Tıbbi Farmakoloji AD’ na European Network of Teratology Information Services (ENTIS) Kongresi’nde En İyi Sunum Ödülü

Genel amacı, doğum defektlerini önlemek için veri toplamak ve değerlendirmek olan ve tüm Dünyadaki farklı teratoloji bilgi merkezlerinin üye olduğu Avrupa Teratoloji Bilgi Servisleri Ağı (European Network of Teratology Information Services=ENTIS)’nın 2-5 Eylül 2017 tarihleri arasında Budapeste/Macaristan’da yapılan kongresinde “Gebelikte kinolonlara maruziyeti takiben gebelik sonuçları: sistematik derleme ve meta-analiz” isimli yüksek lisans tez çalışmasını sunan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD Araştırma Görevlisi Selin Acar, en iyi sunum ödülünü (ENTIS öğrenci ödülü) aldı. Ödül olarak, 2018 yılında Newcastle/İngiltere’de yapılacak olan bir sonraki ENTIS kongresine ücretsiz katılım hakkı kazandı. Selin Acar, teratoloji alanında dünyaca ünlü araştırmacıların yer aldığı bu kongrede tez çalışmasını sunmaktan ve ödülün ikinci kez Türkiye’ ye ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne verilmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduğunu açıkladı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bu projede Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz, Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan ve araştırma görevlileri Dr. Elif Keskin-Arslan, Dr. Hilal Erol-Coşkun da yer almaktaydı. Çalışma sonucunda, kinolon gurubu antibiyotiklere gebelik döneminde istenmeden maruz kalınmasının doğum defektleri riskini artırmadığı ancak, yanlış yüksek risk algısına bağlı olarak, bu ilaç grubuna maruz kalan gebelerin gebeliklerinin daha az canlı doğum ve daha fazla elektif kürtaj ile sonuçlandığı bulunmuştur.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön