Prof. Dr. Galip Akhan

Görevi : Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Neurology - Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Tokaç

Görevi : Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Cardiology - Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Orhan Oyar

Görevi : Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Radiation Department - Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Radiation Department - Öğretim Üyesi
E-posta : orhan.oyar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu

Görevi : Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Psychiatry Department - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Psychiatry Department - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : lutfullah.besiroglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ali Karakuzu

Görevi : Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Dermatological And Veneral Diseases - Öğretim Üyesi
E-posta : ali.karakuzu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Aliye Tosun

Görevi : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Physical Medicine And Rehabilitation - Öğretim Üyesi
E-posta : aliye.tosun ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar

Görevi : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Pediatrics - Öğretim Üyesi
E-posta : nuri.dundar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Turgut

Görevi : Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : bulent.turgut ikc.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş Öngel

Görevi : Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Family Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : kurtulus.ongel ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Tokdemir

Görevi : Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Forensic Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.tokdemir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Meltem Çetin

Görevi : Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Radiation Department - Öğretim Üyesi
E-posta : meltem.cetin ikc.edu.tr

Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar

Görevi : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Pediatrics - Öğretim Üyesi
E-posta : nihal.olgac.dundar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Servet Akar

Görevi : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Internal Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : servet.akar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tijen Temiz

Görevi : Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : tijen.temiz ikc.edu.tr
Telefon : 5710

Prof. Dr. Tuna Demirdal

Görevi : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Infectious Diseases And Clinical Micribiology - Öğretim Üyesi
 • Department Of Infectious Diseases And Clinical Micribiology - Öğretim Üyesi
E-posta : tuna.demirdal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan

Görevi : Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Medical Pharmacology - Öğretim Üyesi
E-posta : yusufcem.kaplan ikc.edu.tr
Telefon : 5832

Doç. Dr. Barış Önder Pamuk

Görevi : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Internal Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : barisonder.pamuk ikc.edu.tr

Doç. Dr. Bünyamin Sertoğullarından

Görevi : Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Chest Diseases - Öğretim Üyesi
E-posta : bunyamin.sertogullarindan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Fatih Esad Topal

Görevi : Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Emergency Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : fatihesad.topal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Gonca Gül Bural

Görevi : Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Nuclear Medicine - Öğretim Üyesi
E-posta : buralgonca gmail.com

Doç. Dr. Mustafa Tözün

Görevi : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Public Health - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.tozun ikc.edu.tr
Telefon : 5840

Yrd. Doç. Dr. Gonca Özyurt

Görevi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Department Of Child And Adolescent Psychiatry - Öğretim Üyesi
E-posta : gonca.ozyurt ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.alacacioglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayseberna.anil ikc.edu.tr

Prof. Dr. Belde Kasap Demir

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : belde.kasap.demir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Belkıs Ünsal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : belkis.unsal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Fazıl Gelal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafafazil.gelal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tulay.incesu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.kucukzeybek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek Aydoğan

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : aybala.saricicek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Cem Karadeniz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.karadeniz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Cem Nazlı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.nazli ikc.edu.tr

Doç. Dr. Dilek Solmaz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.solmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.yilmaz.ciftdogan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ebru Turhan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ebru.turhan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Gönül Çatlı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gonul.catli ikc.edu.tr

Doç. Dr. Kadriye Bahriye Payzın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kadriyebahriye.payzin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Kıymet Handan Kelekçi

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : handan.kelekci ikc.edu.tr

Doç. Dr. Maşallah Baran

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : masallah.baran ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Serkan Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetserkan.gur ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetyekta.oncel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melihkaan.sozmen ikc.edu.tr
Telefon : 5841

Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mali.kanik ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Güleç

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.gulec ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Özmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.ozmen ikc.edu.tr

Doç. Dr. Nihan Kahya Eren

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nihan.kaya.eren ikc.edu.tr

Doç. Dr. Özgür Tosun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ozgur.tosun ikc.edu.tr

Doç. Dr. Pınar Gençpınar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : pinar.gencpinar ikc.edu.tr

Doç. Dr. Tuba Tuncel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tuba.tuncel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Seçil Demirdal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : secil.demirdal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yaprak Seçil

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yaprak.secil ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Beckmann

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yesim.beckmann ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Asya Banu Babaoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Department Of Physical Medicine And Rehabilitation - Öğretim Üyesi
E-posta : asyabanu.babaoglu ikc.edu.tr
Telefon : 5842

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Aşkın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayhan.askin ikc.edu.tr
Telefon : 1529

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dallı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayse.dalli ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Barış Karadaş

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : baris.karadas ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cihat Uzunköprü

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cihat.uzunkopru ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem Koç

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : esrameltem.koc ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülseren Pamuk

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gulseren.pamuk ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice Sabiha Türe

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : haticesabiha.ture ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İlker Şengül

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ilker.sengul ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sadık Volkan Emren

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sadikvolkan.emren ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Salih Atakan Nemli

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : salihatakan.nemli ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Umut Payza

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : umut.payza ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Volkan Çakır

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : volkan.cakir ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zeki Soypaçacı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : zeki.soypacaci ikc.edu.tr

Uzman Nida Dinçel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nida.dincel ikc.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah Doğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : abdullah.dogan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Elif Oral

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi
E-posta : elif.oral ikc.edu.tr

Ars. Gör. Adem Çakır

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : adem.cakir ikc.edu.tr

Ars. Gör. Belma Gökçen

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : belma.gokcen ikc.edu.tr

Ars. Gör. Cengiz Karahanlı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : cengiz.karahanli ikc.edu.tr

Ars. Gör. Emine Nursel Akmaz

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Neslihan Mete Atasever

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Selin Acar

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : Y151217001 gmail.com
Telefon : 5839

Arş.Gör.Dr. Abdullah Çete

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : abdullahcete27 hotmail.com
Telefon : 5849

Arş.Gör.Dr. Aslı Saçlı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : aslimaytug hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Bahadır Elitez

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : bahadirelitez gmail.com

Arş.Gör.Dr. Damla Ernur

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : damlaernr_718_ hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Derya Bostan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : derya.bostan ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Elif Gürel Çayır

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : elifgurel_dr_ hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Emre Fındık

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : emrefindik2971 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Eren Ezgi Gevher

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : ezgi.gevher gmail.com

Arş.Gör.Dr. Esra Öztekin

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : esra_oztekin37 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Gökay Karaça

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : karaca_gokay hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Gökhan Bahtiyar

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : gokhan.bahtiyar ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : gokcenylmz hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Mustafa Emin

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : mustafa.emin34 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Mustafa Kerem Kanık

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : mustafakerem.kanik ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nebile Nur Dikmeer

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : 150021002 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ozan Kocaman

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ozan.kocaman ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Öznur Şahin

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : oznur.aktepe hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Serap Öksüz

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : dr-serap10 hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Süleyman Albaş

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 14002001 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Tuğba Özyaşamış Fidan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : tugba.ozyasamis hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Tuğba Yazan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 16002006 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Yusuf Şahin

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 140001003 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Zeynep Ezgi Küçükçoban

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : zeynepezgii gmail.com

Arş.Gör.Dr. Zühre Karslı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : zuhreyormaz gmail.com

Hasan Hüseyin Yılmaz

Görevi : Araştırma görevlisi

Osman Sezer Çınaroğlu

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : osmansener.cinaroglu ikc.edu.tr


Başa Dön