AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Radyodiagnostik
 • Tıpta Uzmanlık Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Radyodiagnostik A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • OYAR ORHAN,Respiratory ephitelial adenomatoid hamartoma: a rare nasopharigeal mass lesion, 2013
 • OYAR ORHAN,H. Ruptured pulmonary hydatid cyst and folded membrane on CT, 1992
 • OYAR ORHAN,MRI assessment of internal acoustic canal variations using 3D FIESTA sequences, 2013
 • OYAR ORHAN,B-cell malt lymphoma of the small intestine, 2013
 • OYAR ORHAN,Modifiye safen ven insizyonunun bacak ödemi ve venöz fonksiyonlar üzerine etkisi, 2003
 • OYAR ORHAN,A sewing needle in the liver: 6 years later, 2010
 • OYAR ORHAN,Coexistence of occipital and infratorcular meningocele with cervical split cor anomaly, 2012
 • OYAR ORHAN,CT and MRI findings of developmental abnormalities and ectopia varieties of thyroid gland, 2012
 • OYAR ORHAN,How protective are the lead aprons we use against ionizing radiation?, 2011
 • OYAR ORHAN,Posterior semicircular canal dehiscence in asymptomatic ears, 2011
 • OYAR ORHAN,Prenatal diagnosis of intracranial pial arteriovenous fistula and endovascular treatment during the neonatal period, 2006
 • OYAR ORHAN,Farklı radyolojik yöntemlerle görüntülenmiş evre III lateral faringeal divertikül olgusu, 2012
 • OYAR ORHAN,Hemodynamic response to intravitreal triamcinolone in eyes with macular edema: Intravitreal triamcinolone and ocular blood flow, 2007
 • OYAR ORHAN,Serebeller vermis kavernomu, 2008
 • OYAR ORHAN,An unusual Hodgkin’s lymphoma case presenting with upper extremity multiple massess, 2012
 • OYAR ORHAN,Gastrointestinal stromal tumor perforation in a case with neurpfibromatosis presenting with abdominal pain, 2012
 • OYAR ORHAN,Overlooked extremity fractures in the emergency department, 2013
 • OYAR ORHAN,Multiple intracranial arachnoid cysts, 2012
 • OYAR ORHAN,Bedside ultrasonography by emergency physicians for anterior talofibular ligament injury, 2013
 • OYAR ORHAN,Tanınız nedir?, 2002
 • Koroglu Mert, Akhan Okan, Gelen Mustafa Tekinalp, Koroglu Banu Kale, Yildiz Harun, Kerman Gonul, Oyar Orhan,Complete Resolution of an Alveolar Echinococcosis Liver Lesion Following Percutaneous Treatment, 2006
 • Yesildag Ahmet, Senol Altug, Koroglu Mert, Kockar Cem, Oyar Orhan, Isler Mehmet,Hepatobiliary fascioliasis: a case with unusual radiological features, 2009
 • Koroglu Mert , Koroglu Banu Kale , Akhan Okan , Coskun Hasan Senol , Yildiz Harun , Yesildag Ahmet , Oyar Orhan,Effect of percutaneous biliary drainage on serum levels of tumor markers in patients with obstructive jaundice, 2006
 • Oyar Orhan, Kayalıoğlu Gülgün, Çağırıcı Ufuk,Diapragmatic Crus Lipoma: Report of a Case, 1998
 • Kiris Ilker, Tekin Ilker, Yesildag Ahmet, Vural Huseyin, Oyar Orhan, Sirin Burcu, Okutan Huseyin, Ibrisim Erdogan,Inverse Relationship Between Adiponectin Levels and Subclinical Carotid Atherosclerosis in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting, 2006
 • YAVUZ Lütfi, EROĞLU Füsun, ARSLAN Berrin Dilek, OYAR Orhan,Zor entübasyonun öngörülmesinde lateral servikofasial radyografinin yeri, 2004
 • Hasan R Koyuncuoğlu, Süleyman Kutluhan, Ahmet Yeşildağ, Orhan Oyar, Kezban Guler, Ahmet Ozden,The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests., 2005
 • OYAR ORHAN,Splenodiaphragmatic interposition of the descending colon, 2003
 • OYAR ORHAN,An unusual cause of death: spontaneous urinary bladder perforation, 2012
 • OYAR ORHAN,Antegrade jejunogastric intussusception after Gastrojejunostomy, 2012
 • OYAR ORHAN,Hepatobiliary fascioliasis: a case with unusual radiologic features, 2010
 • OYAR ORHAN,Hepatobiliary fascioliasis: a case with unusual radiologic features, 2010
 • OYAR ORHAN,İntrakraniyal dural metastazlarda manyetik rezonans görüntüleme bulguları, 2010
 • OYAR ORHAN,Servikal bölge yumuşak dokuda şişlik ile ortaya çıkan, spinöz elemandan kaynaklanan kemik metastazı, 2010
 • OYAR ORHAN,İdiyopatik granülomatöz mastit: Medikal tedavi gören beş olgu, 2010
 • OYAR ORHAN,Magnetik rezonans görüntülemenin klinik uygulamaları, 2008
 • OYAR ORHAN,Effect of thinning on density of Pinus nigra tree using X-ray computed tomography, 2009
 • OYAR ORHAN,A sewing needle in the liver: 6 years later, 2010
 • Oyar Orhan, Kayalıoğlu Gülgün, Çağırıcı Ufuk,Diyafragmatik Krus Lipomu (Olgu Sunumu),Toraks Derneği II. Yıllık Kongresi,06.05.1998, TÜRKİYE, 08.05.1998
 • OYAR ORHAN, Sindirim Kanalının Kontrastlı Radyografik İncelemeleri, S:300, Meta Basımevi, 2012
 • Gonca KOÇ, Orhan OYAR, Magnetik Rezonans Enterografi ve Crohn Hastalığındaki Yeri, S:80, Meta Basımevi, 2012
 • OYAR ORHAN, Karaciğer Abseleri, S:100, Hepatosonografi Syllabus, 1992
 • OYAR ORHAN, Radyolojide Temel Fizik Kavramlar, S:300, Nobel, 1998
 • OYAR ORHAN, Boyun Ultrasonografisi, S:300, Nobel Kitapevleri, 2000
 • OYAR ORHAN, Sindirim Sistemi Radyolojisi, S:380, Süleyman Demirel Üniversitesi Matbaası, 2003
 • OYAR ORHAN, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, S:900, Rekmay, 2003
 • OYAR ORHAN, Batın Acillerinde Ultrasonografi, S:200, Meta, 2003
 • OYAR ORHAN, Ortopedik Travmatolojide Radyografik Görüntüleme, S:250, Meta, 2005
 • OYAR ORHAN, 1001 Soruda Radyoloji, S:400, Süleyman Demirel Üniversitesi Matbaası, 2005
 • OYAR ORHAN, Dersimiz Radyoloji, S:400, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi , 2007
 • OYAR ORHAN, BT Çekim Protokolleri, S:125, İstanbul Medikal Tıp Kitapevi, 2008
 • OYAR ORHAN, Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri, S:1000, Kognitif Nörobilimler, 2008
 • OYAR ORHAN, Acil Serviste Ultrasonografi, S:285, Meta, 2010
 • OYAR ORHAN, Rat Atlası, S:250, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2011
 • Adrenal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yerini Araştırmak, Yönetici, Yönetici,,1.1.2003
 • Meme Tarama Programının Meme Kanseri Erken Tanı ve Tedavisindeki Rolü, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2003
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastensi, 2. Radyoloji Klinik Şefi, Tam Zamanlı,
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Radyodiagnostik

İLETİŞİM

Başa Dön