ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Yandal Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Klinik Nörofizyoloji
 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Nöroloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Nöroloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yandal Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Klinik Nörofizyoloji
 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Nöroloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Nöroloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • KOCAASLAN ATLI SİBEL,AKHAN GALİP,TÜRE HATİCE SABİHA,BAYAZIT TURAN ONUR,Interhemispheric Correlation and Epileptic Seizures: Are They Related? A Preliminary Retrospective Study, Journal of Neurological Sciences-Turkish, 2015, 32, 361 371
 • KOCAASLAN ATLI SİBEL,AKHAN GALİP,TÜRE HATİCE SABİHA,BAYAZIT TURAN ONUR,Interhemispheric Correlation and Epileptic Seizures: Are They Related? A Preliminary Retrospective Study, Journal of Neurological Sciences-Turkish, 2015, 32, 361 371
 • Yesim Beckmann,Seçil Yaprak,Tülay Kurt İncesu,AKHAN GALİP,Spinal reflexes in brain death, Acta Neurologica Belgica, 2014, 114, 303 306
 • Yesim Beckmann,Seçil Yaprak,Tülay Kurt İncesu,AKHAN GALİP,Spinal reflexes in brain death, Acta Neurologica Belgica, 2014, 114, 303 306
 • AKHAN GALİP,MURAT SONGU,AYIK SİBEL,ALTAY CANAN,KALEMCİ SERDAR,Correlation between hippocampal sulcus width and severity of obstructive sleep apnea syndrome, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, 272, 3763 3768
 • AKHAN GALİP,MURAT SONGU,AYIK SİBEL,ALTAY CANAN,KALEMCİ SERDAR,Correlation between hippocampal sulcus width and severity of obstructive sleep apnea syndrome, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, 272, 3763 3768
 • AKHAN GALİP,AYIK SİBEL,Carotid intima-media thickness increase in patients with habitual simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome, Journal of Clinical Ultrasound, 2013, 41, 290 296
 • AKHAN GALİP,AYIK SİBEL,Carotid intima-media thickness increase in patients with habitual simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome, Journal of Clinical Ultrasound, 2013, 41, 290 296
 • BALTACIOĞLU MUSTAFA KAAN,Sibel Ayik,Yasar Issi,Ahmet Bolukbasi,AKHAN GALİP,Sleep Analysis of Patients With Nocturia and Benign Prostatic Obstruction, Urology, 2012, 80, 383 388
 • BALTACIOĞLU MUSTAFA KAAN,Sibel Ayik,Yasar Issi,Ahmet Bolukbasi,AKHAN GALİP,Sleep Analysis of Patients With Nocturia and Benign Prostatic Obstruction, Urology, 2012, 80, 383 388
 • Ayık S. Bal K, Bölükbaşı A, Akhan G,Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmaları IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi., Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmaları IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Solunum Kongresi, 2010, 1 1
 • Ayık S. Bal K, Bölükbaşı A, Akhan G,Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmaları IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi., Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmaları IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Solunum Kongresi, 2010, 1 1
 • TETİK ÖMER,GÜRBÜZ ALİ,AKHAN GALİP,Surgical Treatment Of Symptomatic Coiling Or Kinking Internal Carotid Artery, Vascular, 2010, 18, 294 296
 • TETİK ÖMER,GÜRBÜZ ALİ,AKHAN GALİP,Surgical Treatment Of Symptomatic Coiling Or Kinking Internal Carotid Artery, Vascular, 2010, 18, 294 296
 • Surgical treatment of symptomatic coilling or kinking internal carotid artery. , Vascular , 2010, 294-296
 • Use of Intravenous İmmunoglobulin and management of Anesthesia for preparation tı thymectomy in Acase with myasthenia gravis that was intractable to classical treatment. , The İnternational of anesthesiology , 2009
 • Vedat Ali Yurekli,AKHAN GALİP,KUTLUHAN SÜLEYMAN,UZAR ERTUĞRUL,KOYUNCUOĞLU HASAN RİFAT,GÜLTEKİN FATİH,The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups, The Journal of Headache and Pain, 2008, 9, 37 41
 • Vedat Ali Yurekli,AKHAN GALİP,KUTLUHAN SÜLEYMAN,UZAR ERTUĞRUL,KOYUNCUOĞLU HASAN RİFAT,GÜLTEKİN FATİH,The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups, The Journal of Headache and Pain, 2008, 9, 37 41
 • Obstruktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi., Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörümüdür. Türk Otolaringeoloji Arşivi, 2008, 258-261
 • The Effect Of Sodium Valproat On Chronic Daily Headache And It’s Subgroups., J Headache Pain, 2008, 37-41
 • Chorea-Ballismus Associated With Nonketotic Hyperglisemia Without Hiperosmality: A Case Report., Journal Of Neurological Sciences (Turkish), 2008, 154-157
 • Türe S. Status Epileptikus. , Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2007, 23-30
 • Pheochroma Presenting With Bilateral Infarction, Dementia, And Increased Intraoculer Pressure. , Opthalmic Surgery, Laser & Imaging , 2007, 245-247
 • Eş Zamanlı Ortaya Çıkan Weber Sendromu Ve Holmes Tremoru Olgusu, Türk Serebrovasküler Hastalıkları Dergisi, 2006, 61-64
 • Protective Role Of Egb 761 On Cerebral Ischemic Damage, Comparison With Mannitol And U74389F. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 2006, 11-15
 • Genç Yetişkinlerde İskemik İnme , Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi , 2005, 13-18
 • Kronik Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen Hodgkin Lenfoması, Olgu Sunumu. Epilepsi , 2005, 87-90
 • Uzun Süreli Antiepielptik Tedavisine Bağlı Osteomalzi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 2005, 34-37
 • Comparision Of Classification Of Seizures: A Preliminary Study With 28 Participans And 48 Seizures., Epilepsy & Behavior , 2005, 607-612
 • Electrocardiographic Changes In Patients With Ischemic Stroke And Their Importance., Int J Clin Pract May , 2004, 436-440
 • Dietary Assesment Of Children With Cerebral Palsy: Case Control Study In Isparta. , Eastern Journal Of Medicine, 2004, 22-25
 • The Cactus Shaped Bifrontal Hematoma, Türk Beyindamar Hastalıkları Dergisi , 2003, 45
 • Cerebral Infarction In Patient With Colon Carcinoma And Protein C Adeficiencies., Eur J Neurol , 2003
 • Three Cases Of Recurrent Epileptic Seizures Caused By Endosulfan., Neurol India, 2003, 102–3
 • DEMİRCİ SERPİL,Kutluhan Suleyman,KOYUNCUOĞLU HASAN RİFAT,KERMAN MEMDUH,HEYBELİ NURETTİN,Akkuş Selami,AKHAN GALİP,Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome, Rheumatology International, 2002, 22, 33 37
 • DEMİRCİ SERPİL,Kutluhan Suleyman,KOYUNCUOĞLU HASAN RİFAT,KERMAN MEMDUH,HEYBELİ NURETTİN,Akkuş Selami,AKHAN GALİP,Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome, Rheumatology International, 2002, 22, 33 37
 • Anevrysmal Cyst Of Frontal Bone, A Case Study. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 2002, 12-14
 • Glaucoma In Migraine And Tension Type Headache, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi , 2002, 159-162
 • Does Fibromyalgia Affect The Outcomes Of Local Steroid Treatment In Patients With Carpal Tunnel Syndrome., Rheumatol Int, 2002, 112-115
 • Ulcerative Colitis, Status Epilepticus And Intractable Temporal Seizures . , Epileptic Disord , 2002, 135-137
 • Comparation Of Open Carpal Tunnel Reease And Local Steroid Treatment Outcomes In Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome. , Rheumatolgy International, 2002, 33-7
 • Kızamık Salgınında Saptanan 286 Erişkin Olgunun Değerlendirilmesi, İnfeksiyon Dergisi, 2001, 411-414
 • Carpal Tunnel Syndrome In Carpet Worker., Int. Arch Occup Environ Health , 2001, 454-457
 • Dry Cough And Optic Neuritis: Two Rare Complictions Of Interfereon α Treatment In Chronic Viral Hepatitis., American Journal Of Gastroenterology, 2001, : 1303-1304
 • Menengioma Of The Conus Medullaris: A Common Tumor In A Rare Localization And Atypical Clinical Presentation , European Journal Of Neurology , 2001, 725-731
 • İntraserebral Kanamada BT Bulgularıyla Ölüm Oranı İlişkisi, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2000, 81-85
 • Isparta İli İnme İnsidansı, Türk Nörol. Deg, 1999, 108-114
 • İnmede Risk Faktörleri Ve Bunların Mortaliteye Etkisi, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1999, 77-83
 • Vagal Nerve Stimulation in the Treatment Of Epilepsy, Epilepsi , 1999, 35-40
 • Cerebral Palsi’li Çocuklarda Kranyal Ve Fasiyal İndeks’ler, Sdü Tıp Fakültesi , 1998, 123-128
 • AKHAN GALİP,h rıfat koyuncuoglu,Epidemiology of Enuresis in Turkish Children, Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 1997, 31, 537 539
 • AKHAN GALİP,h rıfat koyuncuoglu,Epidemiology of Enuresis in Turkish Children, Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 1997, 31, 537 539
 • A Case Of Dandy-Walker Syndrome, The New Journal Of Medicine , 1997, 49-51
 • Epidemiology Of Enuresis In Turkish Children. , Scand J Urol Nephrol , 1997, 537-539
 • İlkögretim Çağı Çocuklarında El Tercihi Dağılımı., Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996, 55-60
 • İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis Sıklığı., Nörolojik Bilimler Dergisi , 1996, 159-162
 • Omurga Tüberkülozları., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996, 43-47
 • Epileptik Hastalarda Saç Çinko Değerleri. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996
 • İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis İle El Tercihi Arasındaki İlişki., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996, 17-21
 • Isparta İli İlk, Orta Ve İlkögretim Çağı Çocuklarında Enüresis Sıklığı, Nörolojik Bilimler Dergisi , 1996, 159-162
 • İnsan İntervertabral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996
 • Erişkin Tip Lipomeningomyelosel., İç Anadolu Tıp Dergisi , 1996, 40-45
 • Tavşanlarda Kristalize Penisilinle Oluşturulmuş Bir Deneysel Epilepsi Modeli., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996, 5-8
 • Epidural Omurilik Elektrostimulasyonunda Algılama Ve Tolerans Eşiklerinin Vertebral Yerleşim Ve Elektroid Konfigurasyonuna Göre Değişimi, Karadeniz Tıp Dergisi, 1996, 151-157
 • Epidural Omurilik Elektrostimulasyonunda Uyaran Şiddeti Kullanım Bölgesi, Karadeniz Tıp Dergisi, 1996, 190-194
 • Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 7-10
 • Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 1-4
 • Thyroid Functions In Children With Cerebral Palsy And Effect Of Phenobarbital On Thyroid Hormones. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 9-13
 • Torakal Spinal Kord Atrofisi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 25-27
 • What is Your Diagnosis? , Tr J Of Medical Science, 1995, 97-98
 • İntrakranial Kavernomalar. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 85-88
 • Sağlıklı Kişilerde Cinsiyetler Arasında Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Karşılaştırılması. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995, 39-42
 • Perrototuar Evok Potansiyeller, İç Anadolu Tıp Dergisi, 1995, 20-24
 • Epileptik Hastalarda Serum Bakır Ve Çinko Düzeyleri., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 51-53
 • Karbonmonooksit Zehirlenmesi Sonucu Oluşan Demans Olgusu., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 89-92
 • Rotatuar Nöbet Şeklinde Oluşan Visual Refleks Epilepsi. , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1995, 81-84
 • Rat Beyin Mast Hücreleri: Cinsiyetler Ve Hemisferler Arasındaki Sayısal Farkları Ve Lokalizasyonları. , Türk Nöroloji Dergisi , 1995, 141-144
 • Bir Grup Serebral Palsili Çocuğa Etyolojik Yaklaşım. , Türk Nöroloji Dergisi , 1995, 145-147
 • Epilepsi Epidemiyolojisi Ve Genetiği, Türk Nöroloji Dergisi , 1995, 159-161
 • Leber'in Herediter Optik Nöropatisi'ne Benzer Bir Wolfram Sendromu Olgusu, Türk Oftalmoloji Dergisi, 1995, 418-420
 • Sağlıklı Kişilerde Yarıalan Dama Taşı Patterni İle Görsel Uyarılmış Potansiyellerde Hemisferik Asimetri. , Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi , 1994, 22-25
 • Üriner Sfinkterlerin Kontrol Mekanizmaları. , Nefro-Üroloji Ve Hipertansiyon , 1994, 49-52
 • Türk S. Gerilim Başağrılı Hastalarda Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçları. , Yeni Symposium Dergisi , 1992, 22-29
 • Etomidat Anestezisinde Eeg Bulguları. , Türk Anest Ve Rean Mecmuası , 1992, 27-32
 • Effect Of Recombinant Human Erytropoetin Therapy On Plasma FT3, FT4, TSH, LH, Free Testesteron And Prolactin Levels In Hemodialysis Patients., The International Journal Of Artificial Organs, 1992, 585-589
 • Effect Of Vitamin E Therapy On Sexuel Functions Of Uremic Patients In Hemodialysis., The International Artificial Organs, 1992, 648-52
 • Major Antiepileptik İlaçların Tiroid Hormonları, Testesteron, Gonodotropinler Ve Prolaktin Üzerine Yan Etkileri. , Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi, 1991, 281-85
 • Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1991, 433-39
 • Multipl Skleroz'da Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Bulguları. , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1990, 16-21
 • İşitme Engellilerde Okuma: Preliminer Çalışma. , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1990, 43-48
 • Mediastinal Kitleler. , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1990, 69-74
 • Düz Bacak Kaldırma Testi: Alt Lomber Disk Protrüzyonların Değerlendirilmesindeki Yeri. , Fizik Ted Rehab Derg, 1989, 13-4
 • Impulsif Rotasyonel Test. , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1989, 18-22
 • Migren Ve Kalorik Uyarım. , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1989, 58-62
 • Kronik Akciğer Hastalığı, Davranış Bozukluğu Koma., Nör. Bil Der , 1989, 52-54
 • Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykuluğu ve Uyku Yapısı ile İlişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1914, 62-68
 • Parkinson Hastalığında uyku Bozuklukları. , Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 1901, 7- 16
 • Freidrech Ataksisi (Bir Ailenin İncelenmesi)., Optimal Tıp Dergisi , 1900, 90-91
 • Bir Grup Serebral Palsili Hastanın Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi. ,XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,24.09.1995 00:00:00, Kapadokya, 28.09.1995 00:00:00
 • Omurga Tüberkülozları. ,Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi ,24.05.1996 00:00:00, Çeşme, 28.05.1996 00:00:00
 • İnsan İntervertabral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti. ,Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi ,24.05.1996 00:00:00, Çeşme, 28.05.1996 00:00:00
 • Erişkin Tip Lipomeningomyelosel. ,Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi,24.05.1996 00:00:00, Çeşme, 28.05.1996 00:00:00
 • İlköğretim Çağı Çocuklarında Epileptik Nöbet Epidemiyolojisi. ,32. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi; 2 ( Özel Sayı) , 24.04.1996 00:00:00
 • Isparta İlinde İnme Epidemiolojisi ,Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi; 2 , 24.04.1996 00:00:00
 • İntraserebral Hemorajilerde Klinik BT Ve Prognoz. ,33. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi; 3 (Özel Sayı, 24.04.1997 00:00:00
 • Primer Ve Sekonder Subaraknoid Kanamalarda EKG Bulguları Ve Mortalite. ,33. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi; 3 , 24.04.1997 00:00:00
 • . İnme Prognozunda Cinsiyet Ile Lezyonun Lateralizasyonu, Lokalizasyonu Ve Volümünün Önemi. ,XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi Türk Nöroloji Dergisi,1996,24.10.1999 00:00:00, Kuşadası, 28.10.1999 00:00:00
 • Aurasız Migren Ve Epizodik Gerilim Tipi Başağrısının Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması.,XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi Türk Nöroloji Dergisi,1996,24.10.1999 00:00:00, Kuşadası, 28.10.2010 00:00:00
 • Çocukluk Çagı Menenjitlerinin Geç Dönemdeki EEG Bulguları.,34. Ulusal Nöroloji Kongresi Türk Nöroloji Dergisi 1998,23.09.1998 00:00:00, Bursa, 27.09.1998 00:00:00
 • İnmede Risk Faktörleri Ve Bunların Mortaliteye Etkisi. ,Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1999,21.04.1999 00:00:00, Gaziantep, 25.04.1999 00:00:00
 • Isparta Ili Inme Epidemiyolojisi.,34. Ulusal Nöroloji Kongresi Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (Özel Sayı), Program Ve Bildiri Özetleri, S.20 (Oral Sunum).,23.09.1998 00:00:00, Bursa, 27.09.1998 00:00:00
 • Migrenli Ve Gerilimtipi Başağrılı Hastaların Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması.,34. Ulusal Nöroloji Kongresi Türk Nöroloji Dergisi 1998 Program Ve Bildiri Özetleri, S.30,23.09.1998 00:00:00, Bursa, 27.09.1998 00:00:00
 • Serebellar Infaktlarda Risk Faktörleri, Klinik Ve Radyolojik Görünümler.,I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi ,08.05.2002 00:00:00, Ankara, 11.05.2002 00:00:00
 • Kaktüs Görünümünde Bifrontal Hematom (Olgu Sunumu). ,I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi,08.05.2002 00:00:00, Ankara, 11.05.2002 00:00:00
 • Simultaneous Bilateral Anteriot Serebral Arter Infaktı (Olgu Sunumu),I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi ,08.05.2002 00:00:00, Ankara, 11.05.2002 00:00:00
 • Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Migrenli Hastalarda Görsel Kortikal Cevaplar. ,4. Nöroloji Kongresi ,30.10.1991 00:00:00, Kuşadası, 02.11.1991 00:00:00
 • Migrenli Hastalarda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar. ,V Ulusal Nöroloji Kongresi ,21.10.1992 00:00:00, Marmaris, 25.10.1992 00:00:00
 • Isparta İlinde Serebrovasküler Hastalık Epidemiyolojisi. ,30 Ulusal Nöroloji Kongresi ,09.10.1994 00:00:00, Adana, 14.10.1994 00:00:00
 • Bir Grup Yaşlı Olgunun Beynin Damarsal Hastalıkları Risk Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi. ,Iı Ulusal Geropsikiatri Sempozyumu. ,15.05.1995 00:00:00, İstanbul, 16.05.1995 00:00:00
 • İlkögretim Çağı Çocuklarında Enürezis İle El Tercihi Arasındaki İlişki. ,Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi. ,08.09.1996 00:00:00, Uudağ Bursa, 12.09.1996 00:00:00
 • Halı Dokuyan Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu Sıklığı. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Ve EEG-EMG Kongresi Ve II. Int Satellite Symposium On New Developments In Clinical Neurophysiology,Program Ve Bildiri Özetleri Kitabı ,10.05.1998 00:00:00, Adana, 13.05.1998 00:00:00
 • Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde Cerrahi Girişim Ile Lokal Steroid Uygulaması Sonuçlarının Değerlendirilmesi. ,18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 5. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Program Ve Bildiri Kitabı,01.05.2001 00:00:00, Belek/ANTALYA, 05.05.2001 00:00:00
 • İnmenin Nadir Nedenleri 40. ,Ulusal Nöroloji Kongresi.,29.09.2004 00:00:00, 03.10.2004 00:00:00
 • Yetişkinlerde Inme. 2. ,Serebrovasküler Hastalıkları Kongresi ,28.04.2004 00:00:00, Çeşme İzmir , 01.05.2004 00:00:00
 • Parkınson Hastalığında Uyku Bozuklukları. ,42. Ulusal Nöroloji Kongresi , 24.04.2006 00:00:00
 • Hipeerozmalaritenin Eşlik Etmediği Hiperglisemiye Ikincil Biballismus. ,42. Ulusal Nöroloji Kongresi , 24.11.2006 00:00:00
 • Viral Ansafalit Geçiren Hastalardaki Kognitif Bozukluklar.,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi , 24.04.2007 00:00:00
 • Status Epileptikusa Bağlı Geçici MRG Sinyal Değişiklikleri. ,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi , 24.04.2007 00:00:00
 • Tiroid Oftalmopatili Bir Olgu Sunumu.,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi , 24.04.2007 00:00:00
 • Geç Başlangıçlı Adrenolökodistrofi Bir Olgu. ,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, 24.04.2007 00:00:00
 • Tıkayıcı Apne Sendromunda Polisomnografi Bulgularının Gündüz Aşırı Uykululuk İle İlişkisi. ,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, 24.04.2007 00:00:00
 • Kronik Günlük Başağrısında Valproik Asidin Etkisi. ,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, 22.04.2007 00:00:00
 • Apne hipopnesi olan olgularda gevşek kapak sendromu görülme sıklığı.,Ulusal oftalmoloji kongresi , 22.04.2007 00:00:00
 • Dual lezyona sahip olup invaziv EEG ile temporal orijin saptanarak opere edilen dirençli epilepsy olgusunda histopatolojik sonuçlar.,Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi ,18.04.2008 00:00:00, Antalya, 22.04.2008 00:00:00
 • Temporal kortikal tümöre sekonder dirençli epilepsi vakasında invaziv EEG moniterizasyon ve kortikal stimulasyon. ,Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi ,18.04.2008 00:00:00, Antalya, 22.04.2008 00:00:00
 • Sağ mezial temporal skleroz ve sag parietal travmatik gliozise sahip dirençli epilepsi olgusunda invaziv EEG monitorizasyonu. ,Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. ,18.04.2008 00:00:00, Antalya, 22.04.2008 00:00:00
 • Myastenia Graviste klasik tedavi yöntemlerine cevapsız bir vakada timektomiye hazırlıkta intravenöz immunglobulin kullanımı ve anestezi yönetimi. ,Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 22.03.2008 00:00:00
 • Edinsel akut demiyelinizan poliradikülonöroaptide lomber kök uyarımı 3 olgu. ,25. ulusal klinik nörofizyoloji ¬ kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Timektomi sonrası Miyasteni Gravis Gelişen bir olgu,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Moyamoya Hastalığı ile İlişkili Primer İntraventriküler Kanama,İki Erişkin Olgu Sunumu, . Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Tekrarlayan Guillain-Barre sendromu,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • İzole bilateral hipoglassal sinir tutulumu. ,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • İnflamatuar myopatiyi taklit eden intramusküler çok sayıda abse,Bir olgu sunumu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Pellegra ansefalopati: Bir Olgu Sunumu,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Kraniyal MRG bulguları ile tanı alan bir hepatik ensefalopati Olgusu. ,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2009 00:00:00
 • Kompleks parsiyel epilepsili hastalarda Karbamezapin ve valproik asit monoterapisinin, etkilerinin karşılaştırılması (sözel bildiri). ,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Kompleks parsiyel nöbetli epilepsi hastalarında uyku bozuklukları: Polisomnografik inceleme (sözel bildiri). ,45. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya, 22.04.2009 00:00:00
 • Ağır obstruktif uyku apne sendromlu olguda tonsillektomi sonrası bulgular (Sözel Bildiri),10. Ulusak uyku Tıbbı Kongresi , 22.04.2009 00:00:00
 • Obstruktif uyku apne sendrımunda yaşın semptomlar üzerine etkisi (Sözel Bildiri),10. Ulusak uyku Tıbbı Kongresi , 22.04.2009 00:00:00
 • Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obesite sıklığı (Sözel Bildiri),10. Ulusak uyku Tıbbı Kongresi , 22.04.2009 00:00:00
 • Obstruktif uyku apne sendromu hastalarında nokturi sıklığı.,Türkiye solunum araştırmaları derneği ulusal solunum kongresi , 22.04.2009 00:00:00
 • Spinoserebral ataksi tip 7: olgu sunumu. ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Talamus enfaktı sonrası tremor gelişen bir olgu. ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Küçük dorsal pontin iskemiye bağlı bilateral horizontal konjuge bakış paralizisi. ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Romatoid artrite bağlı leptomeningeal tutulum. ,Ulusal Nöroloji Kongresi, 22.04.2010 00:00:00
 • Herpes simpleks ensefalitini taklit eden MELAS olgusu. ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • İyi seyirli posterior reversibil ensefalopati sendromu., Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Etyolojik nedenler ve risk faktörleri ilişkisine bağlı geçici iskemik atak sonrası rekürren iskemik inme sıklığı. ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Floroskobi eşliğinde sfenoidal elektrod yerleştirilmesi (sözel bildiri).,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Temporal lob epilepside fokal epileptic alanların lokalizasyonunu saptamada postiktal diffüzyon ağırlıklı MR’ın tanısal değeri (sözel bildiri). ,Ulusal Nöroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Nokturisi olan ve noktürüsi olmayan uyku apnesi hastalarında obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmalarının IPSS ve UROFLOW ile değerlendirilmesi.,Ulusal Üroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Obstruktif uyku apnesi hastalarında erektil disfonksiyon (ED) prevelansı: Kesitsel bir çalışma. ,Ulusal Üroloji Kongresi, 22.04.2010 00:00:00
 • Benin prostate hiperplazisi hastalarında noktürinin uyku içindeki yeri zamanı ve hastaya olan etkisi: uyku bozukluklarında polisomnografi ile yapılan objektif bir değerlendirme. ,Ulusal Üroloji Kongresi , 22.11.2010 00:00:00
 • Benin prostat Büyümesinde nokturi varlığının uyku kalitesi üzerine etkisinin Uyku Laboratuvarlarında Polisomnografi ile Değerlendirilmesi,,Ulusal Üroloji Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Benin prostat Büyümesinde noktüri varlığının uyku kalitesi üzerine olan etkisi ve Uyku Bozuklukları,,11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 22.04.2010 00:00:00
 • Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obstruktif ve irritatif alt üriner system yakınmaları IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi.,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Solunum Kongresi, 22.04.2010 00:00:00
 • Kalp transplantasyonu uygulanmış olgularda obstruktif uyku apne sendrom değişiklikleri.,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Solunum Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Obstruktif uyku apne sendromunun göz içi basınç değişikliklerine etkisi., Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Solunum Kongresi , 22.04.2010 00:00:00
 • Effect Of Vitamin E On Prolactin, FSH, LH And Free Testesteron Levels In Ureamic Hemodialysis Patients ,Xviiith ESAO Congress,11.09.1991 00:00:00, 14.09.1991 00:00:00
 • Effect Of 1,25 (OH) 2D3 Treatment On Prolactin And Calcitonin Levels In Uremia ,Xviiith ESAO Congress,11.09.1991 00:00:00, 14.09.1991 00:00:00
 • Effect Of Calcitriol Treatment On Polyneuropathy in Uremic Hemodialysis Patients ,Xxixth Congress Of The European Dialysis And Transplant Association-Europen Renal Association,01.07.1992 00:00:00, Paris, France, 28.07.1992 00:00:00
 • Effect Of Calcitriol Treatment On Evoked Potentials in Uremic Hemodialysis Patients ,Xxıxth Congress Of The European Dialysis And Transplant Association-Europen Renal Association ,01.07.1992 00:00:00, Paris, France, 28.07.1992 00:00:00
 • Brainstem Auditory And Visual Evoked Potentials (Baep And VEP) İn Malignant Disease. ,Conventional Center Baltimore Md. , 04.07.1992 00:00:00
 • The Epidemiology Of Stroke In Isparta: 1990-1993. Neurology And Public Health.,Ed Dursun Kırbaş Md, Matilde Leonardi Md. İstanbul Bitam, 1995: , 22.04.1995 00:00:00
 • Progressive Myoclonic Epilepsy.,4th Mediterranean Epilepsy Conference.,18.04.1996 00:00:00, Tunisia, Hammamet , 20.04.1996 00:00:00
 • Diurnal Variation Of Stroke In Ramadan ,2nd International Congress On “Health And Ramadan”,01.12.1997 00:00:00, İstanbul, Turkey, 13.12.1997 00:00:00
 • The Relationship Of Stroke Incidence With Ramadan.,2nd International Congress On “Health And Ramadan”,01.12.1997 00:00:00, İstanbul, Turkey, 13.12.1997 00:00:00
 • Epidemiology Of Epilepsy And Other Convulsive Disorder In Schoolage Children Of Isparta Turkey ,5th Mediterranean Epilepsy Conference,03.09.1997 00:00:00, 06.09.1997 00:00:00
 • Feeding Dysfunction And Nutritional Status Of Children With Cerebral Palsy: A Cross Sectional Study From Isparta Province, Turkey. ,Developmental Medicine & Child Neurology, 22.07.2000 00:00:00
 • Primary Headache Dısorders:Analysis Of 2816 Patients İn A Turkish Population ,6th Congress Of The European Federation Of Neurological Societies, ,26.10.2002 00:00:00, Vienna, 29.10.2002 00:00:00
 • The Effect Of Sodiun Valproat On Chronic Daily Headache,The Effect Of Sodiun Valproat On Chronic Daily Headache. ,26.04.2006 00:00:00, Valancia , Spain, 29.04.2006 00:00:00
 • Surgical Treatment Of Symptomatic Kinked İnternal Carotid Artery. 18th World Congress-World Society Of Cardio-Thorasic Surgens. ,Kos Island Greece April 30-May 3, 22.04.2008 00:00:00
 • The efficacy of the short-term language therapy in aphasic patients without comprehension deficit during the subacute Stage of stroke.,12 th Confress of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain August 23-26, 22.04.2008 00:00:00
 • The association of nucturia with sleep disorders, metabolic and chronic pulmoner condition.,SIU Word Uro-oncology , 22.04.2009 00:00:00
 • Diagnostic value of lombar root stimulation at early stage of Guillain-Barre sendome. ,İnternational congress of clinical neurophysiology , 22.04.2010 00:00:00
 • The effect of age on findings of obstructive sleep apnea sendrome.,ERS Annual Congress , 22.04.2010 00:00:00
 • The association of nocturia with sleep disorders, metabolic and chronic pulmonary condition.,ERS Annual Congress , 22.04.2010 00:00:00
 • Karbamezapin Alan Epilepsili Kadınlarda Polikistik Over Sendromu. ,37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Program Ve Bildiri Özet Kitabı , Antalya
 • Migrenlilerde Glokom Araştırılması,36. Ulusal Nöroloji Kongresi
 • İstemsiz Hareketlerin Tedavisinde Olanzapinin Yeri.,36. Ulusal Nöroloji Kongresi
 • Hellp Sendromu. ,37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Program Ve Bildiri Özet Kitabı, Antaya
 • Kolon Kanserli Olguda Gelişen Protein C Ve S Eksikliğine Bağlı Serebral Infarkt. ,37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 Program Ve Bildiri Özet Kitabı , Antalya
 • Parkinsonizm Ile Prezente Olan İdiopatik Yoğun Serebral-Serebeller Kalsifikasyon Olgusu.,38. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya
 • Kronik Başağrılarının Yaşam Kalitesine Etkileri: Kesitsel Bir Ön Çalışma. ,38. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya
 • Genç Bir Olguda Feokromasitoma Ve Bilateral Talamik İnfarkt.,38. Ulusal Nöroloji Kongresi , Antalya
 • Yanlış Primer İnsomni Tanısı Almış Huzursuz Bacak Sendromu+Uykuda Peryodik Bacak Hareketleri Olgusu.,6. Ulusal Uyku Bozuklukları Kongresi, Çeşme İzmir
 • Entekaponun Parkinson Hastalığında Gözlenen Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi.,6. Ulusal Uyku Bozuklukları Kongresi , Çeşme İzmir
 • Kompleks Parsiyel Epilepsideki Kognitif Bozukluklarda Hipokampal Atrofinin Rolü.,Epilepsi Kongresi Bursa
 • Erkek Epilepsi Hastalarında Valproik Asid, Karbamezapin Ve Fenitoin Kullanımının Serum Lipid Profili Ve İnsülin Üzerine Etkisi.,43. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi
 • Autoimmune Hemolytic Anemia Associated With Interferon-Beta1b in Patients With Multiple Sclerosis. ,7th Congress Of The European Federation Of Neurological Societies.
 • Beyin Tümörleri, İç Hastalıkları Bölüm 14, S:4277-4307, MN Medikal Nobel Tıp Kitap Evi. , 2008
 • 5, (1.6.2014), (The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups (2008) J Headache Pain)
 • 26(2), (24.5.2010), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol 1997)
 • 34(5), (24.4.2010), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2009), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2009), (Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome )
 • (24.4.2009), (Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome)
 • (24.4.2009), (. Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome (2002) Rheumatol )
 • (24.4.2009), (. Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome )
 • (24.4.2009), (Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome )
 • (24.4.2009), (Ulcerative colitis, status epilepticus and intractable temporal seizures (2002) Epileptic Disord)
 • 81-1, (24.4.2008), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 80-4, (24.4.2008), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 37-2, (24.4.2008), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2008), (Comparison of classifications of seizures: a preliminary study with 28 participants and 48 seizures)
 • (24.4.2008), (. Assessment of outcome of Carpal tunnel syndrome: A comparison of electrophysiological findings and a self-administered Boston questionnaire)
 • (24.4.2008), () Carpal tunnel syndrome in carpet workers, international archive of occupational health)
 • (24.4.2008), (Electrocardiographic changes in patients with ischaemic stroke and their prognostic importance[J] (2004) Int J Clin Pract,)
 • (24.3.2008), (Ulcerative colitis, status epilepticus and intractable temporal seizures (2002) Epileptic Disord)
 • 3-6, (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 23-4, (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 24-6, (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol 1997)
 • 45-1, (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 33-3, (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2007), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2007), (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand )
 • (24.4.2007), (Comparison of open Carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic Carpal tunnel syndrome )
 • (24.4.2007), (Carpal tunnel syndrome in carpet workers, international archive of occupational health)
 • (24.4.2007), (Carpal tunnel syndrome in carpet workers, international archive of occupational health)
 • (24.4.2007), (Carpal tunnel syndrome in carpet workers, international archive of occupational health)
 • (24.4.2007), (Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome? (2002) Rheumatol Int)
 • (24.4.2007), (Electrocardiographic changes in patients with ischaemic stroke and their prognostic importance[J] (2004) Int J Clin Pract)
 • (24.4.2007), (Electrocardiographic changes in patients with ischaemic stroke and their prognostic importance[J] (2004) Int J Clin Pract)
 • (24.4.2006), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2006), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2006), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2006), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2006), (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand )
 • (24.4.2006), (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand )
 • (24.4.2006), (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand )
 • (24.4.2006), (Comparison of classifications of seizures: a preliminary study with 28 participants and 48 seizures)
 • (24.4.2006), (Assessment of outcome of Carpal tunnel syndrome: A comparison of electrophysiological findings and a self-administered Boston questionnaire)
 • (24.4.2006), (Carpal tunnel syndrome in carpet workers, international archive of occupational health)
 • (24.4.2006), (Does fibromyalgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome? (2002) Rheumatol Int)
 • (24.4.2006), (Three cases of recurrent epileptic seizures caused by endosulfan (2003) Neurol India)
 • 58-5, (24.9.2001), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2001), (Two rare complications of interferon alpha treatment in chronic viral hepatitis )
 • 35-4, (24.4.2001), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 43-6, (24.4.2001), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 87-4, (24.4.2001), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (24.4.2001), (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand )
 • 7-3, (24.4.2000), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 106-8, (24.4.2000), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 27-6, (24.4.1999), (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • 8-4, (24.4.1998), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 12-16, (24.4.1998), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 12-7, (24.4.1997), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 23-12, (24.4.1996), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs)
 • 7-26, (24.4.1995), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 18-6, (24.4.1995), (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 18-6, (Effect of recombinant human erytropoetin therapy on plasma FT3, FT4, TSH, LH, free testesteron and prolactin levels in hemodialysis patients. The International Journal of Artificial Organs )
 • 55-6, (Effect of vitamin E therapy on sexuel functions of uremic patients in hemodialysis. The International Artificial Organs)
 • (Dry cough and optic neuritis: Two rare complications of interferon alpha treatment in chronic viral hepatitis )
 • (Epidemiology of enuresis in Turkish Children. Scand J Urol Nephrol )
 • (Is there any change of stroke incidence during Ramadan. Acta Neurol Scand)
 • (Electrocardiographic changes in patients with ischaemic stroke and their prognostic importance[J] (2004) Int J Clin Pract, 58 )
 • 1758-1762 , (Electrocardiographic changes in patients with ischaemic stroke and their prognostic importance[J] (2004) Int J Clin Pract)
 • (The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups (2008) J Headache Pain, )
 • (The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups (2008) J Headache Pain, )
 • (Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabilitation )
 • (The effect of sodium valproate on chronic daily headache and its subgroups (2008) J Headache Pain)
 • Obez ve Obez olmayan Obstruktif Uyku Apne Sendromlu (OSAS) olgularda hava yolu duyarlılığı ve Akciğer Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,30.12.2015
 • Bilateral kord paralizilerinde tiroid kartilaj penceresi yaklaşımı ile kord ve band lateralizasyonu yapılan hastalarda ses kalitesinin larengeal EMG, videolarengostroboskopi, ve akustik ses analizi ile değerlendirilmesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (80000),2.4.2015
 • Sarkoglikanopatilerin bölgesel panoraması, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (25000),27.8.2014
 • Gama Sarkoglikanopatilerin Bölgesel Panoraması, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (16000),17.11.2013
 • İnme Geçiren Hastalarda Afazi Rehabilitasyonu. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, Tamamlanmış
 • Parkinsonlu Hastalığında Bilişsel Ve Psikiyatrik Belirtiler Ve Uyku Bozuklukları. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği., Tamamlanmış
 • Viral Ansafalit Geçiren Hastalarda Kognitif Bozukluklar. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, Tamamlanmış
 • Erkek Epilepsi Hastalarında Valproik Asid, Karbamezapin Ve Fenitoin Kullanımının Serum Lipid Profili Ve İnsülin Üzerine Etkisi. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, Tamamlanmış
 • Kompleks Parsiyel Epilepsideki Kognitif Bozukluklarda Hipokampal Atrofinin Rolü [The Role Of Hippocampal Atroph On Cognitive İmpairment İn Comlex Partial Epilepsy] Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi · Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı , Tamamlanmış
 • Kronik Günlük Başağrısında Valproik Asit Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Evaluation Of The Effects Of Sodium Valproate Treatment On Choronic Daity Headache] Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi · Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Da, Tamamlanmış
 • Entakaponun Parkinson Hastalığında Gözlenen Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi [The Effect Of Entacapone On Sleep Disorders Observed İn Parkinson Disease]Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Halı Dokuyanlarda Karpal Tünel Sendromu Sıklığı [The Prevalence Of CTS Among Carpet Weaver]. Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi · Tıp Fakültesi · · Nöroloji Anabilim Dalı , Tamamlanmış
 • EEG Aktivasyon Yöntemlerinden Parsiyel Uyku Yoksunluğu Sonrası Çekilen Uyanıklık Ve Uyku EEG'lerinin Elektrodiagnoza Katkısı.Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi · Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı , Tamamlanmış
 • Başağrılarında Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler [Sociodemographic And Clinical Characteristics Of Headache]Yapıldığı Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi · Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı , Tamamlanmış
 • Isparta İli İnme Epidemiyolojisi [Epidemiology Of Stroke İn Isparta] Süleyman Demirel Üniversitesi , Akhan G, Tamamlanmış
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Rektör
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Başhekim
 • SDÜ Tıp Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • SDÜ Sağlık Bilimleri Enstütüsü ,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • SDÜ Tıp Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • SDÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği , 3. Klinik nöroloji şefi, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2010
 • Mc Gill University Montreal Neurological Institute and Hospital , Visiting Prof, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2000
 • Göller Bölgesi Nörolojik Bilimler Derneği, Dernek başkanı, Tam Zamanlı, 1.1.1996 - 1.1.2003
 • SSK Ordu Ünye Psikiyatri Hastanesi Nöroloji Kliniği, Uzman Dr., Tam Zamanlı, 1.1.1991 - 1.1.1994
 • Konya Beyşehir Kurucaova Kasabası Sağlık Ocağı, Pratisyen Dr, Tam Zamanlı, 1.1.1985 - 1.1.1987

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Nöroloji

İLETİŞİM

Başa Dön