Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

Görevi : Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : yuksel.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yiğit Akın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yigit.akin ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Osman Köse

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osman.kose ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sacitnuri.gorgel ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan Özcan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : serkan.ozcan ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ahmet Selçuk Dindar

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 130028001 ogr.ikc.edu.tr


Başa Dön