TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ÖĞRENCİ BURSU

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ÖĞRENCİ BURSU

Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

Başarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Ders notları dekanlıklardan alınan “transkript” ile belgelenmelidir.

Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

Anne ya da babadan birinin işsiz olması  10 puan
Ailenin aylık gelirinin 1.000 TL-2.000 TL arasında olması   10 puan
Ailenin aylık gelirinin 1.000 TL'nin altında olması  30 puan
Ailenin kirada oturması  10 puan
Ailenin özel otomobilinin olmaması  5 puan
Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması 10 puan
Öğrencinin yurtta kalması  10 puan
Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi 2-3 kişi ile paylaşması 5 puan
Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması  10 puan
Ailede mevcut her bir öğrenci için 5 puan
Şehit çocuğu 20 puan
Gazi Çocuğu  10 puan
Anne/babanın resmen ayrı yaşaması 10 puan

Maddi olanakların belgelenmesi:
Maaş bordrosu
Vergi levhası
Kira kontratı
SGK'dan anne ve babanın sigortalılık durumu
Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafından verilir ve TKD bütçesinden karşılanır.

Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak –gerekli şartlar korunduğu sürece- her yıl belgelenmek koşulu ile okuldan mezun olana kadar burs devam eder. Son sınıfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır ve sınav olmayan fakültelerde bir önceki “not ortalaması” esas alınır.

Burs miktarı ve ödenmesi:

 • Yıllık burs miktarı 7.200 TL’dir. Bu tutar TKD Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
 • Burs her yıl Şubat, Mayıs, Eylül ve Kasım aylarında eşit tutarda ödenir.

Burs verilecek öğrenci sayısı:

 • Öğrenci Bursları Kurulu’nun teklifi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin sayısı her yıl yeniden belirlenir.

Bursun Tıp Fakültelerine Dağılımı:

 • TKD Yönetim Kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
 • Özel üniversite ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.
 • Tıp Fakültelerinin YÖK tarafından belirlenen öğrenci sayıları göz önüne alınarak her fakülte için kontenjan ayırımı yapılır.

Bursun duyurulması: Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.

 • Burs alma koşulları TKD Arşivi dergisinde bir kez yayınlanır
 • Sürekli olarak web sayfasında yer alır.
 • Tüm devlet üniversiteleri, tıp fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
 • Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül’dür.

Burs alınamayacak özel durumlar:

 • Özel tıp fakülteleri öğrencileri
 • Disiplin cezası alınması
 • Başka bir kuruluştan burs alınması
 • TKD Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
 • Türk vatandaşı olmamak

Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

Adayların Belirlenmesi: Öğrenci Bursları Alt Birimi yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Liste TKD Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Görüşme için davet edilen adayların geliş-dönüş otobüs ya da tren ücreti ve öğle yemeği TKD tarafından karşılanır.

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

Başa Dön