Prof.Dr. Mehmet Ali MALAS


 

1965 yılında Konya'da doğdu. 1983 senesinde Konya Teknik Lisesi'nden ve 1990 yılında  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi  Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. 1995 yılında “0-7  yaş arası çocukluk dönemi boyunca conus medullaris vertebral sonlanma seviyesinin  ultrasonografi ile tespiti” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına 1995 yılında Yardımcı Doçent olarak  atandı. 2002 yılında üniversite doçentlik unvanını kazandı. 2007 yılında profesör oldu. 2011  yılında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde Tıp fakültesine Profesör ve Dekan olarak göreve  başladı. Halen, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde Tıp Fakültesi Anatomi anabilim dalında p rofesör olarak anabilim dalı başkanlığı görevini yapmaktadır. Kendisinin 40 uluslararası  yayını; 22 uluslararası bildirisi, 70 ulusal yayını; 57 ulusal bildirisi ve 1 ulusal ödülü  bulunmaktadır. Bilimsel ilgi alanları, fetal anatomi, gelişim anatomisi ve radyolojik anatomidir.

 

 

İLGİ ALANLARI

Gelişim anatomisi, Fetal Anatomi, Radyolojik Anatomi

Ayrıntılı CV:  Google AkademikResearch Gate 


Başa Dön