ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Tıpta Uzmanlık ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 • Üniversite HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Tıpta Uzmanlık ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 • Üniversite HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Cicek Cagla,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Uncommon tumor of the bone: Intraosseous epidermoid cyst, Hand and Microsurgery, 2017, 6, 1
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Berrak Aksam,YENİDÜNYA SİBEL,SULUDERE ZEKİYE,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Tamoxifen-Related Thrombosis An Experimental Study in Rat Venous Microvascular Anastomosis Model, Annals of Plastic Surgery, 2017, 78, 213 216
 • AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Aksam Berrak,Demirseren Duriye Deniz,Inan Haci Mehmet,Sphincter-Sparing Excision and Reconstruction Using Facial Artery Perforator Flaps for Lower Lip Carcinoma, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2017
 • AKŞAM Berrak,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,CERAN Candemir,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN Düriye Deniz,Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım: 130 Olgunun Retrospektif Analizi, Turkish Journal of Plastic Surgery, 2016, 24, 70 75
 • CERAN Candemir,ÇİÇEK Çağla,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN Düriye Deniz,ÖZTÜRK Vedia,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Baş Boyun Bölgesi Kutanöz Kistik Kitleleri, Turkish Journal of Plastic Surgery, 2016, 24, 55 59
 • AKŞAM ERSİN,Aksam Berrak,Dentures as Learning Materials for Maxillomandibular Fixation by Erich Arch Bars, Journal of Craniofacial Surgery, 2016, 27, 162
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Cicek Cagla,Soner Tezcan,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,A New Technique for Correction of Tethered and Depressed Scars: Layered Dermal Support, Aesthetic Plastic Surgery, 2016, 40, 749 754
 • Aksam Berrak,AKŞAM ERSİN,Ceran Candemir,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,An Emerging Etiological Factor for Hand Injuries in Pediatric Population; Public Exercise Equipment, ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 2016, 50, 153 6
 • AKŞAM ERSİN,Aksam Berrak,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Yavuz Huban Sibel,Saphenous artery-based flap models in rats: new flap designs for experimental studies, Journal of Surgical Research, 2016, 206, 355 362
 • AKŞAM ERSİN,Çiçek Çağla,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Ceran Candemir,Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım, Turkish Journal of Plastic Surgery, 2015, 23, 6 12
 • AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,KARAHİSAR TURAN SEÇİL,Cemiralp Cemil Özerk,Akşam Berrak,ÖZEL DEMİRALP FATMA DUYGU,Albayrak Aynur,Diyabetik Sıçanlarda Nöropatinin Yara İyileşmesi ve Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkileri, Turkiye Klinikleri Journal of Plastic Surgery - Special Topics, 2015, 4, 75 79
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Simplifying the Management of Caudal Septal Deviation in Rhinoplasty, Plastic and Reconstructive Surgery, 2015, 135, 922 923
 • AKŞAM ERSİN,Aksam Berrak,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,A Practical Way for Nipple-Areola Complex Reshaping in Circumareolar Reduction of Gynecomastia, Aesthetic Surgery Journal, 2015, 35, 186 187
 • Ceran Candemir,Tekin Fatih,Demirseren Duriye D,Tezcan Soner,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Hatchet Flap: Clinical Evaluation of Results in Reconstruction of Lateral Nasal Region Defects, Journal of Craniofacial Surgery, 2015, 26, 407 409
 • Candemir Ceran,Berrak Aksam,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Selective Nerve Block Combined With Tumescent Anesthesia, The Journal of Hand Surgery, 2015, 40, 2339 2344
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Demirseren DuriyeDeniz,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Psoriatic lesions following botulinum toxin: A injections to the glabellar region, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2015, 8, 178
 • AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Modified application of thumb tourniquet to enlarge the operative field, European Journal of Plastic Surgery, 2015, 38, 345 346
 • Ceran Candemir,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,AKŞAM ERSİN,Cicek Cagla,Demiralp Cemil Ozerk,Lateral malleolar region defects with exposed implants: proximally based peroneus brevis muscle flap, Journal of Wound Care, 2015, 24, 372 377
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Tezcan Soner,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Reconstruction of a Palmar Infection Related Tissue Defect with Heterodigital Island Flap in a Diabetic Patient: A Case Report, Hand and Microsurgery, 2014, 3, 62 65
 • Aksam Berrak,AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Ceran Candemir,Malign Tumors Mimicking Fingertip Infections: Report of Two Consecutive Cases, Hand and Microsurgery, 2014, 3, 80 82
 • Ceran Candemir,AKŞAM ERSİN,Demirseren Duriye Deniz,Akşam Berrak,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Medial Kantal Bölge Cilt Defektlerinde Rekonstrüksiyon Alternatifleri., Turkish Journal of Plastic Surgery, 2014, 22, 96 100
 • Demiralp Cemil Ozerk,Demirseren Duriye Deniz,AKŞAM ERSİN,Ceran Candemir,Aksam Berrak,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Reconstruction of an Infraorbital Defect With Deepithelialized Forehead Flap, Journal of Craniofacial Surgery, 2014, 25, 711 712
 • AKŞAM ERSİN,DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Correction of a Misjudgment of Reference in Grabb and Smith's Plastic Surgery Seventh Edition, Archives of Plastic Surgery, 2014, 41, 773
 • DEMİRSEREN MUSTAFA EROL,Demiralp Cemil Özerk,DUMAN YAKUP,AKŞAM ERSİN,KILIÇARSLAN KASIM,El ve önkoldaki kompleks yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda paraumbilikal perforatör tabanlı pediküllü abdominal flep uygulamalarımız, Turk Plast Surg, 2012, 20, 7 11
 • Akçaer Mutahher,Akbaş N Tolga,Boz H Seda,AKŞAM ERSİN,Çelik Muhittin,Acar Sultan,Akbaş Barış,GHARİBZADEH HIZAL MİNA,Hodo Bledar,Kaya Hüseyin,YALÇIN SIDDİKA SONGÜL,Kanıta Dayalı Tıp Temeli ile Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında İmmunstimulan Kullanımı, STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2008, 17, 84 90
 • Aesthetic Plastic Surgery
 • Aesthetic Plastic Surgery
 • Aesthetic Plastic Surgery
 • Aesthetic Plastic Surgery
 • Journal of Surgical Dermatology
 • Journal of Surgical Dermatology
 • Journal of Surgical Dermatology
 • Journal of Surgical Research
 • Journal of Wound Care
 • Journal of Wound Care
 • Medicine
 • PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN
 • PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN
 • PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
 • Vascular Medicine
 • Journal of Surgical Dermatology, Editör kurulu üyeliği,
 • Journal of Surgical Dermatology, Editör kurulu üyeliği,
 • Journal of Surgical Dermatology, Editör kurulu üyeliği,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön