AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Üniversite DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
 • Üniversite DİCLE ÜNİVERSİTESİ
 • AĞABABAOĞLU İSMAİL,ÖNEN AHMET,DEMİR AYŞE BANU,AKTAŞ SAFİYE,ALTUN ZEKİYE SULTAN,ERSÖZ HASAN,ŞANLI AYDIN,ÖZDEMİR NEZİH,AKKOÇLU ATİLA,Chaperonin (HSP60) and annexin-2 are candidate biomarkers for non-small cell lung carcinoma, Medicine, 2017, 96, 5903
 • AĞABABAOĞLU İSMAİL,ERSÖZ HASAN,EKMEKÇİ SÜMEYYE,Pulmonary Synchronous Aspergilloma and Squamous Cell Carcinoma: Curative Approach at the Same Operation, Case Report, Ibni Sina Journal of Medical Sciences, 2016, 2, 97 100
 • ERSÖZ HASAN,ÖNEN AHMET,Surgical Approach to Patients Who Had Previous Pneumonectomy: Are ILA or Selective Intubation Play Any Role, Sylwan, 2016, 160, 98 115
 • ERSÖZ HASAN,ÖZALEVLİ SEVGİ,KARAKILIÇ ALİ,KARAÇAM VOLKAN,ŞANLI AYDIN,ÖNEN AHMET,ÖZDEMİR NEZİH,Role of body mass index, airflow obstruction, dyspnea level, exercise capacity index and maximal oxygen uptake on predicting the postoperative complications of lung resections for patients with lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease, The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2016, 24, 297 304
 • ERSÖZ HASAN,AĞABABAOĞLU İSMAİL,ÖNEN AHMET,Effect of Autologous Fibrin Sealant on the Length of Postoperative Hospital Stay and Amount of Drainage in Pulmonary Resections, Wulfenia, 2015, 22, 473 482
 • ERSÖZ HASAN,ABUD BURÇİN,AĞABABAOĞLU İSMAİL,An Unusual Cause of a Mass in the Supraclavicular Location: Primary Hydatid Cyst: Case Report, Turkiye Klinikleri Archives of Lung, 2015, 16, 18 21
 • ÖNEN AHMET,AĞABABAOĞLU İSMAİL,ŞANLI AYDIN,KARAÇAM VOLKAN,ERSÖZ HASAN,ÖZDEMİR NEZİH,A new surgical approach for mixed-type pectus carinatum: the Onen procedure, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014, 22, 878 883
 • KALEMCİ SERDAR,YILDIZ GÜLSERAP,ZEYBEK ARİFE,AYIK SİBEL,SAKALLI ÇETİN ESİN,MICILI SERAP CİLAKER,BAĞRIYANIK HÜSNÜ ALPER,AKSUN SALİHA,ERSÖZ HASAN,YILMAZ OSMAN,MISTLETOE EXTRACT HELİX OR TREATMENT ATTENUATES ALLERGİC AIRWAY REMODELING IN A MOUSE MODEL OF ASTHMA, Acta Medica Mediterranea, 2013, 2013
 • YILMAZ ELVAN,ÖZALEVLİ SEVGİ,ERSÖZ HASAN,YEĞİN AYŞE,ÖNEN AHMET,AKKOÇLU ATİLLA,Comparison of health-related quality of life and exercise capacity according to stages in patients with non-small cell lung cancer, Tuberkuloz ve Toraks, 2013, 61, 131 139
 • ERSÖZ HASAN,ÖNEN AHMET,ŞANLI AYDIN,KARAÇAM VOLKAN,ÖZDEMİR NEZİH,Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi (atipik meduller meme karsinomu, yumuşak doku leiomyosarkomu ve akciğer adenokarsinomu), Dokuz Eylül Tıp Dergisi, 2013, 27, 151 155
 • ERSÖZ HASAN,GÜREL DUYGU,ŞANLI AYDIN,ÖNEN AHMET,ÖZDEMİR NEZİH,Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım, Pamukkale Tıp Dergisi, 2012, 5, 28 30
 • ÇAKIR İZZETİYE EBRU,ERSÖZ HASAN,DEMİRAĞ FUNDA,ALTINDAĞ DENİZ,SERTOĞULLARINDAN BÜNYAMİN,BRONKOJENİK KİST İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAPULMONER SEKESTRASYON,Patoloji Dernekleri Federasyonu 27. Ulusal Patoloji Kongresi,15.11.2017 18.11.2017, TÜRKİYE, 17.11.2017
 • AĞABABAOĞLU İSMAİL,ÖNEN AHMET,DEMİR AYŞE BANU,AKTAŞ SAFİYE,ALTUN ZEKİYE SULTAN,ERSÖZ HASAN,ŞANLI AYDIN,ÖZDEMİR NEZİH,AKKOÇLU ATİLA,Chaperonin (HSP60) and Annexin 2 are Candidiate Biomarkers for Non Small Cell Lung Carcinoma,BIT’s 10th Annual World Cancer Congress,19.05.2017 21.05.2017, İSPANYA, 21.05.2017
 • KARAKILIÇ ALİ,KARAÇAM VOLKAN,ERSÖZ HASAN,AĞABABAOĞLU İSMAİL,ULUGÜN FATMA İLKNUR,ŞANLI AYDIN,ÖNEN AHMET,Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta, Kıkırdak Kosta Oranı ile Deformite Şiddetinin Belirlenmesi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,04.05.2017 07.05.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 07.05.2017
 • Ağababaoğlu İ, Karakılıç A, Ersöz H, Bölük S, Dölek Y, Şanlı A,Akciğerde Kist Hidatiği Taklit Eden ve Cerrahi Tedavi Uygulanan İnvazif Pulmoner Aspergillozis Olgusu,Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2016
 • Ağababaoğlu İ, Ersöz H, Karakılıç A, Karakaş Y, Kars A, Bozdağ Ö, Koçer B,Bronşektazi Zemininde Gelişen Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi: Nadir Rastlanan Bir Olgu,Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2016
 • Ersöz H, Abud B, Ağababaoğlu İ,Supraklavikuler Alanda Görülen Kitlenin Ender Bir Sebebi: Primer Hidatik Kist,Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2016
 • Ersöz H, Cumurcu S,Senkron Multipl Timoma: Olgu Sunumu,Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2016
 • Ersöz H, Ağababaoğlu İ, Ekmekçi S,Senkron Pulmoner Aspergillom ve Skuamöz Hücreli Karsinom: Tek Operasyonda Küratif Yaklaşım,Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2016
 • Ersöz H, Uzun U, Karaali C,Folliküler Troid Karsinom Metastazı Nedeniyle Geniş Toraks Duvarı Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu Uygulaması,Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2016
 • Uzun U, Ersöz H, Köse I, Özkarakaş H, Zincircioğlu Ç, Şenoğlu N,Geniş Toraks Duvar Kitle Rezeksiyonu Olan Hastanın Yoğun Bakım Ünitesinde Takibi,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2015,Aralık, Antalya, Türkiye, 2015
 • Uzun U, Ersöz H, Köse I, Özkarakaş H, Zincircioğlu Ç, Şenoğlu N,Multilokuler Pulmoner Efüzyonlarda Intraplevral Fibrinolitik Tedavi Uygulaması,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2015,Aralık, Antalya, Türkiye, 2015
 • Aköz G, Bayol Ü, Cumurcu S, Ünçel M, Kokkoz SE, Ersöz H,Senkron Multipl Timoma: Olgu Sunumu,Patoloji Dernekleri Federasyonu 24. Ulusal Patoloji kongresi,Kasım, Trabzon, Türkiye, 2014
 • Ersöz H, Özdemir N, Özalevli S, Karakılıç A, Karaçam V,Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda BODE İndeksinin Postoperatif Komplikasyonları Belirlemedeki Rolünün Saptanması,Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Mayıs, Antalya, Türkiye, 2014
 • Özdemir N, Ersöz H, Özalevli S, Karakılıç A,Determination of the Role of BODE Index in the Characterization of the Post-Operative Complications Among the Patients Who Underwent Lung Resection,Congress of European Society of Thoracic Surgeons,Haziran, Kophenag, Danimarka, 2014
 • Ağababaoğlu İ, Demir B, Erçetin P, Altun Z, Pamukoğlu A, Aktaş S, Ersöz H, Akkoçlu A, Önen A,Chaperonin (HSP60) and Annexin 2 Are Candidiate Biomarkers For Early Diagnosis of Non Small Cell Lung Carcinoma,EACR Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress,Nisan, Antalya, Türkiye, 2014
 • Karaçam V, Karapolat BS, Ulugün Fİ, Arslan Savaş A, Ersöz H, Önen A, Şanlı A, Özdemir N,,Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Şanlı A, Ersöz H, Karakılıç A, Karaçam V, Özdemir N,,"Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Pnömonektomi Sonrası Kontralateral Akciğer Rezeksiyonu Olguları Bildirimi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Karaçam V, Önen A, Şanlı A, Karakılıç A, Ersöz H,Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Opere Edilen Nadir Yerleşimli Kist Hidatik Olguları Bildirisi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Karaçam V, Ağababaoğlu İ, Ersöz H, Karakılıç A, Özdemir N,Ravitch Prosedürü Sonrası Rekürren Pektus Ekskavatum Hastalarında Minimal İnvaziv Nuss Tekniği Uygulanan 20 Olgu,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Ersöz H, Özalevli S, Karakılıç A, Ağaoğlu B, Özdemir N,Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda BODE İndeksinin Postoperatif Komplikasyonları Belirlemesindeki Rolünün Saptanması,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Karaçam V, Ersöz H, Karakılıç A, Ağababaoğlu İ, Şanlı A,Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Abramson Uygulanan 35 Olgunun Değerlendirilmesi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Karaçam V, Önen A, Şanlı A, Ersöz H, Ağaoğlu B, Özdemir N,Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Trakeal Stent Uygulanan 15 Olgunun Değerlendirilmesi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Şanlı A, Özalevli S, Şengün İ, Taşdöğen A, Önen A, Karaçam V, Arslan Savaş A, Ağaoğlu B, Ağababaoğlu İ, Ersöz H, Karakılıç A, Özdemir N,Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Ersöz H, Ağababaoğlu İ, Karaçam V, Önen A, Şanlı A, Özdemir N,Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Şanlı A, İtil BO, Bülbül Y, Önen A, Arslan Savaş A, Karaçam V, Ağaoğlu B, Ağababaoğlu İ, Ersöz H, Karakılıç A, Özdemir N,Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi,Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongre,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Karaçam V, Ersöz H, Şanlı A, Ağababaoğlu İ, Özdemir N,Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Şanlı A, Karaçam V, Ersöz H, Taşdöğen A, Özdemir N,Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Drenaj Miktarı Üzerine Etkisi,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2013
 • Önen A, Karaçam V, Ağababaoğlu İ, Ersöz H, Karakılıç A, Şanlı A, Özdemir N,20 Patients Subjected to the Minimal Invasive Nuss Method Among Patients with Pectus Excavatum Recurred Following Ravitch Procedure,Chest Wall Interest Group Meeting in Seoul,Haziran, Seul, Güney Kore, 2013
 • Önen A, Karaçam V, Ersöz H, Ağababaoğlu İ, Karakılıç A, Şanlı A, Özdemir N,Approach to Pectus Excavatum Patients with Nuss Procedure: Report on 249 Cases,Chest Wall Interest Group Meeting in Seoul, Seul, Güney Kore, 2013
 • Eren M, Önen A, Ersöz H, Özdemir N, Akkoçlu A, Polack B,Klinik Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde F-18 FDG PET-BT'nin Mediastinal Evrelemedeki Öngörü Değeri,Türkiye Nükleer Tıp Derneği 24.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2012
 • Şanlı A, Önen A, Karaçam V, Ersöz H, Ulugün F, Arslan Savaş A, Ağababaoğlu İ,DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Şubat, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Önen A, Şanlı A, Ersöz H, Karakılıç A, Özdemir N,DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD. Metastatik Kolon Karsinomlarında Akciğer Metastazektomisi Deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Şubat, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Önen A, Şanlı A, Ersöz H, Eyüboğlu G, Karakılıç A, Özdemir N,Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi (atipik meduller meme karsinomu, yumuşak doku leiomyosarkomu ve akciğer adenokarsinomu),Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Şubat, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Ersöz H, Ulugün F, Eyüboğlu G, Özdemir N,Üç Farklı Histolojik Tipte Senkron Akciğer Kanseri,Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Şubat, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Yılmaz E, Özalevli S, Ersöz H, Arslan A, Önen A, Akkoçlu A,Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Evrelere Göre Karnofsky Performans Skalasının Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi,Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2012
 • Ersöz H, Önen A, Şanlı A, Arslan Savaş A, Özdemir N,İkinci Primer Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Şubat, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Gümüşgerdanlı Ç, Acun Ö, Ersöz H, Önen A, Hepağuşlar H,Solunum fonksiyon testlerine ait değerlerde belirgin düzeyde düşüklük saptanan bir olguda anestezi uygulaması,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2011,Ekim, Antalya, Türkiye, 2011
 • Özalevli S, Ilgın D, Ersöz H, Ağababaoğlu İ, Önen A, Şanlı A, Özdemir N,Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif İnsentif Spirometre Değerinin Klinik Önemi,Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2011
 • Yılmaz E, Özalevli S, Yeğin PA, Ersöz H, Önen A, Akkoçlu A,Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında Evrelere Göre Egzersiz Kapasitesi ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması,Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2011
 • Özalevli S, Ilgın D, Ersöz H, Şanlı A, Sevinç C, Özdemir N,Akciğer Rezeksiyonu Planlanan Hastalarda Egzersiz Testlerinin Karşılaştırılması,Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi,Nisan, Antalya, Türkiye, 2011
 • Ozalevli S, Ilgin D, Ersoz H, Agababaoglu I, Onen A, Sanli A, Ozdemir N,The clinical importance of preoperative incentive spirometry value in lung resections,European Respiratory Society 21st Annual Congress,Eylül, Amsterdam, Holanda, 2011
 • Ozalevli S, Ilgin D, Ersoz H, Sanli A, Sevinc C, Ozdemir N,The comparison of exercise test in patients with lung resection candidates,",European Respiratory Society 21st Annual Congress,Eylül, Amsterdam, Hollanda, 2011
 • Yilmaz E, Yegin A, Ozalevli S, Ersoz H, Onen A, Akkoclu A,Comparison of exercise capacity and health-related quality of life according to stages in patients with non-small cell lung cancer,14th World Conference on Lung Cancer,Temmuz, Amsterdam, Hollanda, 2011
 • Önen A, Şanlı A, Arslan A, Eyüboğlu G, Ulugün F, Ersöz H, Özdemir N,PET tutulumu olan torasik patolojilerde histolojik değerlendirme,", Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Önen A, Şanlı A, Eyüboğlu G, Ersöz H, Ulugün F, Arslan A, Ağababaoğlu İ, Özdemir N,DEÜTF göğüs cerrahisi AD vertebra ve atrium rezeksiyonu hariç ekstended akciğer rezeksiyonu deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Şanlı A, Önen A, Ulugün F, Karaçam V, Eyüboğlu G, Arslan A, Ersöz H, Özdemir N,Neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanan olgularda DEÜTF deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Önen A, Şanlı A, Eyüboğlu G, Ersöz H, Ulugün F, Arslan A, Özdemir N,DEÜTF göğüs cerrahisi AD atrium tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonu deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Önen A, Şanlı A, Eyüboğlu G, Ersöz H, Ulugün F, Arslan A, Ağababaoğlu İ, Özdemir N,İkinci primer küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde DEÜTF göğüs cerrahisi AD deneyimi,Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Önen A, Şanlı A, Eyüboğlu G, Ersöz H, Özdemir N,Vertebra tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonu deneyimi,", Türk Akciğer Kanseri Derneği 4. ulusal akciğer kanseri kongresi,Kasın, Antalya, Türkiye, 2010
 • AĞABABAOĞLU İSMAİL,KARAKILIÇ ALİ,ERSÖZ HASAN,BÖLÜK SALİH,DÖLEK YASEMİN,ŞANLI AYDIN,Akciğerde Kist Hidatiği Taklit Eden ve Cerrahi Tedavi Uygulanan İnvazif Pulmoner Aspergillozis Olgusu,Türk Akciger Kanseri Dernegi ve Türk Gögüs Cerrahisi Dernegi VII. Ulusal Akciger Kanseri Kongresi,23.11.2016 27.11.2016, TÜRKİYE
 • Gögüs Cerrahisi Kırmızı Kitap Ikinci Baskı, Mediyastinal Lenf Nodu Disseksiyonu, ISBN:978-605-335-122-1, S:489 - 493, Nobel Tıp, 2015
 • Ulusal AkcigerKanseri Kongre Kitabı, T4 N0-1 Küçük Hücre Dısı Akaciger Kanserlerinde Cerrahinin Yeri, ISBN:978-9944-5867-2-6, S:59 - 60, Türk Akciğer Kanser Derneği, 2013
 • (15.11.2017), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • (7.7.2017), (Chaperonin (HSP60) and annexin-2 are candidate biomarkers for non-small cell lung carcinoma)
 • (11.9.2016), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • 2, (15.7.2016), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • (19.1.2016), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • 2015 - 6, (15.6.2015), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • (15.6.2015), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • 6, (15.6.2015), (Mistletoe extract helixor treatment attenuates allercig airway remodeling in a mouse model of astma)
 • 1, (28.2.2015), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • (28.2.2014), (Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması)
 • 1, (10.1.2013), (Mistletoe extract helixor treatment attenuates allercig airway remodeling in a mouse model of astma)
 • Akciğer Kanserinde Erken Tanıda Proteomiklerin Yeri, Araştırmacı, 2013.KB.SAG.75 '(2013121)', BAP, Araştırmacı,,24.10.2014
 • Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi Ve Prognoz Üzerine Etkileri, Yürütücü, 2012.KB.SAG.056 '(201168)', BAP, Yürütücü,,15.5.2014
 • İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi, 2016
 • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2016
 • Manisa Devlet Hastanesi, Uzman Tabip, Tam Zamanlı, 30.3.2016 - 26.7.2016
 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Uzman Tabip, Tam Zamanlı, 14.3.2014 - 29.3.2016
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Uzman Tabip, Tam Zamanlı, 17.1.2014 - 14.3.2014
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 16.1.2009 - 16.1.2014
 • Çanakkale Ezine Uluköy Sağlık Ocağı, Tabip, Tam Zamanlı, 22.9.2008 - 15.1.2009
 • Program Yöneticiliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.10.2017
 • Döner Sermaye Komisyonu Asil Üyelik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10.2.2017
 • Göğüs Cerrahisi Klinik İdari Sorumlusu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11.10.2016
 • Göğüs Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9.8.2016-2.10.2017
 • Anabilim Dalı Başkanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 9.8.2016
 • Panel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Kariyer Günleri, Konuşmacı, İzmir, 2014
 • Panel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Kariyer Günleri, Konuşmacı, İzmir, 2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

İLETİŞİM

Başa Dön