Doç. Dr. Fatih Esad Topal

Görevi : Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : fatihesad.topal ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : umut.payza ikc.edu.tr

Ars. Gör. Adem Çakır

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : adem.cakir ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. İmge Çağın İşsever

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : imgecagin.issever ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Yusuf Şahin

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : yusuf.sahin ikc.edu.tr

Osman Sezer Çınaroğlu

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : osmansener.cinaroglu ikc.edu.tr


Başa Dön