Prof. Dr. Yüksel YILMAZ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yiğit AKIN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yigit.akin ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Osman KÖSE

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osman.kose ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sacit Nuri GÖRGEL

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sacitnuri.gorgel ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZCAN

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : serkan.ozcan ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ahmet Selçuk DİNDAR

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 130028001 ogr.ikc.edu.tr


Başa Dön