Prof. Dr. Galip AKHAN

Görevi : Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Nöroloji A.B.D. - Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU

Görevi : Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : lutfullah.besiroglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ali KARAKUZU

Görevi : Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ali.karakuzu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Aliye TOSUN

Görevi : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : aliye.tosun ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR

Görevi : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : nuri.dundar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

Görevi : Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Adli Tıp A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.tokdemir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Orhan OYAR

Görevi : Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Radyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : orhan.oyar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Servet AKAR

Görevi : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : servet.akar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tijen TEMİZ

Görevi : Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : tijen.temiz ikc.edu.tr
Telefon : 5710

Prof. Dr. Abdulkadir ÜNSAL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : akadir.unsal gmail.com

Prof. Dr. Abdullah DOĞAN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : abdullah.dogan ikc.edu.tr

Prof. Dr. Belde KASAP DEMİR

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : belde.kasap.demir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Belkıs ÜNSAL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : belkis.unsal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.tokac ikc.edu.tr
Telefon : 5700

Prof. Dr. Meltem ÇETİN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : meltemcetin2011 yahoo.com

Prof. Dr. Mustafa Fazıl GELAL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafafazil.gelal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tuna.demirdal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tülay KURT İNCESU

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tulay.incesu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf Cem KAPLAN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yusufcem.kaplan ikc.edu.tr
Telefon : 5832

Prof. Dr. Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.kucukzeybek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Görevi : Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Göğüs Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : bunyamin.sertogullarindan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Fatih Esad TOPAL

Görevi : Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Acil Tıp A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : fatihesad.topal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Gonca Gül BURAL

Görevi : Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Nükleer Tıp A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : buralgonca gmail.com

Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL

Görevi : Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Aile Hekimliği A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : kurtulus.ongel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN

Görevi : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Halk Sağlığı A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.tozun ikc.edu.tr
Telefon : 5840

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.alacacioglu ikc.edu.tr

Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK AYDOĞAN

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : aybala.saricicek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Berna ANIL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayseberna.anil ikc.edu.tr

Doç. Dr. Barış Önder PAMUK

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : barisonder.pamuk ikc.edu.tr

Doç. Dr. Cem KARADENİZ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.karadeniz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Cem NAZLI

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.nazli ikc.edu.tr

Doç. Dr. Dilek SOLMAZ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.solmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ebru TURHAN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ebru.turhan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Burcu BELEN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatmaburcu.belen ikc.edu.tr

Doç. Dr. Gönül ÇATLI

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gonul.catli ikc.edu.tr

Doç. Dr. Kıymet Handan KELEKÇİ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : handan.kelekci ikc.edu.tr

Doç. Dr. Maşallah BARAN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : masallah.baran ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Serkan GÜR

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetserkan.gur ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Yekta ÖNCEL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetyekta.oncel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa GÜLEÇ

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.gulec ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa ÖZMEN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.ozmen ikc.edu.tr

Doç. Dr. Nihal OLGAÇ DÜNDAR

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nihal.olgac.dundar ikc.edu.tr

Doç. Dr. Özgür TOSUN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ozgur.tosun ikc.edu.tr

Doç. Dr. Pınar GENÇPINAR

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : pinar.gencpinar ikc.edu.tr

Doç. Dr. Tuba TUNCEL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tuba.tuncel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Seçil DEMİRDAL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : secil.demirdal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yaprak SEÇİL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yaprak.secil ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim BECKMANN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yesim.beckmann ikc.edu.tr

Doç. Dr. Elif ORAL

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi
E-posta : elif.oral ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gonca ÖZYURT

Görevi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gonca.ozyurt ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : asyabanu.babaoglu ikc.edu.tr
Telefon : 5842

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AŞKIN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayhan.askin ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşe DALLI

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayse.dalli ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Barış KARADAŞ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : baris.karadas ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cihat UZUNKÖPRÜ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cihat.uzunkopru ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : esrameltem.koc ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülseren PAMUK

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gulseren.pamuk ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice Sabiha TÜRE

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : haticesabiha.ture ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İlker ŞENGÜL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ilker.sengul ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melihkaan.sozmen ikc.edu.tr
Telefon : 5841

Yrd. Doç. Dr. Sadık Volkan EMREN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sadikvolkan.emren ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Salih Atakan NEMLİ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : salihatakan.nemli ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : volkan.cakir ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : zeki.soypacaci ikc.edu.tr

Ars. Gör. Cemil KOÇYİĞİT

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : dr.cmlkocygt gmail.com

Ars. Gör. Dilek ÇAVUŞOĞLU

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : dilek.cavusoglu ikc.edu.tr

Ars. Gör. Emine Nursel AKMAZ

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. İlke TAŞKIRDI

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Neslihan METE ATASEVER

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Selin ACAR

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : Y151217001 gmail.com
Telefon : 5839

Uzman Nida DİNÇEL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nida.dincel ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Abdullah ÇETE

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : abdullahcete27 hotmail.com
Telefon : 5849

Arş.Gör.Dr. Aslı SAÇLI

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : aslimaytug hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Bahadır ELİTEZ

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : bahadirelitez gmail.com

Arş.Gör.Dr. Cevdet GÜZELSAĞALTICI

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 14002011 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Damla ERNUR

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : damlaernr_718_ hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Derya BOSTAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : derya.bostan ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Elif GÜREL ÇAYIR

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : elifgurel_dr_ hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Emre FINDIK

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : emrefindik2971 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Eren Ezgi GEVHER

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : ezgi.gevher gmail.com

Arş.Gör.Dr. Esra ÖZTEKİN

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : esra_oztekin37 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Gökay KARAÇA

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : karaca_gokay hotmail.com

Arş.Gör.Dr. İmran Gökçen YILMAZ

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : gokcenylmz hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Mehmet ARSLAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : mehmet.arslan gmail.com

Arş.Gör.Dr. Mustafa EMİN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : mustafa.emin34 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Mustafa Kerem KANIK

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 140013001 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nebile Nur DİKMEER

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : 150021002 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ozan KOCAMAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ozan.kocaman ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Öznur ŞAHİN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : oznur.aktepe hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Serap ÖKSÜZ

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : dr-serap10 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Süleyman ALBAŞ

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 14002001 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Tuğba ÖZYAŞAMIŞ FİDAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : tugba.ozyasamis hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Tuğba YAZAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 16002006 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Tuncay TOŞUR

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : tuncaytosur mynet.com

Arş.Gör.Dr. Yusuf ŞAHİN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 140001003 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Zeynep Ezgi KÜÇÜKÇOBAN

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : zeynepezgii gmail.com

Arş.Gör.Dr. Zühre KARSLI

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : zuhreyormaz gmail.com

Hasan Hüseyin YILMAZ

Görevi : Araştırma görevlisi

Osman Sezer ÇINAROĞLU

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : osmansener.cinaroglu ikc.edu.tr


Başa Dön