Fakültemiz Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Belgesini Aldı

07.02.2018 tarihinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluna yaptığımız başvuru ile başladığımız akreditasyon süreci 17-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan kurum ziyaretiyle sonlanmıştır. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği yönetim kurulunun 23.2.2019 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Türkçe Tıp Eğitimi Programımızın Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış ve programımız 2022 yılında yapılacak ara değerlendirmede ulusal standartları karşılaması kaydıyla 01.01.2025 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Bu başarı şüphesiz ki öğrencileri, idari personeli, öğretim üyeleri ve yöneticileri ile hepimizin ortak başarısıdır. Ülkemizdeki az sayıdaki köklü Tıp programının sahip olduğu bu belgeyi, henüz iki dönem mezun vermiş ve sekizinci eğitim öğretim yılında iken almak Fakültemiz için büyük bir gurur tablosudur. Bu tablonun oluşacağına inanan ve katkı veren tüm öğrencilerimize, işlerini büyük bir disiplinle yapan idari personelimize, mesleklerini başarıyla yürüten, eğitim ve öğretimi uluslararası standartlarıyla uygulayan tüm öğretim üyelerimize, özellikle yoğun mesailerinden zaman ayırarak Öz Değerlendirme Raporunun yazılmasına katkı veren fedakar ekibe ve her türlü desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze teşekkür ederim. Bundan sonra hepimize düşen en önemli görevin, sadece alınan belge ve gelinmiş olan standartı korumak değil, Tıp eğitimindeki uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek ve eğitimimizi tüm birimlerimiz düzeyinde daha da geliştirmek ve ilerletmek olduğuna inancım tamdır.

Başa Dön