AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ŞAHİN HATİCE,MİNİ KLİNİK DEĞERLENDİRME (MINI-CEX) YÖNTEMİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN VE KULLANIŞLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ “EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ”, TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 2017, 16, 5 17
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,SÜRAL YAVUZ SELİM,Tengiz Fİ, Süral YS. “A Portfolyo Study with The Students of Medical Documentation and Secretariat”, Tıp Eğitimi Dünyası, 2016, 15
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,TELLİ SEVİL,DURMUŞ HASAN,ÖZBAY TÜRKAN,SÜRAL YAVUZ SELİM,AYAN HATİCE,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,“Evaluation of The Readiness of Vocational School of Health Services’ Students”, Global e-Learning Journal, 2016, 5
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,Effect of Health Education on Healthy Lifestyle Behavior, Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2016, 1, 194 200
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Klinikte Yeni bir Ölçme Yöntemi Mini Klinik Değerlendirme, TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 2014
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Telli Sevil,DURMUŞ HASAN,ÖZBAY TÜRKAN,SÜRAL YAVUZ SELİM,AYAN HATİCE,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,10.3.6. Tengiz, F.İ., Telli, S., Durmuş, H., Özbay T.A., Oral E., Kızıl, M., Süral Y.S., Aktan, R., Ayan H., Üstünkarlı N., Vural H., Yıldız H., Şemin, İ. “Evaluation of The Readiness of Vocational School of Health Services’ Students”,ICETR,11.02.2016 13.02.2016, 01.03.2016
 • Tengiz. F İ, Aykanat. G, Dersan. B, Vatansever, K, Akker, Van Der M,Evaluation Of The Utilization Of Primary Health Care Services Of The 2 5 Years Old Children,11. Genel Pratisyenlik Kongresi 2006 Antalya, Antalya, TÜRKİYE
 • Tengiz Fİ., Mıdık Ö., Şahin H,Eğitim Programı Geliştirmede Metodolojik Bir Yaklaşım Özet kitabı A1 15 sf 37,5. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,05.05.2008 09.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Tengiz Fİ., Şahin H,Mini Klinik değerlendirme Mini CEX yönteminin psikometrik özelliklerinin ve kullanışlılığının değerlendirilmesi Kongre özet kitabı sf 213,VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,02.05.2012 05.05.2012, ANKARA, TÜRKİYE
 • Tengiz. F İ, Aykanat. G, Ceylan. A,,Evaluation Of The Utilization Of Primary Health Care Services Of The 2 5 Years Old Children,11. Genel Pratisyenlik Kongresi Antalya,13.10.2006 15.10.2006, ANTALYA, TÜRKİYE
 • ŞAHİN. H, TENGİZ. Fİ,,Analitik Hiyerarşi Süreciyle Karar Verme Yönteminin Tıp Eğitiminde Kullanımı,V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,16.05.2008 18.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Durak H İ, Törün SE, Tengiz F,Ölçme Değerlendirme Kursu,V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,05.05.2008 09.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Vatansever. K, Karademir. M, Tengiz. F,Birinci basamağa özgü araştırmaların tasarımında PICO yöntemi,13.Genel Pratisyenlik Kongresi,01.10.2008 03.10.2008, ANTALYA, TÜRKİYE
 • Tengiz . F, Şahin. H,Mini Klinik Değerlendirme mini CEX Yönetminin Psikometrik Özelliklerinin ve Kullanışlılığının Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği,VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,,02.05.2012 05.05.2012, ANKARA, TÜRKİYE
 • Ottenheijm R, Zwietering P, Metsemakers J, Tengiz, F.Vatansever K. Durak, İ.,Teaching and Learning in Primary Care From Evidence to Experience in a Dutch Turkish Educational Partnership Wonca Europe 2008 İstanbul,Wonca Europe 2008, İSTANBUL
 • Tengiz. F İ,Evaluation of The Utilization and Accessibility of Primary Heath Care Services For 2 5 Years Old Children Wonca Europe 2008 İstanbul,Wonca Europe 2008 İstanbul, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖZKAYA ALİ BURAK,SEVAL ÇELİK YASEMİN,DEMİR AYŞE BANU,DURMUŞ HASAN,ABACIOĞLU YUSUF HAKAN,Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimde Portfolyo Kullanımına Dair,UTES 2017,15.03.2017 17.03.2017, İZMİR, TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ABACIOĞLU YUSUF HAKAN,Tengiz, F.İ., Abacıoğlu, H., “Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik Ve Tam Öğrenme” , Antalya. Kongre özet kitabı sf: 111.,UTES 2017,15.03.2017 17.03.2017, TÜRKİYE
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 29.3.2017

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

İLETİŞİM

Başa Dön