AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Çocuk Cerrahisi
 • Lisans Tamamlama ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - ÇOCUK CERRAHİSİ
 • Lisansüstü ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - ÇOCUK CERRAHİSİ
 • Üniversite ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,İLHAN ÖZKAN,ABAY ELİF,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,An umbilical venous catheter complication presented as acuteabdomen Case report, Archivos Argentinos de Pediatría, 2016, 114, 429 431
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ÖZDEMİR TUNÇ,UNCEL MELEK,DİNİZ GÜLDEN,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Isolated omental panniculitis in a child with abdominal pain Case report, Archivos Argentinos de Pediatría, 2016, 114, 425 428
 • ARSLAN FATMA DEMET,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,ARI ELİF MERVE,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,KOZCU SÜREYYA HİKMET,TARHAN HÜSEYİN,ÇAKMAK ÖZGÜR,ZEYTİNLİ MERVE,ELİDAĞ HAMİT YAŞAR,Determination of Age-Dependent Reference Ranges for Coagulation Tests Performed Using Destiny Plus, Iranian Journal of Pediatrics, 2016
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,SAYAN ALİ,PALA EMEL EBRU,ARIKAN AHMET,A Very Rare Cause for Intussusception in Children: Inflammatory Fibroid Polip, Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 2013, 22, 146 150
 • YAZICI MESUT,KARACA ÖZKISACIK SEZEN,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,MUSTAFA HARUN GÜRSOY,Neutrophil/lymphocyte ratio in the diagnosis of childhood appendicitis, TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 2010, 52, 400 403
 • KARACA ÖZKISACIK SEZEN,YAZICI MESUT,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ÇULHACI NİL,Gürsoy Mustafa Harun,Hipospadias tübülarizasyonunda kullanılan çift vertikal insizyon hangi derinlikte olmalıdır?, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009, 10, 23 27
 • ETENSEL BARLAS,KARACA ÖZKISACIK SEZEN,Özkara Ersoy Esra,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,YAZICI MESUT,Gürsoy Mustafa Harun,Dexpanthenol attenuates lipid peroxidation and testicular damage at experimental ischemia and reperfusion injury, Pediatric Surgery International, 2007, 23, 177 181
 • ETENSEL BARLAS,KARACA ÖZKISACIK SEZEN,Özkara Ersoy Esra,Aksu Serbest Yeşim,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,YAZICI MESUT,Gürsoy Mustafa Harun,The protective effect of dexpanthenol on testicular atrophy at 60th day following experimental testicular torsion, Pediatric Surgery International, 2007, 23, 271 275
 • KARACA ÖZKISACIK SEZEN,YAZICI MESUT,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ETENSEL BARLAS,ÇULHACI NİL,Gürsoy Mustafa Harun,İki aşamalı orşidopekside birinci aşamada sepragel (hylan B) kullanımının fibrozisten koruyucu etkisi var mıdır?, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, 7, 11 14
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ANIL MURAT,ANIL AYŞE BERNA,UZ İLHAN,TURGUT ALİ,YALDIZ DEMET,KÖSE IŞIL,ACAR KERİM,AKBULUT GÖKHAN,İzmir İli Kuzey Bölgesinde Pediatrik Majör Travma Olgularının demografik ve klinik özellikleri Majör Travma Kayıt Sistemi nin ilk bir yıllık sonuçları,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ÇAKIR İZZETİYE EBRU,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ABDULLAZADE SAMİR,EKMEKÇİ SANİYE,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Does total macroscopic examination of the appendectomy specimen change the pathologic diagnosis in pediatric cases,XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP,26.09.2016 29.09.2016, ALMANYA
 • SAYAN ALİ,ÇINAR SALİM,ÖZDEMİR TUNÇ,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ABAY ELİF,BİLİR CEMAL,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Defansif Tıp Nedir,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,IŞIK ONUR,ÖZEN ZUNAL SEDA,BİLİR CEMAL,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Tip 4 laringotrakeoözofageal kleft hastasında kardiyopulmoner bypass eşliğinde anterior yaklaşım ile onarım,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ÖZDEMİR TUNÇ,SAYAN ALİ,BİLİR CEMAL,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Uzun aralıklı izole özofagus atrezisinde Foker tekniği,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ALİ SAYAN,ÇINARLI SALİM,ÖZDEMİR TUNÇ,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ABAY ELİF,MERT MEHMET,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Bilirkişi kimdir Özellikleri Nitelikleri ve Sorumlulukları nelerdir,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,YALDIZ DEMET,ANIL MURAT,ANIL AYŞE BERNA,UZ İLHAN,TURGUT ALİ,ACAR KERİM,KÖSE IŞIL,AKBULUT GÖKHAN,İzmir İli Kuzey Bölgesinde 2014 Yılı Pediatrik Majör Travma Vakalarının Prospektif Analizi,33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,SAYAN ALİ,ÖZDEMİR TUNÇ,BOLOVA GİZEM,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Çocuklarda ventriküloperitoneal şantin nadir ama önemli bir komplikasyonu abdominal serebrospinal sivi pseudokisti,33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ÖZDEMİR TUNÇ,SAYAN ALİ,BİLİR CEMAL,BARAN MAŞALLAH,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Kisa barsak sendromlu bir hastada uyguladiğimiz 2 basamakli seri transvers enteroplasti step deneyimimiz,33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, TÜRKİYE
 • ABAY ELİF,SAYAN ALİ,MERT MEHMET,ÖZDEMİR TUNÇ,ÖZTAN MUSTAFA ONUR,BİLİR CEMAL,ÖZGÜZER ALP,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Mowat Wilson Sendromu,33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,ÇAKIR İZZETİYE EBRU,ARSLAN FATMA DEMET,SAYAN ALİ,ABAY ELİF,KAYA SELÇUK,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN,Ürokinaz tip plazminojen aktivatör reseptörün uPAR apandisit hastalarinda preoperatif olarak değerlendirilmesi,34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZTAN MUSTAFA ONUR,ANIL MURAT,ANIL AYŞE BERNA,UZ İLHAN,ACAR KERİM,TURGUT ALİ,YALDIZ DEMET,KÖSE IŞIL,FOWLER JOHN,AKSAY ERSİN,ÖZTÜRK ŞAFAK,ÇAKIR GÜROL, Bütüncül Bakış Açısıyla Travma Temel Bilgi, Yanıklı Hastaya Temel Yaklaşım, ISBN:9786053351825, S:59 70, Nobel Tıp, 2016
 • Sıçanlarda Oluşturulan Koroziv Özofajit Hasarında Trombositten Zengin Plazmanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.4.2017

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

İLETİŞİM

Başa Dön