Tıbbi Farmakoloji AD.’na Türk Farmakoloji Derneği Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde En İyi Poster Bildiri Ödülü

Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Teratoloji Bilgi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan'ın baş araştırmacı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı asistanları Ass. Dr. Elif Keskin Arslan ve Ass. Dr. Hilal Erol Coşkun'un yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı, İngiltere ve Avusturalya Teratoloji Bilgi Merkezleri'i ile ortak olarak gerçekleştirilen “Gebelikte Ondansetron Kullanımı ve Major Konjenital Malformasyon  Riski: Sistematik Derleme ve Meta-Analizin Ön Bulguları” isimli çalışma  24.Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde başarı ödülü almaya hak kazandı. Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan yurtdışı merkezler ile ortak gerçekleştirdikleri bu çalışmanın Ulusal Farmakoloji Kongresi'nde bu ödüle layık görülmesinden onur duyduğunu belirtti. 

Araştırmacılar bu çalışmada, gebelik bulantı kusmasında ilk basamak tedavilerden sonra tercih edilmesi gereken ondansetron kullanımının bebeklerde majör ve spesifik organ defektleri ile ilişkili bulunmadığını, ancak bazı verilerin çelişkili olması nedeniyle bu konuda güvenlik izlemlerinin devam ettirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Ayrıca gelecek çalışmalarda genitoüriner malformasyonlara da odaklanılması gerektiğini önerdiler. Ondansetronun hala gebelik bulantı-kusmasında ilk tercih tedavi olarak önerilemeyeceği ancak olası endişelerin klinik önemi düşük gözüktüğünden, gebelikte gerekli endikasyonlarda kullanılabileceği de araştırmacıların vurguladığı sonuçlar arasındaydı. 

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön