Olması Mortalitenin Belirleyicisi midir"? Dr.Gizem MUSLU Prof.Dr.Mehmet KIZILKAYA 2016 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Tıklayınız
"Non Radyografik Aksiyel Spondiloartrit ile Ankilozan Spondilit Arasındaki Klinik, Radyolojik Özelliklerinin ve Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi" Dr.Eyüp ÇOBAN Prof.Dr.Servet AKAR 2016 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
"Pulmuner Emboli Tanısı Almış Hastaların Nörrofil Lenfosit Oranının 1 Yıllık Sağ Kalma Etkisi" Dr.Rıfat URNAL Doç.Dr.Fatih Esad TOPAL 2016 Acil Tıp Anabilim Dalı Tıklayınız
Sezaryen Operasyonunda Kesi Metodlarından Pfannensteil Kerr ve Modifiye Misgav Ladach Yöntemlerinin Karşılaştırılması Dr.Nihan GENÇDAL KIZILTUĞ Doç.Dr.Serpil AYDOĞMUŞ 2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız
Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranına Bakılarak Akut Koroner Sendrom Tanısı Koymada Belirleyeceğini Değerlendirme Dr.Mustafa Uğur GÖKTAŞ Doç.Dr.Fatih Esad TOPAL 2015 Acil Tıp Anabilim Dalı Tıklayınız
Koroner Arter Hastalığı Belirtileri Olan Populasyonda Arkuat Arter Kalsifikasyonu ile Anjiografik Saptanan Koroner Arter Hastalığı Skorunun İlişkilendirilmesi Dr.Mustafa ŞENGÜL Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ 2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız
Mastalji Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Mamografi, Meme Ultrasonografi, Patoloji ve Hormon Profili Bulguları  Dr.Havva POLATCI Doç.Dr.Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız
Aile Hekimlerinin Birinci Basamakta sık görülen Dermatolojik Lezyonlar hakkında bilgi düzeyinin incelenmesi Dr.Arzu AYBEK YILMAZ Doç.Dr.Hüseyin CAN 2016 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız
Meme Küçültme Skarlarının Tedavisinde Mikroiğneleme ve Trombosit'ten Zengin Plazma Kombinasyonunun Etkinliği Dr.Fatma Buse ÇAPKINOĞLU Doç.Dr.Dağhan IŞIK 2016 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Tıklayınız
 Aile Hekimlerinin Birinci Basamakta sık görülen Dermatolojik Lezyonlar hakkında bilgi düzeyinin incelenmesi Dr.Arzu AYBEK YILMAZ Doç.Dr.Hüseyin CAN 2016 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız
Sezaryen Operasyonunda Kesi Metodlarından Pfannensteil Kerr ve Modifiye Misgav Ladach Yöntemlerinin Karşılaştırılması Dr.Nihan GENÇDAL KIZILTUĞ Doç.Dr.Serpil AYDOĞMUŞ 2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız
Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranına Bakılarak Akut Koroner Sendrom Tanısı Koymada Belirleyeceğini Değerlendirme Dr.Mustafa Uğur GÖKTAŞ Doç.Dr.Fatih Esad TOPAL 2015 Acil Tıp Anabilim Dalı Tıklayınız
Koroner Arter Hastalığı Belirtileri Olan Populasyonda Arkuat Arter Kalsifikasyonu ile Anjiografik Saptanan Koroner Arter Hastalığı Skorunun İlişkilendirilmesi Dr.Mustafa ŞENGÜL Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ 2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız
Mastalji Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Mamografi, Meme Ultrasonografi, Patoloji ve Hormon Profili Bulguları  Dr.Havva POLATCI Doç.Dr.Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız

Kronik Rinosinüzitli Hastalarda Mukozal Eozinofili ve  Osteitisin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi                                                          

Dr.Rıdvan DURAN

Doç.Dr.Ercan PINAR

2015

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Tıklayınız

Gastrointestinal Stromal Tümörlerde  NLP ve PLR'nin Prognostik Önemi Dr.Pınar ÜZGEÇ GÜLER  Doç.Dr. Ahmet ALACACIOĞLU 2015 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Serum Periostin Düzeyi ve Etkili Olabilecek Faktörler

Dr.Sadettin USLU   Prof.Dr.Servet AKAR 2015 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız

Diyabetik Ayak Olgularında Serum Ykl-40 Pentraksin-3 ve NGAL Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Dr.Soysal BAŞ

Prof. Dr. Mübin HOŞNUTER

2015

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tıklayınız

Geçirilmiş Gestasyonel Diyabetes Mellitus'lu Hastalarda Anjıopoetin Like Protein 2 ve Anjıopoetin Like Protein 8 Düzeylerinin Değerlendirilmesi Dr. Semih Demir  Doç.Dr.Barış Önder Pamuk 2015 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
Metastatik Olmayan Meme Kanserli Kadın Hastalarda Adjuvan Kemoterapinin  Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA)  ve Endotelin 1 Üzerine Etkisi Dr.Mete KARA Doç.Dr. Ahmet ALACACIOĞLU 2015 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek Servisinde Yatan Hastalarda Narkotik Analjezik Kullanımı Dr.Gökçenur UTLU YILMAZ  Yrd. Doç.Dr. Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız
Pankreas Kistlerinin Malign Benign Ayrımında Radyolojik Biyokimyasal ve Sitolojik Özelliklerin Katkısı Dr.Ezgi YILMAZ Doç.Dr.Mahmut ARABUL 2015 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıklayınız
Travmatik Kanalikül Kesi Tamiri Yapılan Hastalarda Anatomik  ve Fonksiyonel Başarının Değerlendirilmesi  Dr.Hasan AYTOĞAN  Doç.Dr.Şeyda KARADENİZ UĞURLU 2015 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  Tıklayınız
Cerrahi Tedavi Yapılan Vestbüler Schwannoma Hastalarının Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Dr.Ercan AKALIN  Prof.Dr.Nurullah YÜCEER 2015 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  Tıklayınız
 Sistemik İzotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgarisli Hastalarda Serum B12 ve Folik Asit Düzeyleri Dr.Ceren ERKAN  Doç.Dr.Kıymet Handan KELEKÇİ 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Tıklayınız

Meme Kanseri Birinci Basamakta Hormonoterapi Yan Etkileri Hakkında Önemli Noktalar

Dr.Alper Durmuş SÖNMEZ  Yrd.Doç.Dr.Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız

İnme Sonrası Nöbet Geçiren Hastaların Demografik Vedileri

Dr.Ayten ÖZDEMİR   Prof.Dr.Tülay KURT İNCESU 2015 Nöroloji Anabilim Dalı Tıklayınız

Unrüptüre Tubal Ektopik Gebelik Nedeniyle Laparoskopik Salpingostomi veya Tek Doz Sistemik Metotreksat ile Tedavisi Edilmiş Fertilite İstemi Olan Hastaların Tubal Patenslerinin Karşılaştırılması

Dr.Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER  Yrd.Doç.Dr.Serpil AYDOĞMUŞ 2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıklayınız

Alt Ekstremitedeki Flep Uygulamaları

Dr.Kaya TURAN  Prof.Dr.İbrahim Muhittin ŞENER 2015 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Tıklayınız

Temporal Lob Nöbetlerinde Odağın Lateralizasyonunda Semiyolojik Belirteçler Kliniğimizin Deneyimi

Dr.Mete ULUÇAY  Yrd.Doç.Dr.Hatice Sabiha TÜRE 2015 Nöroloji Anabilm Dalı Tıklayınız

Ege Bölgesi 2008-2013 Yılları arasında İlaç Erupsiyonu Tanılı Yatan Hastaların Değerlendirilmesi

Dr.Sinan ÖZÇELİK Prof. Dr. Şemsettin KARACA 2015 Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Tıklayınız

Geriatrik Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Tansiyon Takip Kartının Tedavide Hedef Değerlere Ulaşmadaki Yeri ve Önemi

Dr.Alp ŞENER Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız

Kanser Hastalarında Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Değerlendirilmesi

Dr.Levent ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN 2015 Aile Hekimliği Anabilm Dalı Tıklayınız

Cerrahi Tedavi Yapılan Chiari Hastalarının Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi!

Dr.İsmail KAYA

Prof.Dr.Nurullah YÜCEER

2014

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Tıklayınız

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde büyüme hormonu tedavisi alan çocukların verilerinin retrospektif olarak incelenmesi

Dr.Özgen Soyöz

Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR

2013

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıklayınız

 

 


Başa Dön