Kanıt Temelli Klinik ve Politik Uygulamalar

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YERLİLEŞMELİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Kanıt Temelli Klinik ve Politik Uygulamalar” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Prof.Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Başhekim Prof.Dr. Nurettin Ünal da hazır bulundu.

Sağlık teknolojileri alanında çalışan kamu kurum temsilcilerinin ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın açılışında konuşan İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gökhan Köylüoğlu, Türkiye’nin son 10-15 yıldır sağlık alanında çok hızlı ilerlemeler kaydettiğini söyledi. 

“Üretemezsek var olanı satın almak durumundayız.”

Bunun sonucunda sağlık harcamalarının da arttığına dikkat çeken Prof.Dr.Köylüoğlu, “Kişi başına düşen milli gelir 10-11 bin dolaylarında  stabilleşti. Ekonomistler bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin ileri teknoloji üretmemizden kaynaklı olduğunu düşünüyor. İleri teknoloji üretmenin sektördeki en önemli birimlerinden bir tanesi de sağlık teknolojileridir. Sağlık teknolojilerini öncelikli olarak ülkemizde üretmeliyiz. Üretemezsek var olanı satın almak durumundayız.” dedi.

Üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi de teknolojiye çevirmek olduğunu vurgulayan Prof.Dr.Köylüoğlu, günümüzde sağlık teknolojilerinin artık bir bilim dalı haline geldiğini aktardı.

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Prof.Dr.Hasan Hüseyin Yıldırım da “Türkiye’de Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Tecrübeleri ve Mevcut Durum” başlığındaki oturumda bir konuşma yaptı.

“Sağlık, bilim ve teknolojileri alanında iş birliği ağı oluşturuluyor.”

TÜSEB olarak amaçlarının üniversite ve sanayi iş birliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması olduğunu aktaran Prof.Dr.Hasan Hüseyin Yıldırım, “Sizlerle birlikte, üniversitelerle birlikte, araştırma kurullarıyla birlikte, bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. TÜSEB, sağlık, bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda kurulan; Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü,Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’ne gerektiğinde yenilerini ekleyerek sağlık araştırmaları sahasında iş birliği ağı oluşturacaktır. Biz enstitümüzü tanıtırken Kelam ve Kalem Enstitüsü diyoruz. Bizde kelam ve kalem önemlidir.” diye konuştu.

Kimler Katıldı?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Mert Vural, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Zafer Çalışkan, Ankara Numune Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi Başkanı Doç.Dr.Rabia Kahveci, Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm.Dr.Bilgehan Karadayı, TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve  Finansmanı Politikaları Uzmanı Dr.Birol Tibet, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Biyoteknoloji Koordinatörlüğü Sağlık Kurumları Yönetimi Uzmanı Nergis Ceydeli Konakçı da alanlarındaki tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön