ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Histoloji Ve Embriyoloji - Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ - HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Histoloji Ve Embriyoloji - Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ - HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ
 • Kurus M, Taşlıdere E, Elbe H, Uğraş M, Otlu A,Protective effects of Prunus armeniaca L. (apricot) on low dose radiation-induced kidney damage in rats, Turk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2014, 23, 105 111
 • Kurus M, C Ertan, R Celik, A Cetin, A Otlu,Protective effects of apricot feeding in the pulmoner tissues of rats exposed to low dose x-ray radiation, Ind Journ of App Res, 2013, 3, 1 5
 • Taslidere E, Kurus M, Kazanci A, Otlu A,Sıçanlarda özefagus ve midede yaşa bağlı değişimlerin histomorfolojik açıdan incelenmesi, Firat Tıp Fakültesi Dergisi, 2013, 18, 75 82
 • Elbe H, Kurus M, Kazancı A, Otlu A,Sıçan ileumunda meydana gelen yaşa bağlı değişimlerin ışık mikroskobik olarak incelenmesi, Turgut Ozal Tip Merkezi Dergisi, 2012, 19, 241 245
 • KURÇER Zehra, ÖZTÜRK Feral, ŞAHNA Engin, KURUŞ Meltem, ÖLMEZ Ercüment,Morphological Changes and Vascular Reactivity of Rat Thoracic Aorta Twelve Months After Pinealectomy, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2010, 30, 616 622
 • DAĞ Meral, KURUŞ Meltem, SÖĞÜTLÜ Gökhan, EŞREFOĞLU Mukaddes, ÖZTÜRK Feral, YOLOĞLU Saim, OTLU Ali,The Morphological and Numeral Changes of Goblet Cells in the Jejunum of Ischemia-Reperfusion Applied Rats, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2010, 30, 952 961
 • Ugras Murat,KURUŞ MELTEM,Ates Burhan,Soylemez Haluk,OTLU ALI,YILMAZ ISMAIL,Prunus armeniaca L (apricot) protects rat testes from detrimental effects of low dose x-rays, Nutrion Research, 2010, 200
 • Kurus Meltem, Ugras Murat, Ates Burhan, Otlu Ali,Apricot ameliorates alcohol induced testicular damage in rat model, Food and Chemical Toxicology, 2009, 47, 2666 2672
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu Mukaddes,Sogutlu Gokhan,ATASEVER ALPER,Melatonin Prevents Cyclosporine-Induced Hepatotoxicity in Rats, Medical Principles and Practice, 2009, 18, 407 410
 • KURUŞ MELTEM,Ugras Murat,Esrefoglu Mukaddes,Effect of resveratrol on tubular damage and interstitial fibrosis in kidneys of rats exposed to cigarette smoke, Toxicology and Industrial Health, 2009, 25, 539 544
 • KURUŞ MELTEM,firat Yezdan,cetin asli,keles mehmet,otlu ali,The effect of resveratrol in tracheal tissue of rats exposed to cigarette smoke, Inhalation Toxicology, 2009, 21, 979 984
 • KURUŞ MELTEM,sogutlu gokhan,firat yezdan,esrefoglu mukaddes,yologlu saim,ozturk feral,otlu ali,The Histopathological Effect of Resveratrol in Thyroid Tissue of Rats Exposed to Cigarette Smoke, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2009, 29, 1183 1190
 • Kurus M, M Eşrefoğlu, E Şahna, S Sevil, ve A Otlu,CyA’ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histolopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Fırat Tıp Dergisi, 2008, 13, 9 14
 • Kurus M, M Eşrefoğlu, A Otlu,Siklosporine Bağlı Akciğer Hasarında Melatoninin Histolopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Çalışma, Toraks Dergisi, 2008, 9, 1 6
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu mukaddes,BAY KARABULUT AYSUN,sogutlu gokhan,kaya mıne,otlu alı,Oral L-Arginin Protect Against CyA-Induced Hepatotoxicity in Rats, Exp Toxicol Pathol, 60, 411-419 (2008)., 2008, 60, 411 419
 • FIRAT AHMET KEMAL,UGRAS MURAT,Karakas hakki,erdem gulnur,KURUŞ MELTEM,ugras meltem,celik tayfun,kahraman bayram,doganay selim,H Magnetic Resonance Spectroscopy of The Normal Testis: Preliminary Findings, Magn Reson Imaging, 2008, 215
 • KURUŞ MELTEM,Subfertil İnsan Sperminde Morfolojik Anomaliler ve Kromatin Kondanzasyonunun Değerlendirilmesi, Bursa Devlet Hast Bult, 2007, 21, 1 5
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu Mukaddes,BAY KARABULUT AYSUN,Ozturk Feral,Protective Effect of Oral L-arginine Supplementation on Cyclosporine Induced Nephropathy in Rats, International Urology and Nephrology, 2005, 37, 587 594
 • ozturk feral,iraz mustafa,esrefoglu mukaddes,KURUŞ MELTEM,gul mehmet,otlu ali,Deneysel Diabetin Sıçan Böbreklerinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 12, 1 4
 • Eşrefoğlu M, A Geptiremen ve M Kurus,Ultrastructural Clues for Glutamate-Induced Necrosis in Parietal and Cerebellar Neurons, Fundamental and Clinical Pharmacology, 2003, 20
 • ESREFOGLU MUKADDES,KURUŞ MELTEM,SAHNA ENGIN,The Beneficial Effects of Melatonin on Chronic Cyclosporine-A Nephrotoxicity in Rats, J Int Med Res, 2003, 31, 42 44
 • Eşrefoğlu M, M Kurus,Dendritik Hücrelerin Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri, Sendrom Dergisi, 2002, 14, 129 135
 • Seçkin İ, B Uruluer, M Uzunalan, S Köktürk, M Kurus ve G Satıroglu,Solunumsal Asidozlu Sıçanlarda Böbrek Kortikal Toplayıcı Kanal İnterkalate Hücrelerdeki Ultrastrüktürel Değişiklikler, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 2002, 33, 110 117
 • Eşrefoğlu M, AN Kök, C Gündoğdu, M Kurus,Ateşli Silah Yaralanması Tanısında Histopatolojik İncelemenin Önemi, Adli Tıp Dergisi, 2001, 15, 47 52
 • Öztürk F, E Fadıllıoğlu, M Yağmurca, M Kurus, N Vardı ve H Emre,Kronik Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Sıçan Midesinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler, Ege Tıp Dergisi, 2001, 40, 145 149
 • Yaşlanmayla deride meydana gelen değişimlerin incelenmesi, ALPER KAZANCI, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İskemi ve reperfüzyon uygulanan sıçanların jejunum goblet hücrelerinin histolojik olarak incelenmesi, MERAL DAĞ, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • TUBITAK BIDEP2219

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön