ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Biyofizik A.B.D.
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Genel Cerrahi
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Biyofizik A.B.D.
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Genel Cerrahi
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,Melatonin reduces lens oxidative stress level in STZ-induced diabetic rats through supporting glutathione peroxidase and reduced glutathione values, Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, 2017, 8, 588 584
 • KOCAASLAN ATLI SİBEL,BAYAZIT TURAN ONUR,KAHYA MEHMET CEMAL,Elektroensefalografinin Biyofiziksel Temelleri., Turkiye Klinikleri Journal of Neurology-Special Topics, 2017, 10, 110 114
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÖVEY İSHAK SUAT,Modulation of Diabetes-Induced Oxidative Stress, Apoptosis, and Ca2 Entry Through TRPM2 and TRPV1 Channels in Dorsal Root Ganglion and Hippocampus of Diabetic Rats by Melatonin and Selenium, Molecular Neurobiology, 2016, 54, 2345 2360
 • KAHYA MEHMET CEMAL,SEBİK OĞUZ,TÜRKER KEMAL SITKI,Cutaneous silent period evoked in human first dorsal interosseous muscle motor units by laser stimulation, Journal of Electromyography and Kinesiology, 2016, 31, 104 110
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇİĞ BİLAL,Melatonin and selenium reduce plasma cytokine and brain oxidative stress levels in diabetic rats, Brain Injury, 2015, 29, 1490 1496
 • ÇELİK ÖMER,KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,Oxidative stress of brain and liver is increased by Wi-Fi (2.45GHz) exposure of rats during pregnancy and the development of newborns, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2015, 75, 134 139
 • TÖK LEVENT,NAZIROĞLU MUSTAFA,Doğan Salih,KAHYA MEHMET CEMAL,TÖK ÖZLEM,Effects of melatonin on Wi-Fi-induced oxidative stress in lens of rats, INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2014, 62, 12 15
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇİĞ BİLAL,Selenium reduces mobile phone (900 MHz)-induced oxidative stress, mitochondrial function, and apoptosis in breast cancer cells, BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2014, 160, 285 293
 • ÖZORAK ALPER,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇELİK ÖMER,YÜKSEL MURAT,ÖZÇELİK DERVİŞ,ÖZKAYA MEHMET OKAN,ÇETİN HASAN,KAHYA MEHMET CEMAL,KÖSE SEYİT ALİ,Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)-induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring, BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2013, 156, 221 229
 • KAR HALDUN,PEKER YASİN,CİN NECAT,KAHYA MEHMET CEMAL,KOÇ OKAY,KARABUGA TÜRKER,TATAR FATMA,Kontrolsüz Warfarin kullanımına bağlı gelişen intraabdominal kanama: İki olgu sunumu, MARMARA MEDICAL JOURNAL, 2010, 23, 377 81
 • KAHYA MEHMET CEMAL,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,TÜRKER KEMAL SITKI,Cutaneous silent period in human FDI motor units, Experimental Brain Research, 2010, 205, 455 463
 • TAVUSBAY CENGİZ,KAHYA MEHMET CEMAL,KARABUGA TÜRKER,DAMBURACI NURULLAH,DENİZ MEHMET,GENÇ HÜDAİ,Nadir bir akut karın nedeni: Soliter çekum divertiküliti, KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 2009, 19, 184 7
 • COŞGUN MURAT,PEKER YASİN,TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Karın orta hat kesi fıtığı onarımı ve nükse etki eden faktörler, ERCİYES TIP DERGİSİ, 2009, 31, 244 9
 • PEKER YASİN,FATMA TATAR,KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT,DERİCİ HAYRULLAH,REYHAN ENVER,Dislocation of three segments of the liver due to hernia of the right diaphragm, HERNIA, 2007, 11, 63 65
 • PEKER YASİN,FATMA TATAR,KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT,DERİCİ HAYRULLAH,REYHAN ENVER,Dislocation of three segments of the liver due to hernia of the right diaphragm, HERNIA, 2007, 11, 63 65
 • KAHYA MEHMET CEMAL,DERİCİ HAYRULLAH,CİN NECAT,TATAR FATMA,PEKER YASİN,KAR HALDUN,GENÇ HÜDAİ,DENİZ VEDAT,REYHAN ENVER,Penetran kolon yaralanmalı olgulardaki deneyimlerimiz, ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERGİSİ, 2006, 12, 223 9
 • DERİCİ HAYRULLAH,DENİZ VEDAT,CİN NECAT,PEKER YASİN,KAHYA MEHMET CEMAL,TATAR FATMA,Enterovezikal fistüllü hastaların klinik değerlendirmesi ve tedavisindeki deneyimlerimiz, YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ, 2005, 1, 81 5
 • USLU ADAM,NART AHMET,ÇOKER IŞIL,KÖSE ŞÜKRAN,KAHYA MEHMET CEMAL,DOĞAN SAİT MURAT,YÜZBAŞIOĞLU MEHMET FATİH,Two-day induction with thymoglobulin in kidney transplantation: risks and benefits, TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2004, 36, 76 79
 • DERİCİ HAYRULLAH,KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT,PEKER YASİN,KARA CEMAL,TATAR FATMA,Fournier gangrenli hastaların klinik değerlendirmesi ve tedavi sonuçları, ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ, 2004, 18, 192 5
 • KAÇAR SERDAR,KAHYA MEHMET CEMAL,GÜRKAN ALP,KARACA CEZMİ,ZALLUHOĞLU NİHAT,ÖZDEMİR BÜLENT,ARI RAMAZAN,VARILSÜHA CAN,BAYSUN ÖZENÇ,The toxicity rates of two different regimen of irinotecan, HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 2003, 50, 223 5
 • KAHYA MEHMET CEMAL,GÜRKAN ALP,KAÇAR SERDAR,ÇAYCI MURAT,ADAGÜLÜ HAKAN,VARILSÜHA CAN,Aşağı anterior rezeksiyonda anastomoz: elle veya staplerle, SSK TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ, 2003, 13, 33 8
 • KAÇAR SERDAR,GÜRKAN ALP,VARILSÜHA CAN,DOĞAN SAİT MURAT,KAHYA MEHMET CEMAL,KARACA CEZMİ,Rektum kanserinde sfinkter koruyucu ameliyatlar sağ kalımı etkiler mi?, ULUSAL CERRRAHİ DERGİSİ, 2001, 17, 248 53
 • ZALLUHOĞLU NİHAT,GÜRKAN ALP,TURGUT HÜRRİYET,KAÇAR SERDAR,KAHYA MEHMET CEMAL,İnce barsağın primer malign melanomu, SSK TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ, 2000, 12, 107 9
 • GÜRKAN ALP,KAÇAR SERDAR,VARILSÜHA CAN,DOĞAN SAİT MURAT,KAHYA MEHMET CEMAL,KARACA CEZMİ,Rektum kanserinde bölgesel nüks bir son mu?, KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 2000, 10, 53 8
 • KAR FATİH,TÜRKASLAN İZZETTİN,DOĞAN SAİT MURAT,KAHYA MEHMET CEMAL,Kasık fıtıklarının onarımında Bassini ile prolen yama yöntemlerinin karşılaştırılması, SSK TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ, 2000, 10, 65 71
 • KAHYA MEHMET CEMAL,KOCAASLAN ATLI SİBEL,Düşmez Selin,YASDIMAN MERYEM BETÜL,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,Normal popülasyonda farklı emosyonel durumların ağrı algısı ve elektrodermal aktiviteye etkisi.,28.-29.Ulusal Biyofizik Kongresi Kongresi.,06.09.2017 09.09.2017, iSTANBUL, TÜRKİYE, 09.10.2017
 • CİN NEJAT,KAHYA MEHMET CEMAL,PEKER YASİN,TATAR FATMA,KAR HALDUN,Cerrahi tedavi gören üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler,Ege Cerrahi Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,23.04.2009 26.04.2009, İzmir, TÜRKİYE, 23.04.2009
 • KARABUĞA TÜRKER ,KAHYA MEHMET CEMAL,SÖZÜTEK ALPER,KAR HALDUN,CİN NECAT,PEKER YASİN,TATAR FATMA,Plastrone apandisiti taklit eden çekal divertikülit olgu sunumu,Ege Cerrahi Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,23.04.2009 26.04.2009, İzmir, TÜRKİYE, 23.04.2009
 • COŞGUN MURAT,PEKER YASİN,TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Karın orta hat kesi fıtığı onarımı ve nükse etki eden faktörler,Ege Cerrahi Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,23.04.2009 26.04.2009, İzmir, TÜRKİYE, 23.04.2009
 • KAR HALDUN,PEKER YASİN,KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT,TATAR FATMA,İzole penetran pankreas yaralanması Nadir bir olgu Olgu sunumu,Ege Cerrahi Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,23.04.2009 26.04.2009, İzmir, TÜRKİYE, 23.04.2009
 • TATAR FATMA,CİN NECAT,PEKER YASİN,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,KOÇ OKAY,Pilonidal sinüs olgularındaki cerrahi tecrübemiz,Ulusal Cerrahi Kongresi, Ulusal Cerrahi Derneği,28.05.2008 31.05.2008, Antalya, TÜRKİYE, 28.05.2008
 • TATAR FATMA,CİN NECAT,KAHYA MEHMET CEMAL,PEKER YASİN,KAR HALDUN,Kliniğimizde künt karın travması nedeniyle tedavi gören hastaların değerlendirilmesi,Cerrahi Günleri 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,02.11.2007 04.11.2007, Eskişehir, TÜRKİYE, 02.11.2007
 • CİN NECAT,TATAR FATMA,PEKER YASİN,KAHYA MEHMET CEMAL,KAR HALDUN,Kolona penetre olan metalik cismin laparotomi yapılmaksızın spontan atılımı olgu sunumu,III. Çukurova Kolo-proktoloji ve Stoma Terapi Sempozyumu,12.04.2007 14.04.2007, ADANA, TÜRKİYE, 12.04.2007
 • CİN NECAT,PEKER YASİN,KAHYA MEHMET CEMAL,DERİCİ HAYRULLAH,TATAR FATMA ,REYHAN ENVER,Mekanik barsak obstrüksiyonları,Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,14.04.2005 17.04.2005, İZMİR, TÜRKİYE, 15.06.2007
 • PEKER YASİN,CİN NECAT,DERİCİ HAYRULLAH,KAHYA MEHMET CEMAL,TATAR FATMA,DENİZ VEDAT,İleri yaştaki kolon ve kolon dışı hastalıklarda cerrahi girişimler,Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,14.04.2005 17.04.2005, İZMİR, TÜRKİYE, 15.06.2007
 • KAHYA MEHMET CEMAL,DERİCİ HAYRULLAH,CİN NECAT,TATAR FATMA,PEKER YASİN,DENİZ VEDAT,REYHAN ENVER,Kolon yaralanmalarında cerrahi uygulamalarımız,Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği,14.04.2005 17.04.2005, İZMİR, TÜRKİYE, 15.06.2007
 • TATAR FATMA,CİN NECAT,PEKER YASİN,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Akciger hilusuna uzanan substernal guatr Olgu sunumu,XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Türk Cerrahi Derneği, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,20.04.2007 22.04.2007, KONYA, TÜRKİYE, 20.04.2007
 • PEKER YASİN,CİN NECAT,TATAR FATMA,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,İnsizyonel herni onarımı ve nükse etki eden faktörler,2. Ulusal Fıtık Kongresi, Fıtık Derneği,17.05.2007 20.05.2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 17.05.2007
 • KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT ,PEKER YASİN,TATAR FATMA,KAR HALDUN,KOÇ OKAY,Sigmoid kolon volvulusu olgularında tedavi yaklaşımlarımız,XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği,26.08.2007 30.08.2007, BODRUM, TÜRKİYE, 26.08.2007
 • KAHYA MEHMET CEMAL,PEKER YASİN,CİN NECAT,TATAR FATMA,KAR HALDUN,SAHAR İSA,Fournier gangrenli hastalardaki deneyimlerimiz ve klinik sonuçlarımız,XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği,26.08.2007 30.08.2007, BODRUM, TÜRKİYE, 26.08.2007
 • CİN NECAT ,PEKER YASİN,TATAR FATMA,KAHYA MEHMET CEMAL,KAR HALDUN,KOÇ OKAY,Kolorektal kökenli mekanik barsak obstrüksiyonları,XI. Ulusal kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği,26.08.2007 30.08.2007, BODRUM, TÜRKİYE, 26.08.2007
 • TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,UĞURLU ŞEYDA,Retroorbital metastazla başvuran lobüler meme karsinomu olgu sunumu,9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Hastalıkları Dernekleri Konfederasyonu,05.09.2007 08.09.2007, ANKARA, TÜRKİYE, 05.09.2007
 • KAR HALDUN,KOÇ OKAY,KAHYA MEHMET CEMAL,PEKER YASİN,CİN NECAT,TATAR FATMA,Antikoagülan tedaviye bağlı gelişen intraabdominal hemoraji,VI. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği,04.09.2007 08.09.2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.09.2007
 • KAHYA MEHMET CEMAL,PEKER YASİN,KAR HALDUN,CİN NECAT,TATAR FATMA,COŞGUN MURAT,Nontravmatik ince barsak perforasyonları,VI. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği,04.09.2007 08.09.2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.09.2007
 • KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,PEŞKERSOY MUSTAFA,CİN NECAT,PEKER YASİN,ÖNAL MEHMET ALİ,Uç Jejunostomi yapılan kısa barsak sendromlu bir hastada erken adaptif fazda glutaminle zenginleştirilmiş total parenteral ve erken enteral nütrisyon,Cerrahi Günleri, 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD,02.11.2007 04.11.2007, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 02.11.2007
 • PEKER YASİN,TATAR FATMA ,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Laparoskopik splenektomi deneyimimiz,8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, TURKISH JOURNAL OF ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC & MINIMALLY INVASIVE SURGERY,01.07.2007 04.07.2007, İSTANBUL, TÜRKİYE, 01.07.2007
 • PEKER YASİN,TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Gastroözefageal reflü hastalığının laparoskopik tedavisi,8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, TURKISH JOURNAL OF ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC & MINIMALLY INVASIVE SURGERY,01.07.2007 04.07.2007, İSTANBUL, TÜRKİYE, 01.07.2007
 • PEKER YASİN,TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,KAHYA MEHMET CEMAL,Morbid obezitede laparoskopik gastrik bant uygulaması,8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, TURKISH JOURNAL OF ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC & MINIMALLY INVASIVE SURGERY,01.07.2007 04.07.2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 15.06.2007
 • ZALLUHOĞLU NİHAT,DOĞAN SAİT MURAT,ADAGÜLÜ HAKAN,KAHYA MEHMET CEMAL,ÇAYCI MURAT,Laparoskopik transhiatal total özefajektomi,5. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, TURKISH JOURNAL OF ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC & MINIMALLY INVASIVE SURGERY,22.04.2002 25.04.2002, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15.06.2007
 • PEKER YASİN,TATAR FATMA ,KAHYA MEHMET CEMAL,CİN NECAT,DERİCİ HAYRULLAH,REYHAN ENVER,Sağ diyafragma rüptürü sonrası gelişen karaciğer sağ lop dislokasyonu,Ulusal Cerrahi Kongresi, Ulusal Cerrahi Derneği,24.05.2006 28.05.2006, ANTALYA, TÜRKİYE, 24.05.2006
 • KAHYA MEHMET CEMAL,COŞĞUN MURAT,PEKER YASİN,TATAR FATMA,CİN NECAT,KAR HALDUN,REYHAN ENVER,Travmatik ince barsak yaralanmaları,Ulusal Cerrahi kongresi, Ulusal Cerrahi Derneği,24.05.2006 28.05.2006, ANTALYA, TÜRKİYE, 24.05.2006
 • NAZIROĞLU MUSTAFA,DOĞAN SALİH,ÖZKAYA DİLEK,KAHYA MEHMET CEMAL,TÖK LEVENT,Protective role of melatonin on 2 45 GHz wireless induced oxidative stress in lens of rats,4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, CELL MEMBRANES AND FREE RADICAL RESEARCH,26.06.2012 28.06.2012, Isparta, TÜRKİYE, 25.06.2003
 • USLU ADAM,NART AHMET,ÇOKER IŞIL ,KÖSE ŞÜKRAN,KAHYA MEHMET CEMAL,YÜZBAŞIOĞLU MEHMET FATİH,Two day induction with thymoglobulin in kidney transplantation risks and benefıts,Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION,25.06.2003 27.06.2003, Ankara, TÜRKİYE, 25.06.2003
 • TÖK LEVENT,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÖVEY İSHAK SUAT,KAHYA MEHMET CEMAL,Modulator role of melatonin and selenium on oxidative stress in lens of diabetic rats,5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, CELL MEMBRANES AND FREE RADICAL RESEARCH,09.09.2014 12.09.2014, İstanbul, TÜRKİYE, 25.06.2003
 • KAÇAR SERDAR,KAHYA MEHMET CEMAL,GÜRKAN ALP,KARACA CEZMİ ,ZALLUHOĞLU NİHAT,ÖZDEMİR BÜLENT,ARI RAMAZAN,VARISÜHA CAN,BAYSUN ÖZENÇ,The toxicity rates of two different regimen of irinotecan,12 th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, HEPATO-GASTROENTEROLOGY,01.09.2002 03.09.2002, İstanbul, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • KAHYA MEHMET CEMAL,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,TÜRKER KEMAL SITKI,Elektrik ve lazer uyarısı ile oluşan kütanöz sessiz periyodun araştırılması,9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ,13.04.2010 17.04.2010, İstanbul, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • BİNBOĞA ERDAL,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,ATIŞ ELİF SİBEL,KAHYA MEHMET CEMAL,ŞENDEMİR ÜRKMEZ AYLİN,TÜRKER KEMAL SITKI,İnsan soleus kasında oluşan H refleksinin tendon organ uyarılması üzerine etkileri,8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ,18.04.2010 22.04.2010, Bolu, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • KAHYA MEHMET CEMAL,TÜRKER KEMAL SITKI,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,BİNBOĞA ERDAL,ATIŞ ELİF SİBEL,ŞENDEMİR ÜRKMEZ AYLİN,Lazer uyarısı ile oluşan kütanomüsküler refleksin araştırılması,8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ,18.04.2009 22.04.2009, Bolu, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • ATIŞ ELİF SİBEL,SOWMAN PAUL,ŞENDEMİR ÜRKMEZ AYLİN,BİNBOĞA ERDAL,TÜRKER KEMAL SITKI,KAHYA MEHMET CEMAL,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,Motor korteksin çiğnemeye olan katkısının transkraniyal manyetik uyarı ile gösterilmesi,8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ,18.04.2009 22.04.2009, Bolu, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • KAHYA MEHMET CEMAL,ABOLFATHİ P,TÜRKER KEMAL SITKI,İnsan birinci dorsal interossöz kas FDI motor ünitelerinde kütanöz reflekslerin araştırılması,7. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, NEUROANATOMY,16.04.2008 20.04.2008, Adana, TÜRKİYE, 25.09.2002
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇİĞ BİLAL,Meme kanseri hücrelerinde cep telefonu 900 MHz frekansındaki elektromanyetik radyasyonun oksidatif stres mitokondriyal depolarizasyon ve apoptozis değerleri üzerine etkisi ve selenyumun rolü,25. Ulusal Biyofizik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,24.09.2013 26.09.2013, Trabzon, TÜRKİYE
 • KAHYA MEHMET CEMAL,TÜRKER KEMAL SITKI,Frekans analizi yöntemi ile ağrı reseptörlerinin yolaklarının araştırılması,34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,06.10.2008 10.10.2008, Erzurum, TÜRKİYE
 • BİNBOĞA ERDAL,ŞENDEMİR ÜRKMEZ AYLİN,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,KAHYA MEHMET CEMAL,ATIŞ ELİF SİBEL,TÜRKER KEMAL SITKI,H reflex induced contraction of the human triceps surae generates long latency inhibition,International workshop and conference on human reflexes: Wiring and Firing of Motoneurons, Center for Brain Research, Ege University,11.05.2009 15.05.2009, İzmir
 • KAHYA MEHMET CEMAL,YAVUZ ŞÜKRÜ UTKU,BİNBOĞA ERDAL,ATIŞ ELİF SİBEL,ŞENDEMİR ÜRKMEZ AYLİN,ÇAPKIN YURTSEVER MERVE,TÜRKER KEMAL SITKI,Investigation of cutanomuscular reflex evoked by laser stimulation,International workshop and conference on human reflexes: Wiring and Firing of Motoneurons, Center for Brain Research, Ege University,11.05.2009 15.05.2009, İzmir, TÜRKİYE
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÖVEY İSHAK SUAT,Selenium reduces oxidative stress apoptosis and Ca2 entry in dorsal root ganglion neurons of diabetic rats Involvement of TRPV1 channels,5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, CELL MEMBRANES AND FREE RADICAL RESEARCH,09.09.2014 12.09.2014, Isparta
 • KAHYA MEHMET CEMAL,NAZIROĞLU MUSTAFA,ÇİĞ BİLAL,Melatonin and selenium reduce plasma cytokine brain and erythrocyte oxidative stress levels in diabetic rats,5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, CELL MEMBRANES AND FREE RADICAL RESEARCH,09.09.2014 12.09.2014, Isparta, TÜRKİYE
 • TÜRKER KEMAL SITKI,KAHYA MEHMET CEMAL, Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation IIVolume 15 of the seriesThe Reflex Circuitry Originating from the Cutaneous Receptors of the Hand to the First Dorsal Interosseus Muscle, Biosystems Biorobotics, ISBN:978-3-319-46668-2, S:171 175, Springer, 2017
 • Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Bipolar Koter Sistemiyle Rezeksiyonunun ve Çevresinin Vaporizasyonunun, Standart Tur İşlemi İle Yapılanlara Göre, Tümör Nüksü Açısından Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (108000),1.1.2016
 • Çok Fonksiyonlu Protez El Hareketleri İçin Yüzey EMG Sinyali Tabanlı Uzman Sistem Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (119714),30.7.2015
 • Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Duyusal ve Sensorimotor Perdelemenin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (123500),1.1.2015
 • STZ ile diyabet oluşturulan sıçanlarda TRPM2 ve TRPV1 katyon kanalları üzerinde selenyum ve melatonin etkilerinin araştırılması, Yürütücü, 2014-1-TIP-02 , BAP, Yürütücü, (39900),1.1.2015
 • Cep Telefonu (900 Mhz) Frekansına Maruz Bırakılan MDA Meme Kanseri Hücrelerinde Selenyumun Ca2+ Sinyali, Apoptosis ve Oksidatif Stres Değerleri Üzerine Etkileri, Yürütücü, 2013-2-TSBP-09 , BAP, Yürütücü, (24200),1.1.2014
 • TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ, 2015
 • TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ, 2015
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2013
 • Poster ödülü,2014
 • İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Uzman Tabib, Tam Zamanlı, 1.1.2009 - 1.1.2011
 • SSK Kahramanmaraş Hastanesi, Uzman Tabib, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2004
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Uzman tabip, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2009
 • İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Asistan hekim, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2003
 • Sağlık Bakanlığı Manisa- Akhisar 4 nolu Sağlık Ocağı, Tabip, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.1998
 • Sağlık Bakanlığı Manisa - Akhisar Devlet Hastanesi, Tabib, Tam Zamanlı, 1.1.1994 - 1.1.1995
 • Şırnak- Gülyazı 4. Sınır Taburu, Tabur Tabibi, Tam Zamanlı, 1.1.1992 - 1.1.1993
 • Sağlık Bakanlığı Manisa- Gölmarmara Sağlık Ocağı, Tabib, Tam Zamanlı, 1.1.1991 - 1.1.1993
 • Sağlık Bakanlığı Diyarbakır- Çüngüş Sağlık Ocağı, Tabib, Tam Zamanlı, 1.1.1989 - 1.1.1991

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Biyofizik
 • Genel Cerrahi

İLETİŞİM

Başa Dön