Ek Madde- 2 Kapsamında Mısır ve Suriye'den Yapılan Yatay Geçiş Sonuçları

Yatay Geçiş Ek Madde-2 kapsamında başvurusu kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiş olup 04/09/2018 Salı günü, Saat: 13:00te Fakültemiz Dekanlık TopIantı Salonunda mülakatları yapılacaktır.

 1. Wissam ALKALİSH
 2. Abdulrahman Alsheikh HASAN
 3. Halid ELBUNNİ
 4. Yasir HAŞIM
 5. Abdurrahman ALMISLMANI
 6. Mohamad Aljamal ALJAMAL
 7. Dima SARİOUL
 8. Nidal Muhi DEEN
 9. Ibrahim Al SHOKAKY
 10. Osama MAJID
 11. Betül EFENDİ
 12. Saarah AJOUKA
 13. Yasir UBEYİD
Başa Dön