Prof. Dr. Barış Önder Pamuk

Görevi : Tıp Fakültesi Dekanı
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : barisonder.pamuk ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Özmen

Görevi : Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.ozmen ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra Meltem Koç

Görevi : Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Aile Hekimliği A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : esrameltem.koc ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Koyu

Görevi : Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Fizyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.koyu ikc.edu.tr
Telefon : 6200

Prof. Dr. Levent Yılık

Görevi : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. - Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : levent.yilik ikc.edu.tr

Prof. Dr. Servet Akar

Görevi : Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • İç Hastalıkları A.B.D. - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : servet.akar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ali Karakuzu

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar A.B.D. - Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ali.karakuzu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Aliye Tosun

Görevi : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : aliye.tosun ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : nuri.dundar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Turgut

Görevi : Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Nükleer Tıp A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : bulent.turgut ikc.edu.tr

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Göğüs Hastalıkları A.B.D. - Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Göğüs Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : bunyamin.sertogullarindan ikc.edu.tr

Prof. Dr. Erdinç Aydın

Görevi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Göz Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : erdinc.aydin ikc.edu.tr

Prof. Dr. Erhan Sönmez

Görevi : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : erhan.sonmez ikc.edu.tr

Prof. Dr. Eser Öz Oyar

Görevi : Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Fizyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : eserozoyar yahoo.com
Telefon : 5800

Prof. Dr. Figen Narin

Görevi : Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıbbi Biyokimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : figen.narin ikc.edu.tr

Prof. Dr. Galip Akhan

Görevi : Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Nöroloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ebys ikc.edu.tr

Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu

Görevi : Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Çocuk Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gokhan.koyluoglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Pirim

Görevi : Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıbbi Biyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ibrahim.pirim ikc.edu.tr
Telefon : 5760

Prof. Dr. İbrahim Muhittin Şener

Görevi : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : muhittin.sener ikc.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Semih Öncel

Görevi : Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : isemih.oncel ikc.edu.tr

Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır

Görevi : Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıbbi Patoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : izzetiyeebru.cakir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş Öngel

Görevi : Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Aile Hekimliği A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : kurtulus.ongel ikc.edu.tr

Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : lutfullah.besiroglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Haciyanlı

Görevi : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Genel Cerrahi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.haciyanli ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Tokaç

Görevi : Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kardiyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.tokac ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Tokdemir

Görevi : Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Adli Tıp A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.tokdemir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Ali Malas

Görevi : Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Anatomi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetali.malas ikc.edu.tr
Telefon : 5810

Prof. Dr. Meltem Kuruş

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D. - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : meltem.kurus ikc.edu.tr
Telefon : 5772

Prof. Dr. Mustafa Tözün

Görevi : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Halk Sağlığı A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.tozun ikc.edu.tr
Telefon : 5840

Prof. Dr. Mustafa Fazıl Gelal

Görevi : Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Radyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafafazil.gelal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Nurullah Yüceer

Görevi : Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Beyin Ve Sinir Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nurullah.yuceer ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tijen Temiz

Görevi : Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıbbi Farmakoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : tijen.temiz ikc.edu.tr
Telefon : 5710

Prof. Dr. Tuna Demirdal

Görevi : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : tuna.demirdal ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

Görevi : Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Üroloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ferhan Elmalı

Görevi : Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Biyoistatistik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ferhan.elmali ikc.edu.tr
Telefon : 5781

Doç. Dr. Serpil Aydoğmuş

Görevi : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : serpil.aydogmus ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Görevi : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıp Eğitimi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : fundaifakat.tengiz ikc.edu.tr
Telefon : 5830

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Özyurt

Görevi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ersöz

Görevi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Göğüs Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : hasan.ersoz ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kocaaslan Atlı

Görevi : Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Biyofizik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sibel.atli ikc.edu.tr
Telefon : 5751

Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.alacacioglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ali Gürbüz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ali.gurbuz ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Karataş Demirciler

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysekaratas yahoo.com

Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ayseberna.anil ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül Sarı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysegulakder gmail.com

Prof. Dr. Belde Kasap Demir

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : belde.kasap.demir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Cem Nazlı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.nazli ikc.edu.tr

Prof. Dr. Cemal Kazımoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cemal.kazimoglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.yilmaz.ciftdogan ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ercan Pınar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ercan.pinar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatmahusniye.dilek ikc.edu.tr

Prof. Dr. Haydar Kazim Önal

Görevi : Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Aladağ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ibrahim.aladag ikc.edu.tr

Prof. Dr. Maşallah Baran

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : masallah.baran ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.kizilkaya ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Serkan Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetserkan.gur ikc.edu.tr

Prof. Dr. Murat Aksun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : murat.aksun ikc.edu.tr
Telefon : 2380

Prof. Dr. Mustafa Güleç

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mustafagulec78 yahoo.com

Prof. Dr. Mustafa Karaca

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafakaraca99 hotmail.com

Prof. Dr. Nazmi Narin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nazmi.narin ikc.edu.tr

Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nihal.olgac.dundar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Gökalp

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : orhan.gokalp ikc.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Oyar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : orhan.oyar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osmannuri.dilek ikc.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Tosun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ozgur.tosun ikc.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk Kaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : selcuk.kaya ikc.edu.tr

Prof. Dr. Şeyda Uğurlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : seyda.ugurlu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tulay.incesu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yaprak Seçil

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yaprak.secil ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim Beckmann

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yesim.beckmann ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yusufcem.kaplan ikc.edu.tr
Telefon : 5832

Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.kucukzeybek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Abdülkadir İmre

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : abdulkadir.imre ikc.edu.tr

Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek Aydoğan

Görevi : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : aybala.saricicek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Ayhan Aşkın

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ayhan.askin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Aykut Özcan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aykut.ozcan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Barış Karadaş

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : baris.karadas ikc.edu.tr

Doç. Dr. Cem Karadeniz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cem.karadeniz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Dilek Solmaz

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.solmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Esra Bahar Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : esrabahar.gur ikc.edu.tr

Doç. Dr. Fatih Esad Topal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatihesad.topal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Firdes Topal

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : firdevs.topal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Gönül Çatlı

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gonul.catli ikc.edu.tr

Doç. Dr. Hale Aslan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : hale.aslan ikc.edu.tr

Doç. Dr. İlker Şengül

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ilker.sengul ikc.edu.tr

Doç. Dr. Kadriye Bahriye Payzın

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • İç Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : kadriyebahriye.payzin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Kıymet Handan Kelekçi

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : handan.kelekci ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetyekta.oncel ikc.edu.tr

Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melihkaan.sozmen ikc.edu.tr
Telefon : 5841

Doç. Dr. Melike Balıkoğlu Yılmaz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melike.balikoglu.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat Kemal Atahan

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Genel Cerrahi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : kemalatahan yahoo.com.tr

Doç. Dr. Mustafa Durğun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafadurgun gmail.com

Doç. Dr. Mustafa Soyöz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.soyoz ikc.edu.tr
Telefon : 5761

Doç. Dr. Nihan Kahya Eren

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nihan.kaya.eren ikc.edu.tr

Doç. Dr. Pınar Gençpınar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : pinar.gencpinar ikc.edu.tr

Doç. Dr. Sadık Volkan Emren

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sadikvolkan.emren ikc.edu.tr

Doç. Dr. Salih Gözmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : salih.gozmen ikc.edu.tr

Doç. Dr. Selen Akyol

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : selen.bahceci ikc.edu.tr
Telefon : 5770

Doç. Dr. Süreyya Gül Yurtsever

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sgul71 yahoo.com

Doç. Dr. Tuba Tuncel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ttuncel yahoo.com.tr

Doç. Dr. Tülay Kılıçaslan Ayna

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tulay.kilicaslan.ayna ikc.edu.tr
Telefon : 5762

Doç. Dr. Ümit Seçil Demirdal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : secil.demirdal ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yiğit Akın

Görevi : Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yüksel Beşir

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : yukselbesir ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Asya Banu Babaoğlu

Görevi : Dışardan Gelen Öğretim Elemanları
Görevleri :
 • Halk Sağlığı A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : asyabanu.babaoglu ikc.edu.tr
Telefon : 5842

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aksoy Gökmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysegul.aksoy.gokmen ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özkan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : bulent.ozkan ikc.edu.tr
Telefon : 5780

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Uzunköprü

Görevi : Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : emineozlem.gur ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersin Akşam

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ersin.aksam ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Çağatay Zengin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : eyupcagatay.zengin ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şimşek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatma.simsek ikc.edu.tr
Telefon : 5771

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Turgut Tunçez

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ftuncez hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gökalp

Görevi : Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gulseren.pamuk ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İner

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : 120016001 ogr.ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demet Kiper Ünal

Görevi : Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sabiha Türe

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : haticesabiha.ture ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Öcal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : irfan.ocal ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Emre Özen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kemalemre.ozen ikc.edu.tr
Telefon : 5811

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kubra.erdogan ikc.edu.tr
Telefon : 5812

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Demir

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : leyla.demir ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Kahya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetcemal.kahya ikc.edu.tr
Telefon : 5750

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sayın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : murat.sayin ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Öztan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafaonur.oztan ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Alper Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muminalper.erdogan ikc.edu.tr