Prof.Dr. Tijen KAYA TEMİZ


Açıklama: http://tip.ikc.edu.tr/PHP_ALT_PORTAL/files/31/Pro.Dr.TijenKayatemiz.jpg

 

 01.08.1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun  oldu. 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü) Tıp Fakültesi Tibbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda  yüksek lisans, 1994 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi  Farmakoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1999 yılında Tıbbi Farmakoloji Doçenti  unvanını kazandı. 2005 yılında aynı anabilim dalının profesör kadrosunda atandı ve 2002-2013  yılları arasında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002-2011 yılları  arasında Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyon üyeliği, 2008-2011  yılları arasında C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında C.Ü. Tıp  Fakültesi Dekan yardımcılığı, 2011-2012 yılları arasında C.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği  görevlerini yürüttü. 2013 yılında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKC) Eczacılık Fakültesinde öğretim  üyesi ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak göreve başladı. 2014 yılında İKC Tıp Fakültesi  öğretim üyesi oldu. Halen İKC Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Dekan  Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Kendisinin 64 adet  uluslararası hakemli dergilerde, 23 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam araştırma  makalesi, toplam 53 adet bildirisi ve iki adet ulusal araştırma ödülü bulunmaktadır. Bilimsel ilgi  alanları vasküler, ürogenital ve gastrointestinal sistem düz kas farmakolojisi, ağrı ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisidir. Türk Farmakoloji  Derneği ve Eczacı Odası üyesidir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Cemal KAHYA


Açıklama: http://tip.ikc.edu.tr/PHP_ALT_PORTAL/files/31/yrd.do.dr.mehmet%20cemal%20kahya.jpg

 

 1966 yılında Akhisar’ da doğan Dr Mehmet C. Kahya, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp  Fakültesi'nden mezun oldu ve Sağlık Bakanlığı kurumlarında Tıp Doktoru olarak çalıştı. 2003 yılında  Tıpta Uzmanlık eğitimini bitirdi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2010 yılında " Ağrı  Oluşturan Lazer ve Elektrik Uyarısıyla Kaslarda Oluşan Refleks Cevap ve Kütanöz Sessiz  Periyodun İncelenmesi" başlıklı tezi ile Biyofizik Doktora Programını tamamladı. Halen İzmir Katip  Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyofizik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Araştırma alanları; Elektrofizyoloji, EMG ve nosiseptif refleks yanıt. 


Başa Dön