AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-ANALİTİK KİMYA (ECZACILIK)
  • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Tıp Fakültesi
  • Dirençli Acinetobacter suşlarında risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Koordinatör, BAP, Koordinatör,,1.1.2012
  • Sağlıklı okul çocuklarında orofarinkste bakteriyel patojenlerin taşıyıcılığı, Danışman, BAP, Danışman,,1.1.2008
  • Afyon İlinde Sık Görülen Hastalıklar, Özürler ve Çevre Şartlarının Sağlığa Etkilerinin Belirlenmesi, Danışman, BAP, Danışman,,1.1.2007
  • Syphacia muris ve Aspicularis tetraptera ile infekte ratlarda yaratılan astım modelinde serum TNF-alfa ve IL-10 ile total IgE düzeylerinin ölçülmesi, Danışman, BAP, Danışman,,1.1.2007
  • Afyon ilinde süt ve süt ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bruselloz seroprevalansı, Koordinatör, BAP, Koordinatör,,1.1.2005
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön