Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. Tijen KAYA TEMİZ


Açıklama: http://tip.ikc.edu.tr/PHP_ALT_PORTAL/files/31/Pro.Dr.TijenKayatemiz.jpg

 

 01.08.1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun  oldu. 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü) Tıp Fakültesi Tibbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda  yüksek lisans, 1994 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi  Farmakoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1999 yılında Tıbbi Farmakoloji Doçenti  unvanını kazandı. 2005 yılında aynı anabilim dalının profesör kadrosunda atandı ve 2002-2013  yılları arasında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002-2011 yılları  arasında Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyon üyeliği, 2008-2011  yılları arasında C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında C.Ü. Tıp  Fakültesi Dekan yardımcılığı, 2011-2012 yılları arasında C.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği  görevlerini yürüttü. 2013 yılında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKC) Eczacılık Fakültesinde öğretim  üyesi ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak göreve başladı. 2014 yılında İKC Tıp Fakültesi  öğretim üyesi oldu. Halen İKC Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Dekan  Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Kendisinin 64 adet  uluslararası hakemli dergilerde, 23 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam araştırma  makalesi, toplam 53 adet bildirisi ve iki adet ulusal araştırma ödülü bulunmaktadır. Bilimsel ilgi  alanları vasküler, ürogenital ve gastrointestinal sistem düz kas farmakolojisi, ağrı ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisidir. Türk Farmakoloji  Derneği ve Eczacı Odası üyesidir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Mustafa ÖZMEN


Açıklama: http://tip.ikc.edu.tr/PHP_ALT_PORTAL/files/31/Pro.Dr.TijenKayatemiz.jpg

 

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Ege Üniversite Tıp Fakültesi’nde 2001 yılında İç Hastalıkları Uzmanlığımı, 2004 yılında Romatoloji Uzmanlığımı aldım. 2004-2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Romatoloji uzmanı olarak çalıştım. 2007 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Romatoloji uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2015 yılında İç Hastalıkları Romatoloji alanında Doçentlik ünvanını aldım ve aynı yıl İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.


Başa Dön