İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasına hoş geldiniz...

Fakültemiz 21.07.2010 tarihinde üniversitemiz ile birlikte kurulmuştur. Üniversitemiz Rektörlüğüne Prof. Dr. Galip AKHAN Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde atanmıştır; 13.01.2011 tarihinde ise Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından Kurucu Dekan olarak Tıp Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Fakültemiz İlk idari, Temel Tıp Bilimleri ve eğitim binalarını Çiğlideki Aydınlık evler yerleşkesinde oluşturmuş, daha sonra 2015 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesine taşınmıştır.  Tıp Fakültesi; lisans ve lisansüstü eğitimde kullanmak üzere 31 Mart 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte kullanım protokolü, 16 Nisan 2013 tarihinde de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile de işbirliği uygulama protokolü yapmıştır.

Fakültemiz eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti konularında ulusal ve uluslararası eğitim ve bilim dünyası ile işbirliğine önem veren, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir kurumu olmayı hedeflemektedir. Fakülte olarak temel ilkemiz; bilimin önderliğinde özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik değerlere sahip, akademik ve idari çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum olmaktır.

Tıp doktorluğu eğitiminde ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, sosyal, bilimsel ve kültürel olarak nitelikli ve yeterli donanımlara sahip hekimler yetiştirmeyi temel hedef olarak yer almaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir ortamda, kaliteli ve akredite bir eğitim alması, üzerinde durduğumuz en önemli konudur.

Öğretim üyesi arkadaşlarımız için hedefimiz çalıştıkları ortamda mutlu olmalarını sağlamak, onları motive etmek ve mümkün olabildiğince şartları zorlayarak ekonomik anlamda daha iyi şartlar sunmaktır. Fakültemizde oluşturacağımız araştırma laboratuvarı imkânları ile de ülkemiz ve dünya insanları için yararlı bilgiler üretmek, uluslararası standartlarda araştırmalar yapmak temel hedeflerimizdendir. Çok yakın gelecekte Sağlık Kampusu alanına kavuşmasını hedeflediğimiz Fakültemiz diğer bilim disiplinleri ile birlikte yapacağı eğitim, öğretim ve araştırmalarla sesini duyuracaktır. 

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Tıp Fakültesi Dekanı


Başa Dön