AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Göz Hastalıkları
 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-GÖZ HASTALIKLARI
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Göz Hastalıkları Bölümü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Aydin E, Deniz Demir H,Intravitreal bevacizumab in the management of retinal neovascularization secondary to ocular toxoplasmosis, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2012, 32, 529 531
 • Aydin E, Deniz Demir H, Ozyurt H, Erkorkmaz U,Comparative Efficacy of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), Olopatadine hydrochloride and Dexamethasone Sodium Phosphate in Experimental Allergic Conjunctivitis, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2010, 40, 605 612
 • Aydin E, Deniz Demir H,Perfluorodecaline residue in the anterior chamber of a patient with an intact crystalline lens: a case report, Journal of Medical Case Reports, 2008, 22, 13 14
 • Aydin E, Deniz Demir H, Batioglu F, Sezer E,Atypical fundus lesions in juvenile pseudoxanthoma elasticum, Ophthal Res, 2007, 39, 343 347
 • Esfehani MR, Peyman GA, Aydin E, Kazi AA, Kivilcim M, Sanders DR,Prevention of corneal neovascularization: evaluation of various commercially available compounds in an experimental rat model, Cornea, 2006, 25, 801 805
 • Cumurcu T, Sahin S, Aydin E,Serum homocysteine, vitamin B 12 and folic acid levels in different types of glaucoma, BMC Ophthalmol, 2006, 23, 6 8
 • Aydın Erdinç, Sö&gcaron;üt Sadık, Özyurt Hüseyin, Özu&gcaron;urlu Fikret, Akyol Ömer,Comparison of Serum Nitric Oxide, Malondialdehyde Levels, and Antioxidant Enzyme Activities in Behçet’s Disease with and without Ocular Disease, Ophthalmic Research, 2004, 36, 177 182
 • Sögüt Sadık, Aydın Erdinç, Elyas Halit, Aksoy Nurten, Özyurt Hüseyin, Totan Yüksel, Akyol Ömer,The activities of serum adenosine deaminase and xanthine oxidase enzymes in Behcet's disease, Clinica Chimica Acta, 2002, 325, 133 138
 • Esfahani MR, Kazi AA, Peyman GA, DellaCroce JT, Aydin E,Intravitreal Toxicity of Garenoxacin, Retina, 2006, 26, 182 186
 • Aydin E, Sogut S, Ozyurt H, Ozugurlu F, Akyol O,Comparison of Serum Nitric Oxide, Malondialdehyde Leves, and Antioxidant Enzyme Activities in Behcet’s Disease with and without Ocular Disease, Ophthal Res, 2004, 36, 177 182
 • Aydin E, Bayramlar H, Totan Y, Daglıoglu MC, Borazan M,Dislocation of the Scleral-fixated Posterior Chamber Intraocular Lens Into the Anterior Chamber Associated with Pseudophakic Bullous Keratopathy, Ophthalmic Surg Laser, 2004, 35, 67 70
 • Bayramlar H, Totan Y, Cekic O, Yazicioglu KM, Aydin E,Evaluation of Hemodynamic Changes in the Ophthalmic Artery with Color Doppler Ultrasonography After Strabismus Surgery, Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2000, 37, 94 100
 • Aydin E, Deniz Demir H, Demirturk F, Caliskan AC, Aytan H, Erkorkmaz U,Corneal topographic changes in premenopausal and postmenopausal women, BMC Ophthalmol, 2007, 14, 7 9
 • AYDIN ERDİNÇ,Elektrik Yaralanmasına Bağlı Bilateral Optik Nöropati, Retina Vitreus Dergisi, 2013, 21, 311 314
 • Aydin E, Sahin S,Prolifere Retinopatili Diyabetik Hastalarda Vitreus ve Plazma Homosistein Düzeylerinin İncelenmesi, Retina Vitreus Dergisi, 2012, 20, 41 44
 • AYDIN ERDİNÇ,A modified surgical technique for implantation of scleral-fixated lens in aphakia via 23 gauge trocar system, Glokom Katarakt Dergisi, 2009, 4, 253 255
 • Aydin E, Yardim H,ve traksiyonel retina dekolmanlı olgularda primer pars plana vitrektomi sonuçlarımız, Retina Vitreus Dergisi, 2009, 17, 180 184
 • AYDIN ERDİNÇ,Silikon yağı damlacıklarının arka kapsül ve makulada “yapışma fenomeni”, Retina Vitreus Dergisi, 2008, 16, 230 232
 • Aydin E, Deniz Demir H, Yardim H,Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız, Retina Vitreus Dergisi, 2007, 15, 267 271
 • Aydin E, Deniz Demir H, Demirturk F, Caliskan AC, Aytan H,Menapozun Santral Retina Duyarliligi Uzerindeki Etkisi, Retina Vitreus Dergisi, 2007, 15, 197 201
 • Aydin E, Totan Y, Daglioglu MC, Cumurcu T,Tip 2 Diyabette Erken Dönem Klinik Retinopati Bulgularının Bilgisayarlı Renkli Görme Alanı ile Değerlendirilmesi, T Klin Oftalmoloji Dergisi, 2004, 13, 129 133
 • Totan Y, Borazan M, Aydin E,Nasolakrimal Kanalın Sekonder Tıkanıklıklarının Tanısında Mikrorefru Testi., Turk Oftalmoloji Gazetesi, 2003, 33, 4 6
 • Totan Y, Borazan M, Aydin E,Nasolakrimal Kanalın Sekonder Tıkanıklıklarının Tanısında Mikrorefru Testi., Turk Oftalmoloji Gazetesi, 2003, 33, 4 6
 • Aydin E, Evereklioglu C, Cokkeser Y, Alibey E, Özerol HI,Dakriosistitli Hastalarda Konjonktiva, Lakrimal Kanal ve Burun Mukozalarında Karşılaştırmalı Bakteriyoloji, Turk Oftalmoloji Gazetesi, 2001, 31, 393 397
 • Kızkın O, Turker G, Gunen H, Avcı H, Miman MC, Aydin E,Wegener’s Granulomatosisli bir olgu, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000, 7, 367 370
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Daglioglu MC,Şaşılık Hastalarının Klinik ve Tanısal Özelliklerin Değerlendirilmesi, T Klin Oftalmoloji Dergisi, 2000, 9, 163 166
 • Aydin E, Erturk H, Yazici B,Primer Açık Açılı Glokom Tedavisinde Timolol Maleate, Betaxolol HCl ve Carteolol’un Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, T. Klin Oftalmoloji Dergisi, 2000, 9, 92 97
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Dağlıoğlu MC, Erten A,En sık paralitik şaşılık hangisi ? Abducens sinir felci mi ? yoksa Trochlearis mi?, T.Oft. Gaz, 2000, 30, 188 191
 • Totan Y, Aydin E, Erten A, Dağlıoglu MC,Penetran Travmaya bağlı kataraktlarda arka kamara göz içi lens implantasyonu., T. Oft. Dergisi, 2000, 30, 148 152
 • Cekic O, Totan Y, Hepsen IF, Bayramlar H, Aydın E,Tip 2 Diabetik Hastalarda Kornea Endotel Fonksiyonun Ultrasonic Pakimetre ile Değerlendirilmesi, T. Oft. Dergisi, 2000, 30, 686 691
 • Totan Y, Cekic O, Bayramlar H, Hepsen IF, Aydin E,Tip 2 Diabetik Hastalarda Lens Kalınlığındaki Değişimlerin Analizi T, T. Oft. Dergisi, 2000, 30, 130 133
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Daglıoğlu MC, Erten A,Psödofakik Hatanın Düzeltilmesinde Alternatif Bir Metod: Piggyback Göz İçi Lens Yerleştirilmesi, T. Oft. Dergisi, 2000, 30, 50 53
 • Aydın E, Totan Y, Bayramlar H, Erten A,Duane’s Retraksiyon Sendromu: Klinik Bulgular ve Cerrahi Sonuçların Değerlendirilmesi., T. Oft. Dergisi, 2000, 30, 80 84
 • Şimsek S, Ertürk H, Demirok A, Aydın E, Bayram A,Nd:YAG laser Posterior Kapsulotomi Sonrası Gelişen Erken Göz İçi Basıç yüksekliği önlemede %0.25 and %1 lik aproclonidine nin Etkinliğinin Karşılaştırılması, T. Oft. Dergisi, 1995, 25, 337 340
 • AYDIN ERDİNÇ,levent kazancı,seda gürakar özçift,Juvenil Retinoskizisli İki Olguda Fundus Flurosein Angiografi ve Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi, Retina vitreus dergisi, 2015, 23, 80 84
 • AYDIN ERDİNÇ,CEYLAN ERKAN,Bilateral Acute Retinopathy with Vitreous Hemorrhage as a First Manifestation of Sarcoidosis: Case Report, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2015, 24, 50 54
 • ÇEKİÇ OSMAN,TOTAN YÜKSEL,AYDIN ERDİNÇ,PEHLİVAN ERKAN,HİLMİOĞLU FATİH,The role of axial length in central and branch retinal vein occlusion, OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING, 2000, 30, 523 527
 • TOTAN YÜKSEL,AYDIN ERDİNÇ,BAYRAMLAR HÜSEYİN,Erten Ahmet,DAĞLIOĞLU MUTLU CİHAN,Bilateral cataract surgery in adult and pediatric patients in a single session, JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, 2000, 26, 1008 1011
 • SIĞIRCI AHMET,AYDIN ERDİNÇ,şenol mustafa,KUTLU RAMAZAN,ALKAN ALPAY,altıınok tayfun,YOLOĞLU SAİM,BAYSAL TAMER,SARAÇ KAYA,Doppler waveforms and blood flow parameters of the superior and inferior mesenteric arteries in patients having Behcet disease with and without gastrointestinal symptoms: preliminary data, JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, 2003, 22, 449 457
 • AYDIN ERDİNÇ,CUMURCU TONGABAY,fikret ozugurlu,şahinoğlu serdar,ÖZYURT HÜSEYİN,MENDİL DURALİ,HASDEMİR ERDOĞAN,Levels of Iron, Zinc, and Copper in Aqueous Humor, Lens, and Serum in Nondiabetic and Diabetic Patients: Their Relation to Cataract, Biological Trace Element Research, 2005, 108, 33 42
 • Gholam Ali Peyman,Abdul Ahad Kazi,Mohammad RiaziEsfahani,AYDIN ERDİNÇ,Muhamet Kıvılcım,Donald Sanders,The Effect of Combinations of Flurbiprofen, Low Molecular Weight Heparin, and Doxycycline on the Inhibition of Corneal Neovascularization, CORNEA, 2006, 25, 582 585
 • TOTAN YÜKSEL,HEPŞEN İBRAHİM FEYZİ,ÇEKİÇ OSMAN,GÜNDÜZ ABUZER,AYDIN ERDİNÇ,Incidence of keratoconus in subjects with vernal keratoconjunctivitis:, OPHTHALMOLOGY, 2001, 108, 824 827
 • TOTAN YÜKSEL,AYDIN ERDİNÇ,ÇEKİÇ OSMAN,DAĞLIOĞLU MUTLU CİHAN,BORAZAN MEHMET,DAĞLIOĞLU YUSUF KENAN,Effect of caffeic acid phenethyl ester on corneal neovascularization in rats, CURRENT EYE RESEARCH, 2001, 23, 291 297
 • AYDIN ERDİNÇ,abdul ahat kazi,Gholam Ali Peyman,Mohammed Riazi Esfehani,Intravitreal Toxicity of Moxifloxacin, RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, 2006, 26, 187 190
 • abdul ahat kazi,CHRISTOPHER JERMAK,Gholam Ali Peyman,AYDIN ERDİNÇ,mohammed riazi esfehani,Intravitreal toxicity of levofloxacin and gatifloxacin, OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING, 2006, 37, 224 229
 • trost LW,muhamet kıvılcım,gholam ali peyman,AYDIN ERDİNÇ,abdul ahat kazi,The effect of intravitreally injected povidone-iodine on Staphylococcus epidermidis in rabbit eyes, JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, 2007, 23, 70 77
 • AYDIN ERDİNÇ,abdul ahat kazi,gholam ali peyman,mohammet riazi esfehani,Al MUOZMORALES,muhamet kıvılcım,ma CAROMAGDALENO,Intravitreal toxicity of doxycycline. A pilot study, Arch Soc Esp Oftalmol, 2007, 82, 223 228
 • AYDIN ERDİNÇ,DENİZ DEMİR HELİN,ÖZYURT HÜSEYİN,atikan ilker,Association of Plasma Homocystein and Macular Oedema in Type 2 Diabetes Mellitus, EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2008, 18, 226 232
 • AYDIN ERDİNÇ,muhamet kıvılcım,gholam ali peyman,mohammet riazi esfehani,abdul ahat kazi,Donald Sanders,Inhibition of Experimental Angiogenesis of Cornea by Various Doses of Doxycycline and Combination of Triamcinolone Acetonide With Low-molecular-weight Heparin and Doxycycline, CORNEA, 2008, 27, 446 453
 • AYDIN ERDİNÇ,DENİZ DEMİR HELİN,TAŞLIYURT TÜRKER,Idiopathic pigmented free-floating posterior vitreous cyst, International Ophthalmology, 2009, 29, 299 301
 • AYDIN ERDİNÇ,DENİZ DEMİR HELİN,hüseyin yardım,ERKORKMAZ ÜNAL,Efficacy of intravitreal triamcinolone after or concomitant with photocoagulation for macular oedema in nonproliferative diabetics, EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2009, 19, 630 637
 • AYDIN ERDİNÇ,DENİZ DEMİR HELİN,ŞAHİN ŞEMSETTİN,Plasma and Aqueous Humor Angiotensin-Converting Enzyme Levels in Patients with Diabetic Retinopathy, Current Eye Research, 2010, 35, 230 234
 • DENİZ DEMİR HELİN,AYDIN ERDİNÇ,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,A Lacrimal Sac Mass with Bloody Discharge, Orbit, 2012, 31, 179 180
 • DENİZ DEMİR HELİN,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DORUK SİBEL,AYDIN ERDİNÇ,ilker atikan,Evaluation of visual field parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Acta Ophthalmol, 2012, 90, 349 354
 • DENİZ DEMİR HELİN,AYDIN ERDİNÇ,SEZER ENGİN,hüseyin yardım,Evaluation of Plasma Vitamin A and E Levels and Tear Film Changes in Patients with Psoriasis Vulgaris, Korean Journal of Ophthalmology, 2013, 27, 158
 • AYDIN ERDİNÇ,The Efficacy of Intravitreal Bevacizumab for Acute Central Serous Chorioretinopathy, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 2013, 29, 10 13
 • AYDIN ERDİNÇ,Silikon yağı damlacıklarının arka kapsül ve makulada “yapışma fenomeni”, 2008
 • Aydin E, Sahin S,Prolifere Retinopatili Diyabetik Hastalarda Vitreus ve Plazma Homosistein Düzeylerinin İncelenmesi, 2012
 • Aydin E, Deniz Demir H, Yardim H,Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız, 2007
 • Kızkın O, Turker G, Gunen H, Avcı H, Miman MC, Aydin E,Wegener’s Granulomatosisli bir olgu, 2000
 • Aydin E, Evereklioglu C, Cokkeser Y, Alibey E, Özerol HI,Dakriosistitli Hastalarda Konjonktiva, Lakrimal Kanal ve Burun Mukozalarında Karşılaştırmalı Bakteriyoloji, 2001
 • Aydin E, Deniz Demir H, Demirturk F, Caliskan AC, Aytan H,Menapozun Santral Retina Duyarliligi Uzerindeki Etkisi, 2007
 • Totan Y, Borazan M, Aydin E,Nasolakrimal Kanalın Sekonder Tıkanıklıklarının Tanısında Mikrorefru Testi., 2003
 • Totan Y, Borazan M, Aydin E,Nasolakrimal Kanalın Sekonder Tıkanıklıklarının Tanısında Mikrorefru Testi., 2003
 • Aydin E, Yardim H,ve traksiyonel retina dekolmanlı olgularda primer pars plana vitrektomi sonuçlarımız, 2009
 • Aydın E, Totan Y, Bayramlar H, Erten A,Duane’s Retraksiyon Sendromu: Klinik Bulgular ve Cerrahi Sonuçların Değerlendirilmesi., 2000
 • Cekic O, Totan Y, Hepsen IF, Bayramlar H, Aydın E,Tip 2 Diabetik Hastalarda Kornea Endotel Fonksiyonun Ultrasonic Pakimetre ile Değerlendirilmesi, 2000
 • Totan Y, Aydin E, Erten A, Dağlıoglu MC,Penetran Travmaya bağlı kataraktlarda arka kamara göz içi lens implantasyonu., 2000
 • Aydin E, Totan Y, Daglioglu MC, Cumurcu T,Tip 2 Diyabette Erken Dönem Klinik Retinopati Bulgularının Bilgisayarlı Renkli Görme Alanı ile Değerlendirilmesi, 2004
 • Şimsek S, Ertürk H, Demirok A, Aydın E, Bayram A,Nd:YAG laser Posterior Kapsulotomi Sonrası Gelişen Erken Göz İçi Basıç yüksekliği önlemede %0.25 and %1 lik aproclonidine nin Etkinliğinin Karşılaştırılması, 1995
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Daglıoğlu MC, Erten A,Psödofakik Hatanın Düzeltilmesinde Alternatif Bir Metod: Piggyback Göz İçi Lens Yerleştirilmesi, 2000
 • Totan Y, Cekic O, Bayramlar H, Hepsen IF, Aydin E,Tip 2 Diabetik Hastalarda Lens Kalınlığındaki Değişimlerin Analizi T, 2000
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Dağlıoğlu MC, Erten A,En sık paralitik şaşılık hangisi ? Abducens sinir felci mi ? yoksa Trochlearis mi?, 2000
 • Aydin E, Erturk H, Yazici B,Primer Açık Açılı Glokom Tedavisinde Timolol Maleate, Betaxolol HCl ve Carteolol’un Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2000
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Daglioglu MC,Şaşılık Hastalarının Klinik ve Tanısal Özelliklerin Değerlendirilmesi, 2000
 • AYDIN ERDİNÇ,Elektrik Yaralanmasına Bağlı Bilateral Optik Nöropati, 2013
 • AYDIN ERDİNÇ,A modified surgical technique for implantation of scleral-fixated lens in aphakia via 23 gauge trocar system, 2009
 • Cekic O, Totan Y, Aydin E, Pehlivan E, Hilmioglu F,The role of axial length in central and branch retinal vein occlusion, 2000
 • Bayramlar H, Totan Y, Cekic O, Yazicioglu KM, Aydin E,Evaluation of Hemodynamic Changes in the Ophthalmic Artery with Color Doppler Ultrasonography After Strabismus Surgery, 2000
 • Totan Y, Bayramlar H, Cekic O, Aydin E, Erten A, Daglioglu MC,Bilateral Cataract Surgery in Adult and Pediatric Patients in Single Session, 2000
 • Aydin E, Sogut S, Ozyurt H, Ozugurlu F, Akyol O,Comparison of Serum Nitric Oxide, Malondialdehyde Leves, and Antioxidant Enzyme Activities in Behcet’s Disease with and without Ocular Disease, 2004
 • Aydin E, Bayramlar H, Totan Y, Daglıoglu MC, Borazan M,Dislocation of the Scleral-fixated Posterior Chamber Intraocular Lens Into the Anterior Chamber Associated with Pseudophakic Bullous Keratopathy, 2004
 • Totan Yüksel, Hepşen İbrahim Feyzi, Çekiç Osman, Gündüz Abuzer, Aydın Erdinç,Incidence of keratoconus in subjects with vernal keratoconjunctivitis:a Video Keratographic Study, 2001
 • Aydın Erdinç, Sö&gcaron;üt Sadık, Özyurt Hüseyin, Özu&gcaron;urlu Fikret, Akyol Ömer,Comparison of Serum Nitric Oxide, Malondialdehyde Levels, and Antioxidant Enzyme Activities in Behçet’s Disease with and without Ocular Disease, 2004
 • Totan Yüksel, Aydin Erdinç, Çekiç Osman, Cihan Daglioglu Mutlu, Borazan Mehmet, Daglioglu Kenan, Gültek Ahmet,Effect of caffeic acid phenethyl ester on corneal neovascularization in rats, 2001
 • Peyman GA, Kazi AA, Riazi Esfehani M, Aydin E, Kivilcim M, Sanders DR,The Effect of Combinations of Flurbiprofen, Low Molecular Weight Heparin, and Doxycycline on the Inhibition of Corneal Neovascularization, 2006
 • Aydin E, Cumurcu T, Ozugurlu F, Ozyurt H, Sahinoglu S, Mendil D, Hasdemir E,Levels of Iron, Zinc and Copper in Aqueous Humor, Lens and Serum in Nondiabetic and Diabetic patients; their relation to cataract, 2005
 • Esfahani MR, Kazi AA, Peyman GA, DellaCroce JT, Aydin E,Intravitreal Toxicity of Garenoxacin, 2006
 • Sögüt Sadık, Aydın Erdinç, Elyas Halit, Aksoy Nurten, Özyurt Hüseyin, Totan Yüksel, Akyol Ömer,The activities of serum adenosine deaminase and xanthine oxidase enzymes in Behcet's disease, 2002
 • Sigirci A, Senol M, Aydin E, Kutlu R, Alkan A, Altinok MT, Yologlu S, Baysal T, Sarac K,Doppler waveforms and blood flow parameters of the superior and inferior mesenteric arteries in patients having Behcet disease with and without gastrointestinal symptoms: preliminary data, 2003
 • AYDIN ERDİNÇ,Intravitreal toxicity of doxycycline. A pilot study, 2007
 • Aydin E, Deniz Demir H, Demirturk F, Caliskan AC, Aytan H, Erkorkmaz U,Corneal topographic changes in premenopausal and postmenopausal women, 2007
 • Aydin E, Deniz Demir H, Batioglu F, Sezer E,Atypical fundus lesions in juvenile pseudoxanthoma elasticum, 2007
 • Aydin E, Kıvılcım M, Peyman GA, Esfehani MR, Kazi AA, Sanders DR,Inhibition of Experimental Angiogenesis of Cornea by Various Doses of Doxycycline and Combination of Triamcinolone Acetonide With Low-molecular-weight Heparin and Doxycycline, 2008
 • Aydin E, Deniz Demir H, Tasliyurt T,Idiopathic Pigmented Free-Floating Posterior Vitreous Cyst, 2008
 • AYDIN ERDİNÇ,Efficacy of intravitreal triamcinolone after or concomitant with photocoagulation for macular oedema in nonproliferative diabetics, 2009
 • Aydin E, Deniz Demir H,Intravitreal bevacizumab in the management of retinal neovascularization secondary to ocular toxoplasmosis, 2012
 • Kazi AA, Jermak CM, Peyman GA, Aydin E, Esfahani MR,Intravitreal toxicity of levofloxacin and gatifloxacin, 2006
 • Aydin E, Kazi AA, Peyman GA, Esfahani MR,Intravitreal Toxicity of Moxifloxacin, 2006
 • Cumurcu T, Sahin S, Aydin E,Serum homocysteine, vitamin B 12 and folic acid levels in different types of glaucoma, 2006
 • Esfehani MR, Peyman GA, Aydin E, Kazi AA, Kivilcim M, Sanders DR,Prevention of corneal neovascularization: evaluation of various commercially available compounds in an experimental rat model, 2006
 • Trost LW, Kivilcim M, Peyman GA, Aydin E, Kazi AA,The effect of intravitreally injected povidone-iodine on Staphylococcus epidermidis in rabbit eyes, 2007
 • Aydin E, Deniz Demir H,Perfluorodecaline residue in the anterior chamber of a patient with an intact crystalline lens: a case report, 2008
 • Aydin E, Deniz Demir, Ozyurt H, Etikan I,Association of Plasma Homocystein and Macular Oedema in Type 2 Diabetes Mellitus, 2008
 • Aydin E, Deniz Demir H, Sahin S,Plasma and aqueous humor angiotensin-converting enzyme levels in patients with diabetic retinopathy, 2010
 • Aydin E, Deniz Demir H, Ozyurt H, Erkorkmaz U,Comparative Efficacy of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), Olopatadine hydrochloride and Dexamethasone Sodium Phosphate in Experimental Allergic Conjunctivitis, 2010
 • Deniz Demir H, Aydin E, Koseoglu RD,A Lacrimal sac mass with bloody discharge, 2012
 • Deniz Demir H, Inonu H, Kurt S, Doruk S, Aydin E,Evaluation of visual field parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease, 2012
 • AYDIN ERDİNÇ
 • AYDIN ERDİNÇ
 • AYDIN ERDİNÇ
 • Deniz Demir H, Aydin E, Sezer E, Yardim H,Evaluation of Plasma Vitamin A and E Levels and Tear Film Changes in Patients with Psoriasis Vulgaris, 2013
 • AYDIN ERDİNÇ,The Efficacy of Intravitreal Bevacizumab for Acute Central Serous Chorioretinopathy, 2013
 • Aydin E, Özturan O, Aladağ İ, Cayli S, Mizrak B,Juvenile Nasofarenjial Anjiofibroma Sekonder Infraorbital İnvazyon ve Optik Sinir Tutulumu,TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,05.10.2002, TÜRKİYE, 09.10.2002
 • Erten A, Totan Y, Cekic O, Aydın E, Sögüt S, Özyurt H,Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda oksidatif aktivite değişimleri.,TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.09.2000, TÜRKİYE, 04.10.2000
 • Totan Y, Borazan M, Aydin E, Agkadir M, Sögüt S, Akyol O,Diyabetik Retinopatide Nitric Oxide, Malonyl Dialdehyde Seviyeleri ve Superoxide Dismutase Aktivitelerinin Değerlendirilmesi,TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,05.10.2002, TÜRKİYE, 09.10.2002
 • Totan Y, Cokkeser Y, Borazan M, Aydin E,Nasolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Nasal Endoskopi Eşliğinde Ritleng Sistemi ile Silikon Tüp Entubasyonu,TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,05.10.2002, TÜRKİYE, 09.10.2002
 • Cumurcu T, Bulut Y, Aydin E,Kronik Blefarit, Okuler Rozasea ve Kuru Gözlü Hastalardan Izole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Tür Tayini ve Antibiyotik Duyarliliklari,TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,09.10.2004, TÜRKİYE, 13.10.2004
 • Aydin E, Deniz Demir H, Yardim H,Makula ödemi olan diyabetiklerde lazer tedavi öncesi ya da sonrası intravitreal triamsinolon acetonid uygulamasının karsılaştırılması,TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.10.2007, TÜRKİYE, 02.11.2007
 • Agel HG, Cokkeser Y, Aydın E, Durmaz B,Dakriosistitli Hastalarda Konjonktiva, Lakrimal Kanal ve Burun Mukozalarında Karşılaştırmalı Bakteriyoloji,TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.09.2000, TÜRKİYE, 04.10.2000
 • Özmen AT, Aydın E, Ertürk H, Yücel A,Karbamazepine Sekonder Stevens-Johnson Sendromu,TOD 29. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.10.1995, TÜRKİYE, 21.10.1995
 • Özmen AT, Aydın E, Usta E, Abadan S,Faden Ameliyatı: Cerrahi Teknik ve Konverjans Excess Olgularında Sonuçlar,TOD 31. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,16.09.1997, TÜRKİYE, 20.09.1997
 • Aydın E, Cumurcu T, Ozugurlu F, Ozyurt H, Sahinoglu S, Mendil D, Hasdemir E,Diabetik ve Diyabetik Olmayan Katarakt Hastalarinda, Akoz Humor, Lens Ve Serumdaki Bakir, Cinko ve Demir Seviyelerinin Katarakt ile Iliskileri,TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,09.10.2004, TÜRKİYE, 13.10.2004
 • Aydin E, Riazi Esfehani M, Peyman GA, Kazi AA,Korneal Angiogenesisin Onlenmesinde Kombine Tedavi; Yeni Bir Yaklasim,TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,09.10.2004, TÜRKİYE, 13.10.2004
 • Cumurcu T, Şahin Ş, Aydın E,Çesitli Glokom Tiplerinde Serum Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Seviyelerinin Karşılaştırılması,39. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.09.2005, TÜRKİYE, 21.09.2005
 • Cumurcu T, Aydın E,Psödoeksfolyatif Katarakt Hastalarında Aköz Humor, Lens ve Serumda Bazı Eser Element Düzeyleri,39. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.09.2005, TÜRKİYE, 21.09.2005
 • Çekic O, Totan Y, Borazan M, Daglıoglu MC, Aydın E, Özyurt H, Agkadir M,Retinal Ven Tıkanıklığında Plazma Nitrik Oksit Düzeyindeki Değişimler.,TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.09.2000, TÜRKİYE, 04.10.2000
 • Borazan M, Totan Y, Aydın E,Nasolakrimal Kanalın Sekonder Tıkanıklıklarının Tanısında Mikrorefrü Testi.,TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.09.2000, TÜRKİYE, 04.10.2000
 • Deniz Demir H, Aydin E, Demirtürk F, Çalıskan AC,Menapoz Öncesi ve Menapoz Sonrası Kadınlarda Korneadaki Topoğrafik Değişikliklerin İncelenmesi,39. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.09.2005, TÜRKİYE, 21.09.2005
 • Gül M, Aydın E, Özmen AT,Primer ve Sekonder Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilen Çocukluk Çağı Kataraktlarda Görsel Sonuçlar,TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,15.09.1998, TÜRKİYE, 20.09.1998
 • Aydin E, Deniz Demir H,Pseudoksantoma Elastikumlu iki Olguda Flecked Retinopati,39. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.09.2005, TÜRKİYE, 21.09.2005
 • Aydin E, Deniz Demir H, Cumurcu T, Demirtürk F, Çalışkan A,Menapoz Öncesi ve Menapoz Sonrası Kadınlarda Görme Alanı Değişikliklerinin Kısa Dalga Boylu ve Standart Akromatik Bilgisayarlı Perimetreler ile Karşılaştırılmalı İncelenmesi,39. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,17.09.2005, TÜRKİYE, 21.09.2005
 • Aydın E, Gül M, Yazıcı B, Özmen AT,Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Görsel Rehabilitasyon,TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,15.09.1998, TÜRKİYE, 20.09.1998
 • Yazıcı B, Gelişken O, Ertürk H, Avcı R, Aydin E,Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Lens İmplantasyonunda Sekonder Retina Dekolmanı,TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,15.09.1998, TÜRKİYE, 20.09.1998
 • Cumurcu T, Deniz Demir H, Sezer H, Kilic R, Aydin E,Sistemik isotretionin tedavisinin doza bagli yan etkilerinin karsilastirilmasi,40. TOD. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,28.10.2006, TÜRKİYE, 01.11.2006
 • Deniz Demir H, Cumurcu T, Sezer E, Aydin E, Ozugurlu F, Etikan I, Yardim H,Psoriazis vulgariste serum Vitamin A, Vitamin E duzeylerinin ve goz yasi fonksiyonlarinin degerlendirilmesi,40. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,28.10.2006, TÜRKİYE, 01.11.2006
 • Aydin E, Deniz Demir H, Ozyurt H, Dogan Koseoglu, Taner Yener,Deneysel Allerjik Konjunktivit Modelinde %1 Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Etkisinin, % 0.1 Olopatidine Hidroklorur ve % 0.1 Deksametazon Sodyum Fosfat ile Karşılaştırılması,40. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,28.10.2006, TÜRKİYE, 01.11.2006
 • Aydin E, Deniz Demir H, Cumurcu T, Yardim H,Plazma homosistein duzeyi ve makular odem arasindaki iliskinin Tip 2 diyabetlilerde incelenmesi,40. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,28.10.2006, TÜRKİYE, 01.11.2006
 • Deniz Demir H, Aydin E, Gulsum Kurt S, Cumurcu T, Sezer E, Yardim H,Psoriazis vulgarisli olgularda gorsel uyarilmis potansiyellerin ve gorme alaninin degerlendirilmesi,41. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.10.2007, TÜRKİYE, 02.11.2007
 • Yazıcı B, Yücel A, Aydın E, Gelişken O,Behcet Hastalığında Düşük Doz Siklosporin A ve Prednizolon Tedavisi,TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,15.09.1998, TÜRKİYE, 20.09.1998
 • Bayramlar H, Aydin E, Totan Y, Erten A,Sekonder Multiple Göz İçi Lens İmplantasyonu,TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,02.10.1999, TÜRKİYE, 06.10.1999
 • Sevinç A, Şavlı H, Aydin E,Tip 2 Diyabette Başlangıç Retinopati ve Retinal Sensitivite İlişkisi,36. Ulusal Diyabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu,14.05.2000, 19.05.2000
 • Aydın E, Totan Y,Tip 2 Diyabette Başlangıç Retinopati Değişimlerinin Bilgisayarlı Renkli Görme Alanı ile İncelenmesi,TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,30.09.2000, TÜRKİYE, 04.10.2000
 • Sevinç A, Şavlı H, Aydin E,Tip 2 Diyabette Başlangıç Retinopati ve Retinal Sensitivite İlişkisi,36. Ulusal Diyabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu,14.05.2000, 19.05.2000
 • Aydin E, Deniz Demir H, Sahin S,Diyabetik retinopatili olguların plazma ve aköz humor angiotensin-converting enzim düzeylerinin incelenmesi,XXXXIII TOD Ulusal Kongresi,11.11.2009, TÜRKİYE, 15.11.2009
 • Aydin E, Ceylan E,Sarkoidozlu bir olguda ven dal okluzyonu ve vitreus hemorajisi,XXXXVI. TOD Ulusal Kongresi,16.10.2013, TÜRKİYE, 21.10.2013
 • AYDIN ERDİNÇ,Premature Retinopati tedavisinde Bevacizumab veya/ve Laser Fotokoagulasyonun Etkinliklerinin Değerlendirilmesi,XXXXVII. TOD Ulusal Kongresi,,06.11.2013, TÜRKİYE, 10.11.2013
 • AYDIN ERDİNÇ,Silikon yağı damlacıklarının arka kapsül ve makulada “yapışma fenomeni”,XXXXII. TOD Ulusal Kongresi,,23.11.2008, TÜRKİYE, 29.11.2008
 • AYDIN ERDİNÇ,Santral seroz korioretinopatili olguda intravitreal triamsinalone acetonid sonrası rekürrence ve tedavisi,43. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,11.11.2009, TÜRKİYE, 15.11.2009
 • Aydin E, Deniz Demir H, Yardım H,Pars Plana vitrektomi yapılan yırtıklı ve traksiyonel retina dekolmanlı olgularda prognozu etkileyen faktörlerin incelenmesi,XXXXII. TOD Ulusal Kongresi,23.11.2008, TÜRKİYE, 29.11.2008
 • Aydin E, Deniz Demir H, Yardım H,Oküler toksoplazmozisli olguda gelişen periferik neovaskularizasyonda intravitreal bevacizumab tedavisi,XXXXII. TOD Ulusal Kongresi,23.11.2008, TÜRKİYE, 25.11.2008
 • AYDIN ERDİNÇ,Bietti’nin Kristallin Distrofisinin Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ve Mikroperimetri ile İncelenmesi,44. TOD Ulusal Kongresi,29.09.2010, TÜRKİYE, 03.10.2010
 • AYDIN ERDİNÇ,Akut Santral Seröz Korioretinopati Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab,XXXXIV.TOD Ulusal Kongresi,29.09.2010, TÜRKİYE, 03.10.2010
 • Aydin E, Sahin S,Proliferatif Retinopatili Diyabetik Hastalarda Vitreus ve Plazma Homosistein Düzeylerinin İncelenmesi,XXXXV. TOD Ulusal Kongresi,05.10.2011, TÜRKİYE, 09.10.2011
 • Aydin E, Keles R,Orbita Tavan Kırığına Bağlı Oftalmopleji ve Blefaroptozis Olgusu,XXXXVII. TOD Ulusal Kongresi,06.11.2013, TÜRKİYE, 10.11.2013
 • AYDIN ERDİNÇ,Elektrik Yaralanmasına Bağlı Bilateral Optik Nöropati,XXXXVI. TOD Ulusal Kongresi,16.10.2012, TÜRKİYE, 21.10.2012
 • Deniz Demir H, Aydin E, Yardım H,Eksternal Dakriyosistorinostomi silikon tüp entübasyonu uygulanan hastalarda mukosiiyer klirensin değerlendirilmesi,XXXXII. TOD Ulusal Kongresi,19.11.2008, TÜRKİYE, 23.11.2008
 • Deniz Demir H, Aydin E,Lakrimal Kesede enflamatuar polip,XXXXII. TOD Ulusal Kongresi,23.03.2008, TÜRKİYE, 29.03.2008
 • Deniz Demir H, İnonu H, Kurt GS, Doruk S, Aydın E,Kronik Obstruktif Akçiğer Hastalığı Olan Olgularda Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Değerlendirilmesi,44.TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,29.09.2010, TÜRKİYE, 03.10.2010
 • Totan Y, Aydin E, Daglioglu MC, Ozyurt H, Sogut S,Changes in oxidative status in silver nitrate induced corneal neovascularization,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,30.04.2000, 05.05.2000
 • Jermak CM, Aydin E, Peyman GA, Kazi A, Kwon IS,Intravitreal Toxicity o Gatifloxacin and Levofloxacin,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,25.04.2004, 29.04.2004
 • DellaCroce JT, Riazi Esfehani M, Kazi AA, Peyman GA, Aydin E,Intravitreal Toxicity of Garenoxacin,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Trost LW, Kivilcim M, Peyman GA, Aydin E, Kazi AA,Intravitreal Toxicity of Povidone-Iodine in Rabbits Eyes,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Sogut S, Elyas H, Aydin E, Aksoy N, Ozyurt H, Totan Y, Akyol O,Adenosine Deaminase and Xanthine Oxidase Activities in Serum from Patients with Behcet’s Disease,Proceedings of the 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Ioannina, Greece,12.04.2001, 15.04.2001
 • Kazi AA, Peyman GA, Riazi Esfehani M, Aydin E, Kivilcim M, Sanders DR,The Effect of Combinations of Flurbiprofen, Low Molecular Weight Heparin, and Doxycycline on the Inhibition of Corneal Neovascularization,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Riazi Esfehani M, Peyman GA, Aydin E, Kazi AA,Prevention of Corneal Neovascularization: Evaluation of Various Commercially Available Compounds in Experimental Rat,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Peyman GA, Aydin E, Kazi AA, Riazi Esfahani M,Intravitreal Toxicity of Doxycycline,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Khan PNS, Aydin E, Kazi AA, Peyman GA, Riazi Esfahani M,Intravitreal Toxicity of Moxifloxacin,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Aydin E, Deniz Demir H, Sahin S,Plasma and aqueous humor angiotensin-converting enzyme levels in patients with diabetic retinopathy,Mediterranean Retina IV Meeting, Istanbul, TURKEY,02.07.2010, 04.07.2010
 • Kıvılcım M, Aydin E, Peyman G, Riazi Esfahani M, Kazi AA, Sanders DR,Combination of Triamcinolone Acetonide with Low Molecular Weight Heparin and Doxycycline in Inhibition of Experimental Corneal Angiogenesis,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • Aydin E, Deniz Demir H, Nasari E, Elalmis A, Erkorkmaz U,Effect of cardiopulmonary bypass surgery on central retinal sensitivity,Mediterranean Retina III Meeting, Istanbul, TURKEY,13.07.2008, 15.07.2008
 • Ozyurt H, Aydin E, Deniz Demir H, Akbas A,Association of Plasma Homocystein and Macular Oedema in Type 2 Diabetes Mellitus,American Association for Clinical Chemistry, Annual Meeting Washington, DC,,27.07.2008, 31.07.2008
 • Aydin E, Sahin S,Plasma and Aqueous Humor Melatonin Concentrations in Patients with Diabetic Retinopathy,16 th Afro-Asian Congress of Ophthalmology and The V. Mediterranean Retina Meeting, Istanbul, TURKEY, 13-16 June 2012,13.06.2012, 16.06.2012
 • Aydin E, Peyman GA, Riazi Esfehani M, Kazi AA, Sanders DR,Inhibition of Experimental Angiogenesis of Cornea by Doxycycline,Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Annual Meeting Fort Lauderdale, Florida, USA,01.05.2005, 05.05.2005
 • AYDIN ERDİNÇ, AAO Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Vitreus ve Retina Hastalıkları ile Bozuklukları, Bölüm 23, ISBN:978-1-61525-382-1, S:483, Güneş Kitapevi, 2011
 • AYDIN ERDİNÇ, Vitreoretinal Surgical Techniques, Intraocular Gases and Techniques for Air-FluidExchange, Chapter 18, ISBN:9781841846262, S:820, Hayat Kitap Kitapçılık, 2010
 • AYDIN ERDİNÇ, Pediatric Retinal Diseases, Retinal Vascular Disorders Chapter 7, Nobel Kitapevi , 2011
 • Hidroksi-apatit kaplı titanyum sferlerin tavşan gözlerindeki biyouyumluluğun incelenmesi, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Evaluation of the intravitreal toxicity of Garenoxacin, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2004
 • The Effect of Combinations of Flurbiprofen, Low Molecular Weight Heparin, and Doxycycline on the Inhibition of Corneal Neovascularization, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2004
 • Intravitreal Toxicity of Povidone-Iodine in Rabbits Eyes, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2004
 • Combination of Triamcinolone Acetonide with Low Molecular Weight Heparin and Doxycycline in Inhibition of Experimental Corneal Angiogenesis , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2004
 • Inhibition of Experimental Angiogenesis of Cornea by Doxycycline, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2004
 • Evaluation of the intravitreal toxicity of Moxifloxacin, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2004
 • Deneysel Allerjik Konjunktivit Modelinde %1 Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Etkisinin, % 0.1 Olopatidine Hidroklorur ve % 0.1 Deksametazon Sodyum Fosfat ile Karşılaştırılması, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2007
 • Deneysel Allerjik Konjunktivit Modelinde %1 Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Etkisinin, % 0.1 Olopatidine Hidroklorur ve % 0.1 Deksametazon Sodyum Fosfat ile Karşılaştırılması, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2007
 • Evaluation of the intravitreal toxicity of Doxycycline, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2004
 • Retina vitreus Dergisi
 • Türkiye Klinikleri, Danışma Kurulu Üyesi, 2014
 • Gazi Üniversitesi Göz Vakfı, Danışma Kurulu Üyesi,
 • Diyabetik Makula Ödeminde Göz İçi Deksametason İmplantı ve Göz İçi Ranizumab Enjeksiyonunun Etkinliklerinin İncelenmesi, Naciye AYGÜN KARABOĞA, Tamamlanmış
 • Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Retinal Ven Dal Tıkanıklığı Görülen Hastalarda İntravitreal Deksametazon İmplant ve İntravitreal Ranibizumab Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Seda GÜRAKAR ÖZÇİFT, Tamamlanmış
 • En iyi poster bildiri ödülü,1998
 • International Clinical Science Assessment Test in Ophthalmology Sınavı Başarı Sertifikası,2007
 • International Basic Science Assessment Test in Ophthalmology including Optic&Refraction Sınavı Başarı Sertifikası,2008

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Göz Hastalıkları

İLETİŞİM

Başa Dön