Erişkin Bağışıklama Konferansı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) işbirliği ile Aile Hekimliği Araştırma Görevlilerine yönelik “Erişkin Bağışıklama” konulu Konferans 24 Mayıs 2016 tarihinde İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL ve İzmir Bozyaka EAH Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç. Dr. Selma TOSUN katılmıştır. Hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön