Personel Belge ve Formlar

Görevlendirme Formu

          


Akademik Personel İzin Formu

           


İdari Personel İzin Formu Idari

           


Ek Ders Ücret Formu

      


Kurul/Staj Programındaki Ders Saati Değişikliği Başvuru Formu

           


Akademik Kurul Karar tutanağı

           


Toplantı Katılım ve Karar Formu

           


Sınav Sorularına İtiraz Dilekçesi 

           


Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi 

           


Mazeret Dilekçesi

            


Muafiyet Talep Formu

            


Öğrenci Dilekçesi

            


Sınav Teslim Tutanağı

            


Belge Talep Formu

           


Not Düzeltme Dilekçesi

           


Kep Cübbe Teslim Formu

           


Kayıt Sildirme

            


Teknik Şartname Hazırlama Rehberi

            

 

 


 


Başa Dön