Tıp Öğrencilerine Uygulamalı İletişim Eğitimi

Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencilerimizin “Hekimler İçin Etkili İletişim” dersinde Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Öksüz tarafından öğrencilere hekim hasta iletişimi açısından örnek uygulamalar yaptırılıyor. Öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ders kapsamında beden dilinin kullanımı, dinleme, empati, kendini açma gibi konular hekim hasta iletişimi açısından senaryoya dökülüyor. Böylece öğrencilerin meslek hayatına başlamadan henüz okul sıralarında hastalarla yaşayabilecekleri iletişim engellerini görebilmeleri sağlanıyor. 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön