ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Tuncel T, Karaman M, Ayyildiz ZA, Uysal P, Kiray M, Bagriyanik AH, Yilmaz O, Karaman O, Uzuner N,The effects of suplatast tosilate treatment and prophylaxis on lung histopathology in a mouse model of chronic asthma., 2014
 • Tuncel Tuba, Uysal Pinar, Firinci Fatih, Ayyildiz Zeynep A., Karaman Ozkan, Cakmakci Handan, Uzuner Nevin,Expectoration of a Foreign Body at the Late Period, 2014
 • TUNCEL TUBA,Hışıltılı İnfantlarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, 2013
 • TUNCEL TUBA,Atopik Dermatitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı, 2013
 • Tuncel Tuba, Karaman Meral, Firinci Fatih, Uysal Pinar, Kiray Muge, Bagriyanik Alper H, Yilmaz Osman, Karaman Ozkan, Uzuner Nevin,The Effect of Rupatadine on Lung Histopathology in a Murine Model of Chronic Asthma, 2013
 • Tuncel T., Uysal P., Hocaoglu A.B., Erge D.O., Karaman O., Uzuner N.,Change of mean platelet volume values in asthmatic children as an inflammatory marker, 2012
 • Karaman M., Firinci F., Kiray M., Tuncel T., Bagriyanik A., Yilmaz O., Uzuner N., Karaman O.,Beneficial effects of erythropoietin on airway histology in a murine model of chronic asthma, 2012
 • TUNCEL TUBA,Flexible Bronchoscopy Findings in Lung Amebiazis: a Case Report, 2012
 • Uysal P, Karaman M, Karaman O, Tuncel T, Fırıncı F, Ayyıldız ZA, Uzuner N,Chlamydia pneumoniae infection presenting with angioedema in an adolescent., 2012
 • TUNCEL TUBA,Lung Abscess and Pneumatocele After Accidentally Kerosene Ingestion in a Child, 2011
 • Uysal Pinar, Olmez Duygu, Karaman Ozkan, Tuncel Tuba, Babayigit Arzu, Uzuner Nevin,The role of mean platelet volume predicting acute exacerbations of cystic fibrosis in children, 2011
 • Tuncel T., Uysal P., Hocaoglu A. Babayigit, Erge D. Olmez, Firinci F., Karaman O., Uzuner N.,Anaphylaxis caused by honey ingestion in an infant, 2011
 • Arikan-Ayyildiz Z, Uzuner N, Cakmakçi H, Uysal P, Firinci F, Tuncel T, Anal O, Karaman O,Pulmonary tuberculosis in infants under one year of age., 2011
 • TUNCEL TUBA,Kartagener Sendromu: İki Olgu Sunumu, 2010
 • ÇAĞLAYAN SÖZMEN Şule, ÖLMEZ Duygu, BABAYİĞİT Arzu, TUNCEL Tuba, ATEŞ Oğuz, UZUNER Nevin, KARAMAN Özkan, ÇAKMAKÇI Handan,Bronchial Atresia Presented with a Cystic Lesion in a Child: Case Report, 2010
 • TUNCEL TUBA,A Neglected Problem of Developing Countries: Noncystic Fibrosis Bronchiectasis, 2009
 • TUNCEL TUBA,Çocuklarda Böbrek Biyopsisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi:On Bir Yıllık Süre, 2005
 • TUNCEL TUBA,Visseral Leishmaniazis Tedavisinde Lipit Kompleks Amfoterisin-B Tedavisi, 2005
 • TUNCEL TUBA,Yenidoğan Döneminde Hiperkalsemi ile Gelen Bir Distal Renal Tubuler Asidoz Olgusu, 2005
 • TUNCEL TUBA,Postnatal Management of Infants With Antenatally Detected Hydronephrosis, 2005
 • TUNCEL TUBA,Varadi Papp Sendromlu Bir Vaka Takdimi, 2002
 • TUNCEL TUBA,Tanınız Nedir? Acrodermatitis Enteropatica, 2002
 • TUNCEL TUBA,Tanınız Nedir? Faktör VII Eksikliği, 2002
 • Deneysel astım modeli oluşturulmuş farelerde arjinin ve arjinaz inhbitörlerinin akciğer histolojisi ve bronkoalveolar lavaj sitokin düzeyi üzerine etkileri, Uzman, Uzman,,1.1.2011
 • Çevresel sigara dumanı maruziyeti olan astımlı çocuklarda oksidatif hasar belirteçleri ve osteopontin düzeylerinin değerlendirilmesi, Uzman, Uzman,,1.1.2011
 • Suplatastın astım gelişimini önlemedeki rolü, Uzman, Uzman,,1.1.2011
 • Deneysel bronşial astım tedavisinde eritropoetinin rolü, Uzman, Uzman,,1.1.2010
 • SB.ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DEV.HAST., Uzman Tabip, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • SB.İZMİR FOÇA DEVLET HAST., Uzman Tabip, Tam Zamanlı,
 • SSK İSTANBUL TEPECİK EĞT.HAST., Asistan, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön