7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Fakültemize 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

► 7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında Fakültemize 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş ile başvuruda bulunan adayların değerlendirme sonucu için tıklayınız.

Adı Soyadı

Kayıtlı Olduğu Üniversite

Değerlendirme Sonucu

 

Hakan KİPER

 

Akdeniz Üniversitesi

 Tıp Fakültesi

Dönem 1’e başlamak üzere intibakının yapılması uygundur.

 

Saadet Filiz GENÇ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Dönem 1’e başlamak üzere intibakının yapılması uygundur.

 

 

 

 

Ahmet ÖZTÜRK

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi

Tıp Fakültesi

7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanununa eklenen geçici 78. Madde kapsamında; 20. Maddenin a fıkrası gereği 2017 ÖSYS puanı göz önünde bulundurulduğunda kayıtlı olduğu üniversite puanı yeterli gelmemektedir. Bu nedenle yatay geçişi uygun değildir.

 

 

Didem Pelin ÇELİK

 

 

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanununa eklenen geçici 78. Madde kapsamında; 21/d fıkrasında belirtilen ek madde 1’e ilişkin usul ve esaslara göre kayıtlı bulunduğu program ile Fakültemiz programı eş değer değildir. Bu nedenle yatay geçişi uygun değildir.

Başa Dön