Dekan Yardımcıları

Doç.Dr. Mustafa ÖZMEN


1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Ege Üniversite Tıp Fakültesi’nde 2001 yılında İç Hastalıkları Uzmanlığımı, 2004 yılında Romatoloji Uzmanlığımı aldım. 2004-2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Romatoloji uzmanı olarak çalıştım. 2007 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Romatoloji uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2015 yılında İç Hastalıkları Romatoloji alanında Doçentlik ünvanını aldım ve aynı yıl İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.

  

Dr. Öğr. Üyesi Esra Meltem KOÇ


Dr. Öğr.Üyesi Esra Meltem Koç 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği ihtisasını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Adalet Önlisans;  İşletme  lisans; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi yüksek lisans eğitimlerini  tamamladı.  Halen  Hacettepe  Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsü’nde Epidemiyoloji yüksek lisans eğitimine  devam etmektedir. Kanıta Dayalı Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. E. Meltem Koç, ANEAH’de  çalıştığı  dönemde  Türkiye’deki  ilk  hastane  tabanlı  Sağlık Teknolojileri Değerlendirme  Birimi  olan ANHTA’nın yürütmüş olduğu STD çalışmalarında yer almıştır. Dr. Koç,  halen    Ulusla arası  STD  Birliği  Gelişmekte  Olan  Ülkeler  Grubu  (HTAi Developing Countries Interest Group) ve Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Girişimi sekreterlik görevlerini sürdürmektedir. 2015-2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel  Müdürlüğü  Sağlık  Teknolojileri  Değerlendirme  Dairesi’nde  çalışan  Dr. Koç Şubat 2016’dan beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Aile  Hekimliği  Anabilimdalı’nda  öğretim  üyesi  olarak  görev  yapmaktadır. Ayrıca  Mayıs 2017’den beri Katip  Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlük görevini yürütmektedir.  İyi düzeyde İngilizce bilen Dr.Koç evli ve bir kız çocuk annesidir.


Başa Dön